ZASTUPITELÉ JEDNALI: BYLA REVOKOVÁNA NĚKTERÁ DŘÍVĚJŠÍ UJEDNÁNÍ KOLEM DÁLNICE

0

Novinkou srpnového zasedání turnovských zastupitelů bylo nové hlasovací zařízení, se kterým se všichni v průběhu jednání tak trochu učili zacházet a občas se muselo hlasování opakovat. O nákupu hlasovacího zařízení se diskutovalo poměrně dlouho, nakonec o jeho pořízení rozhodla příznivá cena ve výši třiceti tisíc korun. Kromě samotného hlasování zařízení uchovává v paměti i jak kdo hlasoval, což by se u jednotlivých bodů mělo objevit v zápise z jednání. Kromě toho zastupitelé diskutovali o rychlostní silnici S5, především o jejím průchodu Turnovem, kde zrušili některá dříve přijatá zásadní usnesení. Úvod jednání patřil dění na „hotelovce“.

„HOTELOVKA“
Vysvětlit stanovisko Libereckého kraje, které se týká možnosti výměny objektů Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, přijela zastupitelům a asi deseti divákům v sále (a také několika dalším, kteří jednání sledovali on-line na internetu) radní pro školství Alena Losová. Město chce budovu ve Zborovské ulici s krajem vyměnit za tu v Alešově ulici a u nádraží zřídit plnohodnotnou základní školu. Losová zastupitelům přivezla ekonomický rozbor možné výměny, zastupitelé se také mohli těsně před jednáním podívat do budovy v Alešově ulici (ani materiál a ani možnost podívat se do budovy školy u nádraží novinářům nabídnuty nebyly). Místostarostka Petra Houšková připomněla, že zhruba 40 % obyvatel města žije v lokalitě Turnova II, a proto by bylo dobré, aby kraj vyslyšel potřebám města. Jak zaznělo, v září by celou věc měly ještě projednávat příslušné orgány kraje a na toto téma by mělo jednat i krajské zastupitelstvo. „Mohu chápat potřeby města, ale jako zastupitelka kraje musím jednat tak, abych správně a účelně využívala prostředky kraje,“ zdůvodnila svůj nesouhlas s výměnou školních budov Alena Losová. Turnovský zastupitel Tomáš Tomsa (ANO 2011) jí připomněl, že Turnov je součástí Libereckého kraje a jako krajská zastupitelka by měla jednat také v jeho zájmu. „99 % procent Turnovanů vnímá sloučení škol a současné stěhování tak, že byla zlikvidována prosperující a fungující škola,“ dodal Tomsa. Místostarostka Jana Svobodová (ANO 2011) doplnila ekonomický pohled města, podle ní je nabídka města kraji velkorysá, navíc ve srovnání nákladů na provoz objektů došla turnovská radnice k úplně jiným číslům než kraj. Rozdíl je maximálně několik set tisíc korun a ne dva a půl milionu. Podle zastupitele Vítězslava Sekaniny (Strana svobodných občanů) kraj výměnou budov nic neztratí, je jen na něm, jestli bude naslouchat potřebám města.
V konečném hlasování všech přítomných 20 zastupitelů pověřilo starostu dalším jednáním. (A toho bude třeba, už třeba na pozadí skutečností, ke kterým došlo v prvním zářijovém týdnu, kdy aniž by to bylo dopředu ze strany školy dáno na vědomí, byla výuka zcela přestěhována do budovy v Alešově ulici. Objekt ve Zborovské již bude využíván jen minimálně – dva tři dny v týdnu a jen pro potřeby odborné výuky. Studenti, kteří chtěli proti tomu protestovat, byli vedením školy umlčeni, ke svobodnému vyjádření názorů nedošlo.)

