VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU TURNOVA

0

Ve čtvrtek 14. března proběhlo v sále KC Střelnice veřejné projednání aktualizace strategického plánu města Turnova na období let 2012 – 2020. Strategický plán je koncepčním a rozvojovým dokumentem, na jehož základě bude zabezpečována samosprávou města  koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města. Veřejné projednávání zahájili starosta města Ing. Tomáš Hocke a vedoucí odboru rozvoje města RNDr. Miroslav Varga pak zdůraznil důležitost existence strategického plánu na rozvoj města v následujícím období.

Veřejného projednávání se zúčastnily čtyři desítky občanů, kteří se dle svého zájmu mohly věnovat některému z devíti témat. Podle nich byly vytvořeny pracovní skupiny s garantem – odpovědným úředníkem městského úřadu nebo zastupitelem či předsedou komise rady města.  U stolů označených příslušným tématem se mohli občané seznámit s již vytvořeným materiálem do strategického plánu, připomínkovat jej a doplňovat, vznášet další podněty a návrhy. Tři nejpodstatnější byly pak zapsány na velký list papíru a veřejně prezentovány. Na závěr byli občané ubezpečeni, že každým návrhem a připomínkou se budou odpovědní pracovníci zabývat. Největší zájem byl o problematiku dopravy, životního prostředí, školství a vzdělávání a kultury a sportu, nejmenší pak o cestovní ruch a památky.

Občané navrhli strategický plán doplnit o následující body:

Téma ekonomika a rozvoj
– řešení městské dopravy včetně parkování, především v sídlištích
– využití budovy bývalého kina v Žižkově ulici
– řešení využití telekomunikační budovy a řešení  okolních prostor

Téma infrastruktura a občanská vybavenost
– vybudování chodníku do Kalužníku
– úprava návsi v Mašově
– vybudování chodníku při komunikaci na náves v Mašově

Téma doprava
– prosadit obchvat na Semily přes Kyselovsko
– vést R35 jinou trasou než přes Turnov
– najít jinou variantu odlehčovací komunikace než Luka – Žižkova ul.

Téma cestovní ruch a památky
– zlepšení služeb návštěvníkům města a Českého ráje – řešit neexistenci koupaliště

Téma školství, vzdělávání a volnočasových aktivit
– realizace a dokončení včetně dofinancování akcí  –  Waldorfská MŠ,  zahrada MŠ 28. října, ZŠ Alešova
– oprava budovy ZŠ Žižkova (oprava střechy, řešení vlhkosti budovy Školičky)
– přístavba společných prostor v MŠ Alešova ul.

Téma kultura a sport
– promyslet a upravit statut a vlastnickou strukturu městských organizací provozujících kulturu a sport (KCT, MST)
– neprosazovat nové investice na úkor financování stávajících zařízení
– zapojit ve větší míře školy do aktivit v kultuře a sportu

Téma životní prostředí
– vyvinout tlak na developera na Koňském trhu na maximální plochy zeleně
– kontrola vyústění odlehčovacích stok do náhonu řeky Jizery
– vliv vnitroměstské dopravy na životní prostředí města

Téma občanská vybavenost
– řešení nové knihovny (odpovídající prostory, bezbariérovost, parkování, počítačové vybavení)
– zvýšení informovanosti občanů o dění ve městě prostřednictvím  moderních prostředků, např. sociálních sítí
– MHD – nedostatek zastávek v blízkosti náměstí Českého ráje, více spojů

Téma zdravotnictví a sociální služby
– bod týkající se vytváření podmínek pro podporu a integraci obyvatel ohrožených sociální exkluzí doplnit o skupinu osob bez domova
– zvyšování kvalifikace v sociální oblasti (sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, vzdělávání pečujících osob)
– stabilizace Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. – udržení zdravotní péče minimálně ve stávajícím rozsahu

(Zdroj: Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města, MěÚ Turnov, e.krskova@mu.turnov.cz)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.