PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VEDENÍ MĚSTA: CO NA TO ŘÍKÁ OPOZICE?

0

(Aktualizace: přidáno vyjádření TOP 09)Těsně před vánočními svátky vedení turnovské radnice, resp. čtyři koaliční strany – Nezávislý blok, ODS, KDU-ČSL a Věci veřejné, zveřejnilo programové priority na funkční období 2010 – 2014 (ZDE). Jsou v něm uvedeny základní směry rozvoje, kterými se vedení města chce v příštích letech zabývat. V obecné rovině je toto prohlášení myšleno i jako jakási společenská smlouva s občany města. Zajímali jsme se proto u opozičních stran, jaký na tento materiál mají názor, jestli budou některé věci podporovat či nikoli. Oslovili jsme zástupce Turnovské koalice, ČSSD, TOP 09 a KSČM. Zatím přišla do redakce vyjádření dvou stran:

VYJÁDŘENÍ ČSSD
Programové prohlášení vládnoucí koalice na radnici v Turnově vychází bezesporu z předvolebních programů všech zúčastněných stran. Téměř ve všech bodech je shodné i s předvolebním programem ČSSD. Jak bylo již mnohokrát řečeno, programy jednotlivých stran před volbami byly v mnoha svých bodech velmi podobné.

Členové Zastupitelsva města Turnova za ČSSD se seznámili s programovým prohlášením a nemají zásadní výhrady k žádnému z uvedených bodů.

Otázkou však zůstává, jak bude stanovených cílů dosaženo. V daném prohlášení bychom uvítali upřesnění některých bodů, například: Zkvalitnění služeb Panochovy nemocnice, Rekreační areál Maškova zahrada, nebo Spolupráce s podnikateli na utváření podmínek pro vznik nových pracovních míst.

V bodu 1. – Doprava – si myslíme, že by mělo dojít k rychlejšímu řešení dané problematiky. Stanovený termín zpracování ucelené koncepce do poloviny roku 2012 vidíme vzhledem k problémům v dopravě v našem městě jako velmi opožděný.

Doufáme, že spolupráce s koaličními zastupiteli a ČSSD bude v daném volebním období k prospěchu občanů města Turnova.

Za ČSSD Turnov:

Tomáš Hudec, zastupitel města, místopředseda ZO (tohu@email.cz )

Šárka Červinková, zastupitelka města

 

VYJÁDŘENÍ TURNOVSKÉ KOALICE (TK)

Text Programového prohlášení obsahuje výčet nejdůležitějších témat, která by mělo vedení města řešit v následujících čtyřech letech. V této rovině asi příliš mnoho sporných bodů nenalezneme. Odlišné postoje se ale určitě objeví při jejich konkrétní realizaci.

Vezmeme-li jako příklad projekty z oblasti životního prostředí, pak Turnovská koalice (TK) určitě podpoří úpravy zeleně v Pelešanech a Nudvojovicích. Tyto projekty byly řádně projednány a jejich realizace bude pro dané lokality přínosem. Konkrétní výhrady naopak máme k tzv. revitalizaci centrálního parku – Metelkových a Rývových sadů (ty se nepříliš úspěšně „revitalizují“ již zhruba 12 let). Určitě nepodpoříme úpravy zeleně v sídlištích Výšinka a Daliměřice nedojde-li v příslušných projektech k zásadním změnám. Tyto projekty nebyly řádně projednány v komisích ani v ZM, předpokládají zbytečnou likvidaci stávající vzrostlé zeleně a jejich realizaci v současné podobě lze považovat za zbytečné mrhání penězi daňových poplatníků.

U záměrů nacházejících se teprve ve fázi studií (Maškova zahrada, údolí Jizery) se budeme snažit zabránit nedostatkům, které postihly „kanalizační“ projekt „Čistá Jizera“, kde chvályhodný záměr doprovázely chyby v projektové přípravě, některá rozpaky budící technická řešení, necitlivý, široké okolí poškozující způsob práce stavebních firem a nevratná poškození městské zeleně. Čistá Jizera musí být samozřejmě dokončena (pokud možno s minimálními dalšími ztrátami) a následně by měl být vyhodnocen její příspěvek ke zlepšení kvality vody v tomto toku.  

Stoprocentně se ztotožňujeme s posledními dvěma body deváté části Programového prohlášení (otevřenost, informovanost, komunikace), přetrvává v nás však určitá skepse, zda je to míněno opravdu vážně. Širší prostor pro názory občanů a větší váha doporučením odborných komisí a výborů je přesně to, oč zastupitelé TK v minulém volebním období usilovali, a neustále přitom naráželi na nepochopení ze strany vedení města, které se nyní změnilo jen nepatrně.

V páté části Programového prohlášení (Turnov – tradiční centrum vzdělávání) je zmíněna i snaha o zachování oborové struktury turnovského středního školství. I s tímto záměrem se plně ztotožňujeme, upozorňujeme však, že tato otázka bude řešena na úrovni kraje a možnosti současného vedení města nějak ji ovlivnit jsou velmi omezené. Mají-li být do Programového prohlášení zařazeny i body tohoto charakteru, pak zde chybí vyjádření negativního postoje k plánu výstavby rychlostní komunikace R35 na území Turnova. I zde se bude rozhodovat na jiné úrovni, úsilí vedoucích představitelů města by však mělo být jednoznačně určeno platným usnesením ZM. Tato problematika navíc úzce souvisí s nejdůležitějším úkolem tohoto volebního období, kterým je zpracování nového územního plánu.

Otta Jarolímek, Turnovská koalice

jarolimkovi@seznam.cz

VYJÁDŘENÍ TOP 09

Materiál, který je nazván Programové prohlášení, považujeme za natolik obecný, že jej lze jen těžko hodnotit, stejně jako jeho plnění na konci volebního období. Vyřčené cíle by mělo přirozeně plnit každé město či obec v České republice. Jsme však rádi, že takový materiál vznikl, myslíme si, že jsme k jeho vzniku také částečně přispěli. Jsme rádi, že současná koalice našla určitou míru inspirace i ve volebním programu TOP 09.

Zastupitelé města zvoleni za TOP 09

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.