PRVNÍ ČÁST OPRAVY JEZU JE DOKONČENA, RIZIKO POVODNÍ JE MENŠÍ

0

Od posledního březnového víkendu už Turnovu zase o něco méně hrozí riziko povodní. Po první vlně jarního tání přijala opatření povodňová komise rady města, kontaktováni byli občané-majitelé nemovitostí v zátopové oblasti, aby aktualizovali své povodňové plány včetně čísel svých mobilních telefonů, aby se zprávu o hrozící povodňové vlně dozvěděli co nejrychleji. Velká obava panovala hlavně z probíhající rekonstrukce jezu u Juty.

n200904021815_zap_161_09_jezVoda v podstatě mohla jezem volně protékat jen zčásti. V místě, kde stavební firma stavěla první polovinu nového vakového jezu, byla instalována štítová stěna, která však byla vyšší než niveleta jezu a při velké vodě hrozil rozliv na Koňský trh a skautský ostrov. S pracovníky Povodí Labe bylo dokonce domluveno, že v případě hrozby povodně by štítovou stěnu snížili.

 

Tohle už dnes patří minulosti, v úterý 24. března bylo započato s napouštěním pravého vaku jezu, čímž byla dokončena první etapa rekonstrukce. O posledním březnovém víkendu už byl vak naplněn, takže byla odstraněna štítová stěna. Zároveň proběhla i zkouška funkce vaku, který byl zčásti opět vypuštěn, aby mohlo být odvedeno více vody z nadjezí a stavební firma nyní štítovou stěnou uzavře druhou poloviny jezu, kde bude druhý vak. I kdyby nyní přišlo velké tání sněhu na horách, riziko povodně v Turnově se snížilo, koryto řeky se předem vypustí, jedna půlka vakového jezu je již plně funkční!

 

n200904021815_zap_162_09_jezNamísto původního kamenného jezu z roku 1890 budou u Juty do konce podzimu 2009 instalovány vedle sebe  dva jezy vakové, každý o rozměrech skoro 40 metrů. Bude zde i tzv. komůrkový rybí přechod. Stavba přijde na 63 milionů korun, poskytnutých ze speciálního fondu Ministerstva zemědělství ČR.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.