ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI VYPSÁNÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ NA PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

0

Deset minut trvalo mimořádné zasedání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 21. března vpodvečer. Jednání se konalo v zasedací místnosti radnice v ulici A. Dvořáka, přítomno bylo 22 zastupitelů z 27. Jediným bodem jednání bylo zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHS Turnov po roce 2020, kdy společnosti SČVaK skončí desetiletá koncese na jeho provozování. Město projednalo studii pražských firem Grant Thorton a VRV, která pro VHS Turnov navrhuje jako nejvýhodnější další postup vypsání nového koncesního řízení, tedy zachovat stejné provozní uspořádání, jako je tomu doposud.

Nově si také i samotné město zadalo zpracování znaleckého posudku na cenotvorbu, který zpracovala společnost Provod. Městský posudek však z větší části popisuje i další pohledy na provozování a vlastnictví vodohospodářského majetku. Zpracovatelé se v něm soustřeďují zejména na pozici samotného Turnova uvnitř celého svazku. I tento posudek de facto doporučil zachování současného stavu, kdy vlastníkem majetku je svazek obcí VHS Turnov a samostatným provozovatelem pak specializovaná provozní firma, vybraná vlastníkem prostřednictvím koncesního řízení. Z vodohospodářského hlediska je podle znalců podílejících se na zpracování posudku navíc velikost současného VHS optimální. Ve své studii však mimo jiné také ukazují na možnost vypsat koncesní řízení i na kratší dobu jen pěti let – nikoliv na deset let, jako je tomu nyní.

„Po projednání ve vodohospodářském výboru města a na pracovním setkání zastupitelů navrhuji usnesení, že zastupitelstvo města bere na vědomí závěry studie a ukládá zástupcům města v Radě VHS prosazovat vypsání zadávacího řízení koncesní smlouvy na období pěti let,“ uvedl na jednání místostarosta Jiří Mikula. Podle něho je pětiletá koncese standardní, na desetiletou koncesní smlouvu by musela být dána výjimka. „Nicméně v případě, že na délku koncese budou mít někteří zastupitelé jiný názor, tak se nebráním v usnesení časově ohraničené období koncesní smlouvy neuvádět,“ dodal Mikula.

V diskuzi zastupitel Michal Kříž (ANO 2011) a Hana Maierová (Nezávislý blok) rozporovali právě navržené usnesení o délce koncesní smlouvy na období pěti let, s tím, že tato skutečnost nebyla řádně projednána a nebyly k jejímu posouzení předloženy řádné podklady.

Nakonec 22 přítomných zastupitelů odsouhlasilo jednomyslně obecné usnesení bez omezení délky koncese s tím, že zastupitelstvo města bere na vědomí závěry studie a ukládá zástupcům města prosazovat v Radě VHS vypsání zadávacího řízení koncesní smlouvy.

„Po předchozím pracovním zasedání zastupitelů bylo nakonec usnesení bez časového ohraničení schůdné pro všechny, v tuto chvíli bude rada VHS jednat o zadávacích podmínkách, které jsou zásadní,“ uzavřel Jiří Mikula s tím, že téma VHS se na jednání zastupitelů v nejbližší době objeví ještě mnohokrát a bude tedy prostor některé věci více projednat.

Jak po mimořádném zasedání zastupitelů řekl předseda Rady VHS Milan Hejduk, je rád, že na předchozím přípravném pracovním jednání zastupitelstva konečně mohl vystoupit a osvětlit vodohospodářskou problematiku zejména novým zastupitelům, kteří o tématu vodárenství nemohou objektivně mít po tak krátké době jejich působení v zastupitelstvu mnoho informací. „My nyní musíme v radě sdružení nejprve finálně rozhodnout, zda opravdu budeme provozovat majetek od roku 2021 formou koncesního vztahu. Je to tak zásadní věc, že jsme doporučili, aby toto téma bylo před naším konečným rozhodnutím projednáno ve všech městských zastupitelstvech. Všechna města aktuálně doporučila vypsání koncesního řízení, tedy nyní i včetně Turnova, kde jsme dříve slyšeli spíše argumenty pro odchod z VHS, případně o vlastní provozní společnosti. Za aktuální doporučující usnesení města proto děkuji všem zastupitelům. Lze očekávat, že i podle jejich doporučení příští týden schválí všichni starostové koncesní cestu. Co se týká detailní diskuze o délce koncesního vztahu, mohu uvést jen to, že se budeme se všemi starosty bavit o detailech nastavení koncese teprve až po přijetí základního strategického rozhodnutí. Proto se divím, proč pan místostarosta požadoval po zastupitelích svého města detailní doporučující usnesení takto zbytečně dlouho dopředu a dle mého pohledu navíc bez projednání a řádně předložených podkladů či argumentů,“ přiblížil Hejduk.

Jak doplnil, základním společným cílem musí být vytvoření konkurenčního prostředí, aby VHS Turnov obdrželo více nabídek pro výběr provozovatele. „Dříve byly podobné provozní vztahy dokonce dvacetileté, protože pro každodenní funkčnost vodárenství je klíčová hlavně stabilita. Případní noví zájemci o provozování našeho majetku musí mít dlouhodobější perspektivu, jinak se jim nevyplatí vytvořit prakticky novou provozní firmu, nakoupit techniku, zajistit vhodné objekty, najmout zhruba 100 zaměstnanců a vytvořit pro ně potřebné provozní zázemí. Navíc jen přepsat 14 tisíc smluv na vodné a stočné se zákazníky je velmi časově a organizačně náročné. Je proto logické, že delší časové období přinese větší šanci na více nabídek, a my chceme, aby se nám nepřihlásil jen současný provozovatel (SČVaK – pozn. aut.),“ uzavřel Milan Hejduk.

I podle něho se téma VHS v nejbližších měsících bude na jednání turnovského zastupitelstva opakovaně vracet, což bude jedině dobře.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.