Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022

0

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, upozorňuje na blížící se termín 28. února 2023, do kterého se podává roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Tato povinnost se týká všech původců odpadů, kteří přesáhli v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 600 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2022. Ten, kdo přesáhne alespoň jeden z těchto limitů, je povinen podat „Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady“ dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Uvedené limity se vztahují na celkovou produkci a nakládání s odpady původce (součet za všechny jeho provozovny). Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu. Oprávněné osoby podávají hlášení vždy, bez ohledu na množství odpadu, pokud s ním v daném roce nakládají.
Hlášení je možné podat prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), který je dostupný na www.ispop.cz.
Tomu, kdo nesplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost, hrozí pokuta do výše jednoho milionu korun.
Více informací můžete získat na www.ispop.cz, kde lze nalézt návody a manuály, jak správně podat hlášení, případně na Městském úřadě v Turnově, odboru životního prostředí (m.donatova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 157).

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.