V LIBERECKÉM KRAJI UŽ MÁ VĚTŠINA OBCÍ NOVÉ ÚZEMNÍ PLÁNY

0

Už 133 obcí v Libereckém kraji z celkového počtu 215 má pořízen územní plán vydaný podle nového stavebního zákona platného od roku 2007. Za osm let se tak podařilo pokrýt většinu území kraje novou územně plánovací dokumentací, která splňuje zvýšené nároky nových právních předpisů. Více než polovina obcí z kraje dostala na územní plán dotaci od Libereckého kraje. „V nových územních plánech se především dbá na ochranu nezastavěného území, tak aby se zástavba nekontrolovaně nešířila do volné krajiny. Dále se v nových územních plánech přesněji řeší prostorová regulace, to znamená stanovení výšky staveb, hustoty zástavby, velikost pozemků apod. Nové územní plány tak pro stavební úřady zpravidla představují srozumitelnější podklad pro jejich rozhodovací činnost,“ vysvětluje  Gabriela Šípková, vedoucí oddělení územního plánování Krajského úřadu Libereckého kraje.

O tom, zda si obec pořídí nový územní plán, rozhoduje zastupitelstvo obce. Pokud vedení obce vyhodnotí, že je třeba nově prověřit možnosti rozvoje obce, je pro to územně plánovací proces ideálním nástrojem. Od potenciálních stavebníků se sesbírají podněty na plánované stavby, v obci se podrobně prověří stav a kapacita silnic, inženýrských sítí nebo třeba i protipovodňových opatření. Podle toho se navrhne, jakým způsobem se bude v obci rozvíjet nová zástavba.

„Při vymezování nových ploch pro výstavbu je třeba zvažovat mnoho souvislostí. Stavby musí být napojeny na dostatečně kapacitní silnice, vede k nim vodovod, kanalizace, elektřina či plyn. Při plánování nové výstavby je stejně tak důležitá dbát na ochranu volné krajiny nebo kvalitní zemědělské půdy. I když by se mohlo zdát, že stavět se dá kdekoliv, při podrobném prověření se ukáže, že některé plochy jsou pro zástavbu mnohem vhodnější než jiné. Úkolem územního plánování je právě určení takových ploch,“ doplňuje Kateřina Lauermannová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ LK.

Územní plány jsou veřejné dokumenty, které jsou volně přístupné všem občanům obce. Ti se tak mohou snadno seznámit s plánovanou zástavbou v obci. Podle nového stavebního zákona je nutné každé čtyři roky vyhodnotit, jakým způsobem je územní plán uplatňován. Pokud se v rámci této zprávy ukáže, že je třeba budoucí rozvoj obce přehodnotit, zastupitelstvo obce může odhlasovat změnu územního plánu.
„Územní plán představuje jakousi smlouvu všech občanů obce o správě území, kde žijí. Proces pořízení územního plánu a jeho změn je tak vždy veřejný a občané mají možnost v rámci těchto procesů vyjadřovat své názory, se kterými se musí poté vedení obce odůvodněně vypořádat,“ zdůraznila Gabriela Šípková.

Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje, jiri.langer@kraj-lbc.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.