NÁVRHY NA CENU OBCE A ČESTNÉ OBČANSTVÍ

0

Do 30. června  přijímáme na odboru školství, kultury a sportu MěÚ v Turnově návrhy na Cenu obce a čestné občanství. Vyhlášení nominací a předání cen proběhne na slavnostním zasedání zastupitelstva u příležitosti 94. výročí vzniku republiky 28. října. Na cenu obce předkládají návrhy členové zastupitelstva, představitelé občanských sdružení, spolků, organizací a dalších institucí prostřednictvím svých statutárních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodněním. Návrhy na udělení čestného občanství předkládají pouze členové zastupitelstva města.

Tradice udělování Ceny obce a čestného občanství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od roku 2002, letos tedy desátým rokem. Pravidla pro udělování těchto vyznamenání byla v letošním roce pozměněna a řídí se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Jejich znění je uveřejněno na internetových stránkách města.

Přehled kroků, které vlastnímu udělení cen předcházejí:
* Do 30. června příslušného roku jsou přijímány návrhy.
* Cenu obce je možné udělit za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah k obci, a také za významné občanské aktivity a činy, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný obdrží finanční dar ve výši 50 tisíc Kč.
* Čestné občanství může být uděleno fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj města.
* Obě vyznamenání uděluje zastupitelstvo města.
* Do 15. července příslušného roku budou návrhy zaslány členům zastupitelstva k vyjádření (není od zastupitelů povinné).
* Do 31. srpna příslušného roku je termín k vyjádření se k návrhům.
* Do 15. září příslušného roku se sejde pětičlenná hodnotící komise složená z členů zastupitelstva (PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Tomáš Hudec, Ivan Kunetka, Ing. Zdeněk Romany a Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc). Komise posoudí předložené návrhy a své závěry předloží zastupitelům na veřejném zasedání v září příslušného roku.

Jana Zajícová, odbor školství, kultury a sportu, MěÚ Turnov, tel. 481 366 756, j.zajicova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.