VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV V ROCE 2016: PROJEKTY, STAVEBNÍ AKCE…

0

V únoru schválili starostové měst a obcí rozpočet svazku Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS) na rok 2016. Milana Hejduka, předsedy Rady VHS Turnov, jsme se proto zeptali, jaké investiční akce mají v městech a obcích letos před sebou a jaké projekčně připravují do dalších let. Dotkli jsme se také některých každodenních aktuálních provozních otázek.

* Máte za sebou první dva měsíce roku, čím se nyní se svými kolegy zabýváte?
Tohle období máme rádi. Po hektickém závěru roku přijde vždy trochu času na dokončení nevyřízených restů. A hlavně máme čas diskutovat nad prioritami pro příští měsíce a dlouhodobě i roky. Opakovaná jednání s představiteli našich měst, obcí a se zástupci provozovatele pak vyústí v sestavení našeho ročního rozpočtu. Ten představuje 30 stránek, které jsou plné konkrétních řádků s konkrétními čísly. Náš rozpočet tedy detailně ukazuje na blízké úkoly i dlouhodobější cíle. 

* A nějaké aktuality?
Jsou dvě. První bylo lednové podání pěti žádostí o nové evropské dotace: Na intenzifikace dvou velkých ČOV v Semilech a v Rokytnici nad Jizerou, na jilemnický vodovodní přivaděč Bátovka, na související odkanalizování benecké lokality Dolních Štěpanice a na nový vodojem pro Rakousy. I po podání vlastních žádostí je jejich vyhodnocování složitým procesem za naší spoluúčasti. Na jaře se dozvíme, jak jsme byli úspěšní, a v kladném případě většinu akcí zahájíme na začátku příštího roku. 
Druhou novinkou je pozitivní skutečnost, že jsme již stavebně zahájili několik investic a mezi nimi dvě letošní největší v Lomnici nad Popelkou. Po zkušenostech z minulých let jsme již cíleně vsadili na mírnou zimu a práce začaly dřív. 

* Vraťme se zpět k rozpočtu VHS, který popisuje letošní úkoly a cíle. Jak byste ho zjednodušeně charakterizoval?  
Z pohledu peněz jde o náš chudší rok, protože se letos ještě nebudou čerpat nové evropské dotace na rozsáhlé investice. Výdaje jsou proto nastaveny na hodnotu 145 mil. Kč bez DPH, tedy podobně vysoké, jako má například město Semily.
Jde v principu o opatrný rozpočet, jehož cílem bylo také snížit naše celkové zadlužení o 26 mil. Kč. Potřebujeme se finančně připravit na příští roky, kdy nás čekají opět velké a finančně náročné stavby. Hlavním obsahem rozpočtu jsou tedy menší a dlouhodobě připravené akce. U těch v obcích máme opět vysokou šanci získat jako každoročně dotační podporu Libereckého kraje. Na příjmové stránce se podle dohod v loňském roce zvyšují podíly městských a obecních rozpočtů na spolufinancování našich akcí.

* Můžete pojmenovat několik klíčových akcí?
Rozpočet zahrnuje výdaje na 30 projektových dokumentací, přibližně 40 staveb a dalších 40 provozně-technických otázek. V roce 2016 nás tedy nečeká žádná stomilionová akce, ale mnoho menších. Méně peněz ale  ještě neznamená méně práce a aktivit. Tahle čísla ukazují, že máme před sebou zase velmi náročný rok, protože je investičně malá akce na naši práci skoro stejně náročná jako jiná – násobně větší.
Největší akce jsou připraveny v Lomnici nad Popelkou. Jedná se o rekonstrukce Komenského ulice a inženýrské sítě do nové velké bytové zóny. V Jilemnici provedeme rekonstrukci sítí v ulici Čsl. legií, v Rokytnici nad Jizerou opravu vodovodu na sídlišti a výstavbu nového vodovodu a kanalizace do oblasti v okolí firmy RTK – pod lyžařskými vleky. V Semilech a v Turnově budeme rekonstruovat objekty na vodovodní síti. V Turnově pak přidáme dlouhodobě odkládané opravy vodovodů v Mašově a v Dolánkách i další etapu rekonstrukce sítí ve dvou komunikacích na sídlišti u nádraží. V menších obcích pak půjde o daleko rozsáhlejší výčet. Nové vodojemy chceme stavět v Rakousích a v Chuchelně, celkovou rekonstrukci vodojemů pak provedeme v Benešově u Semil. V Tatobitech dokončujeme opravu vodovodu ve třech komunikacích. V Ohrazenicích a v Malé Skále budeme stavět nové kanalizace…

Z provozních otázek bych snad jen vyzdvihl další rok masivních výměn vodoměrů – ročně jich vyměníme asi 1 900. Dále pak výměnu čerpadel, zřizování ochranných pásem vodních zdrojů, opravy kanalizačních poklopů na nejfrekventovanějších silnících, nebo výkupy pozemků pod našimi majetky. Letošní specialitou pak bude obnova dálkových řídicích systémů objektů ve spojení s řešením elektrických přípojek objektů v souladu s aktuálními technickými požadavky. Zajímavé bude také pokračování prací na generelech kanalizací v Turnově a v Jilemnici.  Generel je detailní analýza kapacit kanalizačních potrubí, které vedle splaškových vod  musí maximálně odvést i rostoucí zátěže při krátkodobých vydatných deštích. Ve finále se ukážou kapacitně slabá místa kanalizační sítě ve městech a města dostanou návod, s jakými podmínkami povolovat stavby na svém území. Dešťová voda začíná dělat všude velké problémy.

