PROGRAMY PRO FINANČNÍ PODPORU OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK

0

I v letošním roce se pro vlastníky kulturních památek otevřela možnost požádat o finanční podporu při jejich obnově. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu poskytuje prostřednictvím Fondu kulturního dědictví finanční pomoc při obnově kulturní památky, ale i při zpracovávání některé dokumentace. Nejzazší termín pro podání žádosti ke krajskému úřadu je do 17. ledna.

Další možností je Havarijní program a Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny Ministerstva kultury ČR. Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do těchto programů jsou přijímány do 31. ledna 2011 na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu, v naší působnosti je to Národní památkový ústav, ú. o. p. v Liberci.

Dalším dotačním programem je Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2011. Žádosti do tohoto programu lze podávat u odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově do 28. února 2011.

 

Všechny výše uvedené programy mají své zásady, formuláře a pokyny, které najdete na příslušných webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Ministerstva kultury ČR. Informovat se můžete i na odboru školství kultury a sportu MěÚ Turnov, telefon 481 366 758, 759.

Znovu upozorňujeme případné žadatele, že je nutné při podání žádosti o finanční podporu obnovy kulturní památky doložit též závazné stanovisko zdejšího úřadu k zamýšlené akci. 

 

Marie Roubalová,

odbor školství kultury a sportu MěÚ Turnov

m.roubalova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.