Příspěvky na podporu vlastníků objektů…

0

…v městské památkové zóně a ostatních architektonicky významných objektů. Město Turnov na návrh komise pro městskou památkovou zónu rozhodlo s účinností od ledna roku 2012 poskytovat vlastníkům nemovitostí v této zóně (netýká se vlastníků kulturních památek) a vlastníkům architektonicky cenných objektů (jsou přílohou pravidel) finanční dotaci z rozpočtu města. K tomuto účelu byla zřízena pravidla pro poskytování těchto příspěvků. Žádosti mohou majitelé nemovitostí podávat do 31. ledna 2012. Minimální finanční podíl žadatele činí 50 % z celkových nákladů akce. Formuláře žádostí a ostatní přílohy získáte je v písemné formě na MěÚ, odboru školství, kultury a sportu, nebo v elektronické podobě na webových stránkách města. Kontaktní osoba: A. Růžičková, tel. 481 366 759, e-mail: a.ruzickova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.