STAVBU S5 (R35) MŮŽEME OČEKÁVAT ZA DESET I PADESÁT LET
V loňském roce schváleném územním plánu města je uveden i koridor pro rychlostní silnici v trase od křižovatky v Ohrazenicích k sídlišti na Přepeřské a dál mezi Kamaxem a Nudvojovicemi do prostoru pod železniční zastávkou a následně údolím Libuňky na Valdštejnsko.
n201509061443_zap_235_2015_zmZ nedávno dokončené studie firmy Valbek vyplývá, že tato trasa Turnovem, resp. trasa z Ohrazenic do Úlibic v tzv. severní variantě, je nejlepší. Jen došlo ke změně, že již to nebude silnice dálničního charakteru (R35), ale rychlostní S5 (dvojpruh, vystřídaný třípruh či čtyřpruh menší šíře). Liberecký kraj chce současně řešit i napojení Semilska a Jilemnicka z prostoru u Žernova. Pro Turnov je zase důležitý obchvat města na Semily. Jak uvedl starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok), původně zamýšlený koridor kolem tří rybníků je nepřijatelný pro Mírovou pod Kozákovem. Ze šesti variant byla nakonec vybrána ta z prostoru Valdštejnska k Sekerkovým Loučkám a Kvítkovicím. Napojení na stávající silnici II/283 je provedeno v dnešní křižovatce U Kříže (místo odbočky na Kozákov mezi Špicí a Lestkovem). Tento koridor má být zanesen do územního plánu Libereckého kraje. Bude zde i pro případ, že silnice S5 realizována nebude.
Co se týká samotného Turnova, v diskuzi starosta poznamenal, že preferuje v úseku ze Sobotecké ulice na Valdštejnsko pod Pelešany trasu tunelem v co největší délce, ideálně až za individuální bytovou výstavbu. Pro průchod městem by se přikláněl pro třípruhovou variantu. Zastupitel Ivan Kunetka (Turnov potřebuje změnu) kritizoval nedostatky ve studii včetně skutečnosti, že chybí doprovodný text. Podle něho také v daném úseku výrazně klesla intenzita dopravy, plánovaná rychlostní komunikace poškodí Český ráj i samotné město. Z občanů vystoupil Roman Rákosník, který rozporoval především velký zásah do struktury města, které bude silnicí „rozříznuto“ vedví, Markétu Kovaříkovou, mluvčí občanských sdružení a obcí „proti dálnici“, zastupitelé ani nepustili ke slovu.
Celkem 17 zastupitelů v hlasování zrušilo opakovaně přijatý nesouhlas dřívějších zastupitelstev – nyní tedy již rychlostní silnice může vést katastrem města. Stejný počet zastupitelů byl i pro navržené trasování komunikace v Turnově s co možná nejdelším tunelem pod Pelešany..
Záměr bude ještě na podzim projednán s veřejností a poté se k němu vrátí i zastupitelé města.
Dokumentaci najdete podrobně na internetových stránkách města:
http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovani/aktualni-situace-projektu-komunikace-s5-r35-obchvatu-mesta-turnov.html.

NOVÉ ULICE
Na státní svátek 28. října bude otevřen zimní stadion v Maškovce. Zastupitelé proto schválili, že vznikající areál ponese název Maškova zahrada. Komunikace k areálu se bude jmenovat podle zakladatele kdysi výjimečného zahradnictví Vojtěcha Maška. Zimní stadion bude pojmenován po Ludvíku Koškovi, významném předválečném sportovci a pilotu RAF, který zahynul za II. světové války.

ŠETŘILOVSKO
Neblahý osud bývalé vyhlášené výletní restaurace pokračuje. I poslední nájemce již objekt opustil a ten je prázdný. Areál je radnicí nabízen k prodeji za 3,5 mil. Kč, což podle vedoucí odboru správy majetku Ludmily Těhníkové je hodně, nikdo o koupi nemá dlouhodobě zájem. Je zde tedy návrh částku snížit. Zastupitelé s tím ale nesouhlasili (Soudský, Sekanina). Na Sekaninův návrh 14 zastupitelů odhlasovalo, aby částka nebyla snížena a aby byla nemovitost více nabízena na specializovaných realitních serverech.

OBČANÉ V DISKUZI
Bývalá zastupitelka Alena Svobodová (KSČM) kritizovala žalostný stav bývalého kina na Trávnicích, které má v majetku zastupitel Sekanina. Ten  slíbil se do opravy již brzo pustit. Občan Otakar Grund kritizoval stav lávky na ostrov v Dolánkách (byla právě v těch dnech instalována nová) a havarijní stav lávky v parku na Šetřilovsku (rekonstrukce se připravuje na příští rok).

OBJEDNEJTE SE NA JEDNÁNÍ
Dotažen byl návrh TOP 09, aby se občané mohli na jednání na příslušných odborech města dopředu objednat. Jde především o odbor dopravy, kde při přepisu auta můžete strávit i několik hodin. Objednat se pomocí e-mailu budete moci na pondělí či pátek, služba bude zavedena na zkoušku, často se totiž stává, že se občané objednají, je pro ně rezervován čas a na jednání nepřijdou…
Záznamy z jednání zastupitelstva jsou zpětně k vidění na stránkách města, nově budou i na serveru YouTube.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.