Poplatek za komunální odpad v roce 2018

0

Městský úřad Turnov, finanční odbor, upozorňuje občany, že pro rok 2018 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 660 Kč za osobu a rok.
Občané Turnova mohou poplatek uhradit na těchto místech:
1. Na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína Dvořáka 335, finanční odbor, kancelář č. 202 nebo č. 209, a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin., dále v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 13.00 hodin, kde je možné rovněž uplatnit a předložit doklady, týkající se úlev a vyřešit případné nedoplatky, přeplatky, splátky.
2. V Regionálním turistickém informačním centru, nám. Českého ráje, ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze do 31. března 2018.
3. Bezhotovostní platbou na účet města Turnov č. 50032-1263075359/0800.
Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné uvedení variabilního symbolu, který získají občané od správce poplatku:
– Pavlína Hozdecká: e-mail: p.hozdecka@mu.turnov.cz, tel. 481 366 214.
– Zdeňka Salačová: e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, tel. č. 481 366 202.
Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby v dalších letech.
Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
* kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let,
* kteří v příslušném roce dovrší 3 let,
* osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě předložení průkazu,
* studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování).
Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2017, najdete na internetových stránkách města Turnova v sekci životní prostředí – pytlový sběr tříděných odpadů a o tuto částku vám bude ponížen poplatek v roce 2018 (jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc říjen 2017).
Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75 let, ZTP, studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši 165 Kč.
Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu – poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března příslušného kalendářního roku.
Případné reklamace na celkovou výši slevy za třídění odpadu vyřizuje odbor životního prostředí tel. 481 366 161 (p. Sedláková).
Zdeňka Salačová, finanční odbor MěÚ Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.