ROZPOČET MĚSTA A PRIORITY 2017

0

Rozpočet města na rok 2017 zastupitelé schválili většinou 22 hlasů již na svém prosincovém zasedání. Je to výhodné, protože hned na počátku nového roku mohou být vyhlášena výběrová řízení na jednotlivé akce. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný ve výši zhruba 325 mil. Kč. Podle výše skutečného zůstatku na účtu města k 31. prosinci ještě může dojít k mírné úpravě. Již v listopadu zastupitelé přijali usnesení, že město si může vzít úvěr až do výše 60 mil. Kč, což umožní uskutečnit větší investiční akce.

V rozpočtu najdete samostatný řádek s částkou na modernizaci liberecké krajské nemocnice, resp. příspěvek, který podle dohody půjde na modernizaci nemocnice v Turnově. V letošním roce to bude 3,5 mil. Kč, v dalším už 7 mil. Kč. Modernizaci nemocnice se turnovští zastupitelé z rozpočtu zavázali podporovat dalších 20 let. V rozpočtu najdete i připravené částky na spolufinancování některých akcí v případě, že bude přiznána dotace – fotbalové hřiště s umělou trávou, hrad Valdštejn, přechod pro chodce u Žluté ponorky, hřbitovní zeď u kostela P. Marie, revitalizace sídliště u nádraží (předposlední etapa – ul. Studentská a prostor kolem schodiště ke střední škole a hale TSC).

V letošním roce začne také přestavba domu čp. 466 ve Skálově ulici, kde dnes mj. sídlí městská policie. Vznikne tu nová, moderní budova městského úřadu, který by v dalších letech měl fungovat již pouze ve dvou objektech. Rekonstrukce bývalého sirotčince přijde na 45 mil. Kč, 20 mil. by mělo být uhrazeno z úvěru. Z komunikací bude největší investicí oprava Pekařovy ulice, výstavba, resp. oprava chodníku na Kamenci, připravuje se rekonstrukce chodníku v Alešově ulici, který je poničený z doby, kdy zde provizorně bylo autobusové nádraží. Úpravu čeká prostor ze sídliště u nádraží přes schody k hale TSC, zásadní úpravou projde také prostor předhradí na Valdštejně. Možná se dočkáme rozšířené možnosti parkování v centru města za obchodním domem Vesna na Havlíčkově náměstí. Dojít by mělo i na dlouho poptávanou úschovnu jízdních kol, která vznikne ve dvorku WC ve Skálově ulici. Jak doplnil starosta Tomáš Hocke, město by chtělo dostavět chodník v Mašově u hlavní komunikace. První část by vedla od dokončeného chodníku na okraji této městské části na náves, druhá část až na Kalužník. „Náklady jsou 10,5 milionu korun. Budeme podávat žádost do operačních programů Evropské unie, kde můžeme získat až 90 %. Získání dotace je základní podmínkou pro uskutečnění této stavební akce,“ doplnil starosta.

Ještě do začátku léta by měly mít děti k dispozici nové hřiště v parku u letního kina. Rozpočet je 9 mil. Kč, částka se může snížit výběrovým řízením. „Nové hřiště v parku veřejnosti město slibuje přes deset let, je to jeden z velkých dluhů, který k obyvatelům máme. Kromě hřiště by mělo dojít na úpravu části parkových cest a zeleně,“ přiblížil starosta.

Z drobných akcí by letos měla proběhnout oprava toalet v ZŠ ve Skálově ulici, oprava šaten a osvětlení v ZŠ v Žižkově ulici, senioři se těší na pokračování opravy střech na penzionech v Žižkově ulici. Opraveny budou hřbitovní kaple v Mašově a v Pelešanech. Na Károvsku bude ve spolupráci s VHS provedena výměna části vodovodních řadů. V letošním roce má být dokončen projekt rekonstrukce a přístavby ZŠ v Mašově, stavební práce budou zahájeny v roce 2018.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.