Rekonstrukce zeleně…

0

…v areálech základních a mateřských škol a obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech. V červenci začnou práce na výše uvedených projektech, na které obdrželo město Turnov dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Do prvního projektu jsou zahrnuty úpravy zeleně v mateřských školách v ulicích Zborovské, Jana Palacha, Kosmonautů (včetně objektu Dětského centra Sluníčko) a v Mašově a úprava prostoru před základní školou v Sobotecké ulici. Celkové náklady na projekt jsou ve výši 1,4 mil Kč.
Druhý projekt se týká úprav zeleně v Rývových a Metelkových sadech. V Rývových sadech dojde k výsadbě nové aleje, založení keřových výsadeb, živého plotu a rekonstrukci stávajících trávníků. V okrajových částech parku zde budou nově založeny květnaté louky. V Metelkových sadech budou obnoveny aleje, které tvoří kostru celého parku. Nově bude vysázena modřínová, březová a část bukové aleje. Dále zde dojde k výsadbám jehličnatých dřevin v okrajových částech parku a ošetření vybraných stromů. Celkové náklady na projekt jsou ve výši 950 tis. Kč. Oba projekty budou ukončeny do 30. listopadu 2011.
(Zdroj: Hana Malá, odbor životního prostředí MěÚ Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.