VZNIKNE V TURNOVĚ DENNÍ CENTRUM PRO DOSPĚLÉ, POSTIŽENÉ AUTISMEM?

0

První generace dospělých klientů s těžkým mentálním postižením a autismem opustí po 20 letech Dětské centrum v Turnově u nádraží v ulici Kosmonautů. Vzhledem k velmi specifickému hendikepu nemají v celém Libereckém kraji a nikde v okolí možnost navštěvovat následné zařízení, které by bylo schopno poskytnout jim důstojné zázemí, odpovídající jejich způsobu života. Je tedy vysoce žádoucí pomoci pečujícím rodinám o tyto „věčné děti“ a vybudovat tyto služby v Turnově. Pravidelné střídání pobytu v rodině a v sociálním zařízení má pozitivní vliv na celkový rozvoj postiženého a nezanedbatelný je též přínos pro fungování celé rodiny, která v denním centru nachází pomocníka a partnera, pomáhajícího jí zvládat často nemalou zátěž, kterou s sebou péče o člověka s postižením přináší.

Denní stacionář pro dospělé autisty je prioritou komunitního plánování na Turnovsku. Komunitní centrum Turnov nabídne prostory k využívání i dalším subjektům pomáhajícím potřebným dětem i dospělým a nabídne též volnočasové aktivity v sociální sféře.

Takto představila na květnovém zasedání turnovského zastupitelstva projekt nového centra předsedkyně občanského sdružení „Slunce všem“ Marcela Kurfirstová. Sdružení ve spolupráci s městem vytipovalo i vhodný pozemek pro stavbu domu, který se nachází v blízkosti haly TSC u turnovského nádraží, resp. budovy střední školy.

 

Komunitní centrum Turnov by mělo nabídnout podvečerní, případně víkendové využití prostor jiným subjektům dle dohody. Mohlo by zde působit Speciálně pedagogické centrum pro děti s mentálním postižením, byla by tu logopedická poradna, probíhalo by zde sociální poradenství, ale i například klubová činnost pro seniory, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas, prostory jsou uzpůsobeny pro besedy, osvětové a kulturní aktivity. V tomto smyslu tedy půjde o víceúčelový objekt. Stavební řešení domu navíc umožní do budoucna případně i přístavbu dalšího patra pro chráněné bydlení pro starší klienty s možností rozšíření služeb tohoto centra.

 

„Město původně chtělo podobné zařízení stavět na místě waldorfské mateřské školy v Daliměřicích, kam by se přesunulo i Dětské centrum. Náklady na nový objekt by ale přesahovaly 60 milionů, hledali jsme úspornější variantu co nejblíže současnému Dětskému centru u nádraží, kde je potřebné zázemí v podobě rehabilitace a dalších služeb,“ uvedl místostarosta Jaromír Pekař. Podle něho chce město ve spolupráci s občanským sdružením nyní projekt dotáhnout do podoby stavebního povolení a potom hledat případné dotační tituly na stavbu.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.