Monthly Archives: Leden, 2015

Kultura
 | 1 951 přečtení 0

KINO A VÝSTAVY V ÚNORU

Zajímavou výstavu zahájilo turnovské muzeum v Kamenářském domě ve čtvrtek 29. ledna. Obrazy zde představují dva výtvarníci – Pavel Holas a Jiří Urban. Zatímco Holas je akademickým malířem (a také varhaníkem turnovských kostelů!), Urban je známý turnovský šperkař a o malbě v jeho podání zatím slyšelo jen pár zasvěcených. O to zajímavější je se do Kamenářského domu na výstavu vypravit! A když už jsme u výstav, v muzeu na závěr února připravují zahájení výstavy, která je ohlédnutím za aktivitami zdejšího legendárního lékaře MUDr. Jiřího Šolce. To byl opravdový lidumil, fotografoval, sbíral minerály, zasloužil se o vznik CHKO Český ráj. Když na přelomu tisíciletí časopis Hlasy a ohlasy Turnovska připravil anketu o nejvýznamnějšího Turnovana 20. století, zvítězil právě on. Zejména nejmladší generace by se s jeho dílem měla seznámit! … Kino Sféra na Střelnici v únoru mj. promítá film Kód Enigmy, o kterém se hodně mluví v souvislosti s kandidáty na letošní Oscary…

Aktuality
 | 770 přečtení 0

Víkendová kultura

Cestovník, městský a hasičský ples, dechovka a divadlo…Pátek 30. ledna* CESTOVNÍK 2015. Seriál podvečerů s promítáním a vyprávěním o cestách…

Aktuality
 | 811 přečtení 0

Struhy „jedou“ od zítřka!

Po krátké přestávce se v pátek 30. ledna v 9.00 hodin opět rozjede lyžařský vlek ve Struhách. „Napadl sníh, máme vytvořenou zásobu…

Aktuality
 | 680 přečtení 0

Hasiči v akci v roce 2014

Celkem 4 318 zásahů mají za loňský rok na svém kontě hasiči HZS Libereckého kraje. Zatímco čísla u dopravních nehod…

Kultura
 | 3 576 přečtení 0

ÚNOROVÉ KULTURNÍ POZVÁNKY

Nabídka je průběžně aktualizována!Druhý měsíc nového roku nabízí tradiční akce, především v podobě masopustu, plesů a maškarních bálů. Dostane se ale i na další aktivity. Divadla, koncerty – do Turnova přijede mj. Hradišťan s Jurou Pavlicou, velké představení připravila turnovsko-jičínská renomovaná kapela The Beatles Veteran Club, v rámci Turnovských hudebních večerů vystoupí herec Saša Rašilov, v závěru měsíce se uskuteční velký dětský karneval na Střelnici, dojde i na divadelní přehlídku Modrý kocour; a v muzeu začne výstava z díla jedné turnovské legendy – MUDr. Jiřího Šolce.

Zápisník
 | 1 888 přečtení 0

SERIÁL NA TÉMA VODA, DÍL IX.: ZAJÍMAVOSTI, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT

Vodohospodářské sdružení Turnov vám v seriálu představovalo vodohospodářský majetek sloužící každý den pro bezproblémové zásobování pitnou vodou a odkanalizování Turnova a sousedních obcí. Dnes přinášíme poslední díl. Snažili jsme se naznačit, jak je vlastnictví vodohospodářského majetku a provozování vodovodů a kanalizací různorodé. Na závěr si dovolíme uvést ještě některé důležité zajímavosti a informace. Více najdete na internetových stránkách www.vhsturnov.cz.

Zápisník
 | 1 303 přečtení 0

V LIBERECKÉM KRAJI UŽ MÁ VĚTŠINA OBCÍ NOVÉ ÚZEMNÍ PLÁNY

Už 133 obcí v Libereckém kraji z celkového počtu 215 má pořízen územní plán vydaný podle nového stavebního zákona platného od roku 2007. Za osm let se tak podařilo pokrýt většinu území kraje novou územně plánovací dokumentací, která splňuje zvýšené nároky nových právních předpisů. Více než polovina obcí z kraje dostala na územní plán dotaci od Libereckého kraje. „V nových územních plánech se především dbá na ochranu nezastavěného území, tak aby se zástavba nekontrolovaně nešířila do volné krajiny. Dále se v nových územních plánech přesněji řeší prostorová regulace, to znamená stanovení výšky staveb, hustoty zástavby, velikost pozemků apod. Nové územní plány tak pro stavební úřady zpravidla představují srozumitelnější podklad pro jejich rozhodovací činnost,“ vysvětluje  Gabriela Šípková, vedoucí oddělení územního plánování Krajského úřadu Libereckého kraje.

1 2 3 9