Rekonstrukce zeleně…

0

…v areálech základních a mateřských škol a obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech. V červenci začnou práce na výše uvedených projektech, na které obdrželo město Turnov dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Do prvního projektu jsou zahrnuty úpravy zeleně v mateřských školách v ulicích Zborovské, Jana Palacha, Kosmonautů (včetně objektu Dětského centra Sluníčko) a v Mašově a úprava prostoru před základní školou v Sobotecké ulici. Celkové náklady na projekt jsou ve výši 1,4 mil Kč.
Druhý projekt se týká úprav zeleně v Rývových a Metelkových sadech. V Rývových sadech dojde k výsadbě nové aleje, založení keřových výsadeb, živého plotu a rekonstrukci stávajících trávníků. V okrajových částech parku zde budou nově založeny květnaté louky. V Metelkových sadech budou obnoveny aleje, které tvoří kostru celého parku. Nově bude vysázena modřínová, březová a část bukové aleje. Dále zde dojde k výsadbám jehličnatých dřevin v okrajových částech parku a ošetření vybraných stromů. Celkové náklady na projekt jsou ve výši 950 tis. Kč. Oba projekty budou ukončeny do 30. listopadu 2011.
(Zdroj: Hana Malá, odbor životního prostředí MěÚ Turnov)

Sdílet

Autor článku

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.