Rozdělení kompetencí vedení města Turnova

0

* PhDr. Hana Maierová: Rozvoj města (ORM), investice a správa majetku (OSM), kontrola spadající pod odbor správní (kontrola usnesení RM a ZM, stížnosti, petice), informace + MA 21, krizové řízení, památková péče, cestovní ruch. Městské organizace: Hrad Valdštejn, Kulturní centrum Turnov (KCT), Technické služby Turnov (TST). Zastoupení v organizacích, kde je Město členem: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svaz měst a obcí ČR – komise pro rozvoj + cestovní ruch, Sdružení obcí Libereckého kraje, Mikroregion Jizera, Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS) – rada sdružení, Vzdělávací centrum Turnov (VCT) – dozorčí rada.
* Mgr. Otakar Špetlík: Odbor životního prostředí, školství, kultura, sport, zahraniční spolupráce. Městské organizace: KCT, Městská sportovní (MST), TST, Městská knihovna Antonína Marka, mateřské a základní školy, Středisko volného času a mládeže, Základní umělecké škola. Zastoupení v organizacích, kde je město členem: Svaz měst a obcí ČR, Mikroregion Český ráj, VCT – správní rada.

* Ing. Jaromír Pekař: Finanční problematika, sociální problematika, kontrola finanční a kontrola výběrových řízení atd., doprava, hasiči. Městské organizace: Městská teplárenská, MST, TST, Panochova nemocnice, Nempra. Zastoupení v organizacích, kde je město členem: Euroregion Nisa, Svaz měst a obcí ČR – finanční komise, sociální komise, Mikroregion Kozákov, VHS Turnov – dozorčí rada, VCT – dozorčí rada.

* Rada VHS Turnov (tři zástupci města Turnov): Ing. Tomáš Sláma, Ing. Milan Hejduk, Hana Maierová.

Sdílet

Autor článku

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.