ROZPOČET NA ROK 2019, PRIORITY DO ROKU 2023 A REKONSTRUKCE KOMENSKÉHO ULICE ANEB ZASTUPITELÉ JEDNALI

0

Na svém prosincovém veřejném zasedání turnovští zastupitelé v úvodu projednávali priority na nové funkční období. Aktuálně vznikl seznam zásadních projektů, kterým zastupitelé přiřadí své priority. Opoziční zastupitelé Tomáš Špinka (ODS) a Michal Kříž (ANO) požadovali větší seznámení zvláště nových zastupitelů s novými projekty, proto dříve než bude schvalován závěrečný materiál, uskuteční se pracovní zasedání zastupitelstva. Finální přehled priorit zastupitelů na období 2019-2023 by měl být k dispozici a projednáván zastupiteli pravděpodobně v únoru.

V akcích zahrnutých v rozpočtu města na rok 2019 jsou mj. stavba ve stacionáři u nádraží za 13 mil. Kč, stejná částka půjde na vybavení rekonstruované Nádražní ulice (chodníky, zeleň, osvětlení), na výstavbu Alzheimer centra je vyčleněno zhruba 22 milionů, na střechu ZŠ Žižkova 6,5 mil. Kč, na 6. etapu regenerace sídliště u nádraží 4,8 mil. Kč.

Prostor budoucího Alzheimer centra vedle DD Pohoda

V seznamu projektových záměrů na budoucí roky přesahujících 10 mil. Kč najdeme výstavbu nové knihovny se zázemím pro Žlutou ponorku za nejméně 40 mil. Kč, dostavbu divadla za víc než 90 milionů, rekonstrukci ZŠ v Mašově za zhruba 50 milionů, rekonstrukci budov ZŠ Skálova a Žižkova za 20 milionů, výstavba nového domu s pečovatelskou službou na místě již odstraněných garáží v ul. 5. května za více než 17 mil. Kč. Je tu i projekt na nový objekt Fokusu za 22 milionů (s podmínkou zhruba poloviční dotace). Rekonstrukce Markovy ulice je předpokládána ve výši 12 milionů a ulice Komenského 13 milionů. Pak tu jsou záměry spíše z říše úvah a zbožných přání, jako je rekonstrukce Havlíčkova náměstí s podzemním parkovištěm za 80 milionů.
V akcích pod 10 milionů je v přehledu uvedena například rekonstrukce pasáže pod radnicí za 10 milionů, regenerace přednádražního prostoru s bazénkem za 4,5 milionu a další více než desítka záměrů. Zastupitelé tedy mají z čeho vybírat, určit priority nebude nic jednoduchého. Investiční potenciál města je zhruba 50 mil. Kč ročně. O tématu se ještě dají očekávat vzrušené diskuze.

Zásadním bodem prosincového jednání bylo schválení rozpočtu města na rok 2019. Jak uvedl starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok), schvalovat rozpočet v prosinci je výhodnější než začátkem nového roku, protože se ještě dá stihnout vypsání několika výběrových řízení na stavby a projekty, v zimě je na tyto činnosti příhodnější doba.
Rozpočet města je schválený jako vyrovnaný, rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Příjmy jsou předpokládány ve výši 390.759 tis. Kč, celkové výdaje v částce 413.260 tis. Kč. V roce 2019 se celkové zadlužení města sníží o 17,5 milionu, a to na částku 112.000 tis. Kč.

Velmi podrobně se zastupitelé zabývali připravovanou rekonstrukcí Komenského ulice. Vzhledem k tomu, že je souběžná s ul. 5. května a v dosahu centra města, bývá kromě obyvatel hojně využívána návštěvníky, blízkými firmami a lidmi, kteří si v centru potřebují něco zařídit. Zejména spodní část ulice od křižovatky s Husovou ulicí je celodenně úplně zaplněna odstavenými vozidly. Místní s tím logicky mají problém a chtěli by komunikaci zklidnit.

Připravovaná rekonstrukce kanalizace v Komenského ulici spustila i práce na její budoucí podobě. V návrhu je stání vozidel v obou směrech s tím, že jeden z chodníků by se proměnil v podstatě jen v dláždění navazující na komunikaci. Tím by se uspořilo místo pro vozovku, protože vyhýbání zejména větších vozidel je tu problém. Místní obyvatelé by ale rádi viděli parkování jen na jedné straně a zelený pás. Jak uvedl starosta T. Hocke, s občany se sešel a snažil se jim vysvětlit, že v této části města je bohužel velká poptávka po parkovacích místech, proto by mělo být umožněno parkování po obou stranách s tím, že v parkovacích pruzích by se objevila zeleň, která nyní v ulici úplně chybí. Zástupce občanů, arch. Jeřábek, shrnul argumenty místních obyvatel s tím, že město místo koncepčního řešení parkování v centru zabírá jen další a další ulice pro parkovací místa. „Postavte v centru pořádný parkovací dům, jinak se bude zabírat jedna ulice za druhou,“ uvedl arch. Jeřábek. Obyvatelé ulice se nakonec přiklonili raději k variantě současné podoby, pro což nakonec hlasovalo 22 přítomných zastupitelů. „Stávající stav je ale bohužel úplně bez zeleně, právě navrhované řešení se zúženým chodníkem ji do ulice přinášelo, je to myslím velká škoda,“ připomněl zastupitel David Schindler (Piráti).

V závěru veřejného zasedání zastupitelé ještě mj. prodloužili mandát Milanu Hejdukovi v Radě Vodohospodářského sdružení Turnov do konce března 2019, kdy by mělo dojít k úpravě stanov sdružení.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.