* A co odkanalizování Rovenska pod Troskami – vaše největší akce?
Tam je v tuto chvíli fakticky hotovo. Probíhá předávání díla, které pojmenuje i určité vady a nedodělky k jarnímu dokončení. Akce proměnila tohle českorajské městečko k nepoznání. Vše je nové – pod zemí i nad zemí. I z pohledu dodržení celkových nákladů a příjmu dotací vše dopadlo dobře. Lidé se napojují na novou kanalizaci, nová čistírna funguje, nové vodovody jsou jistotou pro každodenní chod města a nikoliv časovanou hrozbou, jako ty původní. Vnitřně však jasně cítíme, že mohlo být lépe. Končíme o pár měsíců později, nedodělků a drobných vad také není málo a s hlavním dodavatelem – firmou Eurovia – vedeme neustálé větší, či menší půtky. V každém případě však znovu děkuji obyvatelům, že obtíže se stavbou v tak velkém rozsahu přetrpěli. Děkuji také všem partnerům, kteří nám věcně i finančně pomohli k úspěšnému konci.

* Letní sucha, státní instituce z nich začaly činit prioritu vodohospodářské oblasti…
Do budoucna se musíme nejméně jedné lokalitě soustředěně věnovat. Pro Semily a okolní obce je hlavním zdrojem vody zmenšující se průtok v potoku Vošmenda. Bohužel současně nebyl v historii pro tuto městskou oblast vybudován zásadní náhradní jistící zdroj pitné vody. Bude ho tedy muset najít až naše generace. Letos začínáme hydrogeologickými průzkumy.
Lokální potíže máme ve dvou lokalitách Benecka. Připravujeme také dva velké dotační projekty řešící zvýšení jistoty zásobování pitnou vodou – obnovu zdrojů a vodovodního přivaděče Bátovka pro město Jilemnici a rekonstrukci úpravny vody Turnově – Nudvojovicích. Na tuto akci navážeme rekonstrukcí klíčových vodojemů v Ohrazenicích a výstavbou nových vodovodů na rozvíjející se průmyslovou zónu Vesecko.
Ale pozor – dnes je to sucho, zítra zase můžeme naopak řešit následky rozsáhlých povodní! Mnoho klíčových objektů máme v povodňových územích. Když vypne při povodni na delší čas elektřina, tak je zásobování vodou okamžitě v akutním ohrožení. Příroda nám prostě přináší stále nějaká překvapení a my se na ně musíme snažit co nejlépe předem připravit. 

* Plány na další roky?
Více jak 30 projekčních aktivit ukazuje, že rozhodně nezahálíme. V naší práci musíte myslet nejméně na pět let dopředu. Než začnete stavět, tak musíte vyřešit zadání díla, projekty, stavební povolení, pozemkové vlastnictví a získat dotaci – pokud je šance. To vše trvá nějaké roky, a proto například u městských čistíren  musíte začít budoucí rekonstrukci daleko dříve, než přijde provozní problém či havárie. 

* Kde v současnosti nejvíce projektujete?
Největším projekční aktivitu jsme začali v Jilemnici, kde musíme přeměnit a rekonstruovat velkou část vodovodního systému města. S tím přijdou na řadu rekonstrukce kanalizací v mnoha ulicích, obnova vodojemů, odvodnění silnic a nové komunikace. Věřím, že do sedmi let přeměníme celé město – podobně jako Rovensko, ale asi za dvojnásobné peníze. Druhým klíčovým projektem je obnova sítí v turnovské Nádražní ulici a v navazujících lokalitách Ohrazenic, Přepeřské ulice a samotných Přepeř. 
V Turnově a v Jilemnici budeme společnou investicí s krajem a městem obnovovat další komunikace. Dokončujeme také projekty modernizace a rekonstrukce turnovské čistírny odpadních vod, zmiňovanou úpravnu pitné vody v Nudvojovicích a projekty vodovodů na Vesecku a v Ohrazenicích. V Lomnici začneme projektovat sítě v historickém Karlovském náměstí, s vedením města Semil připravujeme obnovu sítí v pěti vybraných ulicích. V Rokytnici nad Jizerou pak přivedení vody do lokality Vilémov.

* A co menší obce?
Ano, současně realizujeme desítky menších projektů v našich obcích, které mají skoro vždy jistotu podpory krajských, státních i evropských dotací. Většinou jde o obnovu zcela dožilých sítí, nebo objektů. Mluvím o Malé Skále, Vyskři, Benecku, Chuchelně, Troskovicích apod. Speciální otázku k řešení pak přinášejí Loučky. V obci chybí kvalitní odkanalizování, objekty porušují legislativu a historická obecní stoka přivádí splašky přímo nad zdroje pitné vody, které prokazatelně znečišťuje…

A závěrem si dovolím vyzdvihnout úplně zásadní skutečnost. Náš majetek na území obcí sdružených ve VHS, který je zhruba v dvakrát takové výši, než je celý majetek města Turnova, je i přes naše mnohaleté úsilí stále ohromně zanedbaný. Laik by až žasnul, jak vypadají sítě pod zemí, či interiéry dožilých vodárenských objektů. Nesmíme polevit v obnově, nebo se to příští generacím hrozně vymstí. 

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.