ZPOPLATNĚNÍ PARKOVÁNÍ V NÁDRAŽNÍ ULICI

0

Na sklonku loňského roku se někteří obyvatelé Turnova, zejména čtvrti u nádraží a přilehlých Ohrazenic, rozhodli vystoupit proti záměru zpoplatnění parkování v Nádražní ulici. Vzniklou petici podepsalo na tři sta lidí. „Zpoplatněním parkování dojde k uvolnění míst pro parkování (zkušenost ze Skálovy ul.), ale auta se rozptýlí do okolí, takže parkoviště před nádražím (není zpoplatněno – pozn. red.) bude zcela plné a s kufry od autobusu nebo vlaku se lidé budou muset vláčet do Nádražní ulice. Pro každý obchod je výhodné, když má zákazník možnost zastavit před obchodem. Pokud ale bude zastavení zpoplatněno, tak tam většina řidičů nezastaví a nakoupí si jinde. V případě schválení zpoplatnění parkování doporučujeme zavést systém zelených kotoučových hodin, aby s jejich pomocí mohli řidiči parkovat určitou dobu zdarma,“ je mj. uvedeno v petici.

Na lednovém jednání dopravní komise, která návrh projednávala, byl přítomen i předseda petičního výboru Jan Kvapil. Podle něho se v diskuzi objevilo několik zajímavých názorů. „Místostarosta Špetlík, který tlumočil i názor starostky města, navrhoval řešit parkování v této oblasti komplexně. Oba se obávají, že placené parkování v Nádražní ulici přesune problém s parkováním na sídliště. Pan Vojtíšek (firma H&V – pozn. red.) namítal, že parkovací hodiny by vedly k podvodům, lidé by si prý neustále posunovali čas příjezdu. Člen komise Charousek si z vlastní iniciativy zjišťoval, jaké jsou zkušenosti s parkovacími hodinami v jiných městech, a konstatoval, že nejvýhodnější je spojení parkovacích hodin a parkovacích automatů. Já jako představitel petičního výboru jsem na jednání uvedl, že nespokojenost obyvatel s prací městského úřadu je v části Turnova za nádražím velká a jako příklad jsem uvedl nevyřešenou petici proti průjezdu kamionů způsobujícím otřesy a praskání domů, katastrofální stav chodníků a průjezd kamionů Fučíkovou ulicí do průmyslové zóny,“ uvedl ve svém vyjádření pro redakci TvA Jan Kvapil. Ten upozornil i na skutečnost, že městský úřad má sloužit lidem, problémy města by měly být řešeny v zájmu jeho občanů.

K problematice se dopravní komise vrátila na svém únorovém jednání. Zde bylo nejtěsnější většinou 11 hlasů odsouhlaseno doporučit radě města Nádražní ulici zpoplatnit (první hodina 5 Kč, každá další 20 Kč). Konečné rozhodnutí tedy závisí na radě města.

Z diskuze vyplynulo několik námětů na přemýšlení (a konečné řešení):

– Zpoplatnit parkování v Nádražní ulici od hodin až po parkoviště u Billy (v tomto úseku mají být instalovány asi tři parkovací automaty). Tímto opatřením odsud zmizí asi 10 vozidel místních občanů, kteří zde parkují celoročně a místa blokují, stejně jako někteří obchodníci, kteří si auto na celý den postaví před svoji provozovnu.
– Zpoplatnit třeba jen jednu polovinu ulice jako kompromisní řešení a tím docílit alespoň částečné větší obrátkovosti vozidel.
– Umožnit lidem za pomoci parkovacích kotoučů nejméně první půl hodinu parkování zdarma.
– Parkování v Nádražní ulici nechat jak je, tedy bez zpoplatnění
(člen dopravní komise Jan Zima obešel všechny obchodníky v ulici, všichni jsou proti zpoplatnění až na tři, kteří preferují systém s dopravními kotouči). Obavy obchodníků vyplývají z faktu, že než občan – který zaparkuje před trafikou nebo lékárnou – nejdříve poběží sto metrů k parkovacímu automatu, aby si pak v trafice koupil noviny, raději si je koupí jinde. Další upozorňují na skutečnost, že zpoplatněním se zde stojící auta posunou na parkoviště v sídlišti, kde budou blokovat místa tam bydlících obyvatel…

Pro jaké řešení byste hlasovali vy?

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.