„MALÁ KUCHAŘKA“ LIKVIDACE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V TURNOVĚ

0

Následující informace jsou připomenutím a shrnutím základních informací o likvidaci komunálních odpadů v Turnově. Zákon o odpadech ukládá každému povinnost vlastní vyprodukované odpady třídit. Občané Turnova mají několik možností, jak se do třídění odpadů zapojit. V různých částech města jsou rozmístěny barevné kontejnery, do kterých lze třídit plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo a textil.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD:
* Sběr plastů – do žlutých nádob
můžete odhodit: PET láhve od nápojů (nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů. Nevhazujte: polystyren, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

* Sběr papíru – do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

* Sběr skla – do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo. Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

* Sběr bílého skla – do bílých nádob na sklo vhazujte pouze čiré sklo. Nevhazujte: barevné sklo, tabulové sklo, keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 

V roce 2008 byl zahájen PYTLOVÝ SBĚR tříděných odpadů (plasty, papír, tetrapack) od domů. Občané si mohou zdarma vyzvednout pytle na jednotlivé druhy odpadů a identifikační štítky na odboru životního prostředí radnice. Svoz probíhá každou první středu v měsíci (svoz začíná zhruba od 6.00 hodin a někdy probíhá ještě během následujícího čtvrtka). Občané pytle dávají před dům na místo, odkud je odvážen směsný komunální odpad (k popelnici nebo kontejneru).

 

n201005122015_zap_169_010_sdV současnosti funguje v Turnově jeden SBĚRNÝ DVŮR v průmyslové zóně Vesecko. Provoz zajišťují Technické služby Turnov s.r.o.  Provozní doba:

Letní období: březen – říjen (1. 3. – 31. 10.): Po – Pá 8.00 – 17.00, So 8.00 – 13.00 hodin, zimní období: listopad – únor (1. 11. – 28. 2.): Po – Pá 8.00 – 16.00, So 8.00 – 12.00 hodin. Kontakt tel. 481 31 21 83.

Všichni, kteří chtějí využít služeb sběrného dvora, by sem měli přivážet odpad již přetříděný na jednotlivé komodity. Stavební odpady a některé další druhy odpadů jsou zpoplatněny. Každý občan Turnova je povinen před odkládáním odpadů na SD prokázat svoji totožnost (dle obecně závazné vyhlášky města Turnova).

 

Zdarma je možné ve sběrném dvoře odložit:

* Objemný odpad – odpad z domácnosti, který vzhledem k velikosti není možné umístit do sběrných nádob (skříň, křeslo apod.). Do této kategorie ovšem nenáleží odpady vznikající při stavebních úpravách domů a bytů – zbytky sádrokartonu, materiál z bytového jádra, okna apod.

* Kovový odpad – kovové konstrukce, radiátory, plech apod.

* Papír, plast, sklo, nápojové kartony.

* Textil – vytříděný textil vhodný k dalšímu použití (viz také bílé kontejnery firmy Dimatex rozmístěné po městě).

* Nebezpečné složky komunálního odpadu (zbytky barev, plechovky znečištěné barvami, ředidla, oleje apod). Do této kategorie nenáleží nebezpečné odpady vznikající při stavebních úpravách domů a bytů – lepenka, eternit apod.

* Použitá elektrozařízení (pouze kompletní!) – ledničky, pračky, myčky, sporáky, vysavače, TV, monitory, počítače, přehrávače CD a DVD, magnetofony, rádia, mobilní telefony, elektronické hračky apod.

* Použité světelné zdroje (pouze nepoškozené!) – zářivky, úsporné žárovky apod.

* Vysloužilé baterie.

* Bioodpad (v období od 2. poloviny prosince do konce února – v době, kdy je uzavřena kompostárna Malý Rohozec).

 

Za úhradu je možné ve sběrném dvoře odložit:

* Stavební suť a další druhy stavebních odpadů (materiál z bytového jádra, sádrokarton, impregnované dřevo, eternit, lepenka apod.).

* Pneumatiky.

* Nekompletní použitá elektrozařízení.

* Poškozené použité světelné zdroje.

* Bioodpad (v období březen – l. polovina prosince, kdy je v provozu kompostárna Malý Rohozec).

* Směsný komunální odpad – drobný odpad, který je možné ukládat do popelnice (kontejneru).

 

n201005122016_zap_171_010_odpadyV roce 2008 byly na sběrná místa tříděného odpadu v různých částech města rozmístěny KONTEJNERY NA SBĚR NEPOTŘEBNÝCH ODĚVŮ, TEXTILU A PÁROVANÝCH BOT. Na této službě spolupracuje město Turnov s firmou Dimatex CS. V současnosti máme v Turnově rozmístěno celkem 15 kontejnerů. Svoz probíhá každé pondělí.

Do kontejnerů na textil patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, bytové textilie, záclony, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná obuv. Nepatří sem: koberce, matrace, molitan, netextilní a syntetické materiály, silně znečištěné a mokré textilie, kůže, plasty, impregnované textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude dále při zpracování ručně manipulováno. Použitý textil vhazujte do kontejneru pouze zabalený do zavázaných igelitových pytlů nebo tašek. Vhazováním volného textilu dochází k jeho znehodnocení a zvyšuje se podíl dále nezpracovatelného odpadu. Textil se nesmí odkládat mimo určený kontejner, tím dochází k jeho znehodnocení a narušuje čistotu našeho města.

Kontejnery na textil se nacházejí v těchto lokalitách:

Coop discount – Zahradní ulice, Bezručova ulice – čp. 361, Hasičárna – Hruborohozecká ulice u čp. 388, Mašov – U školy čp. 56, Delvita – Nádražní ulice, Výšinka – Diamantová ulice u čp. 1909, Koňský trh – u zdi areálu pily, Budovcova ulice – u čp. 1222, Žižkova ulice – u penzionu pro důchodce, Zborovská ulice u MŠ (čp. 914), Patočkovo sídliště – Brigádnická ulice čp. 1655, Sběrný dvůr Vesecko.

 

V listopadu 2008 byl zahájen provoz KOMPOSTÁRNY v Malém Rohozci. Zde zajišťuje smluvně provoz firma JENA Praha. Areál je za pivovarem Malý Rohozec na bývalých pozemcích zemědělského družstva (příjezd od Turnova – před pivovarem se odbočí vlevo a za rybníčkem se odbočí vpravo). Provozní doba kompostárny v roce 2010:

Březen – říjen:

Po, St, Pá 14.00 – 17.00, Út, Čt 10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00, So 8.00 – 13.00 hodin.

Listopad – 1. polovina prosince (do 15. 12. 2010):

Po, St, Pá 14.00 – 16.00, Út, Čt 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00, So 8.00 – 13.00 hodin.

 

Na jaře 2009 byl zahájen pilotní projekt SVOZU BIOODPADU od občanů Turnova (občané si mohli popelnici na bioodpad od města vypůjčit, služba je zdarma). Svozy probíhají ve čtvrtek dopoledne a popelnici je třeba k odvozu připravit nejpozději do 8.00 hodin ráno v den svozu. V březnu a listopadu je frekvence svozů jednou za 14 dní, ostatní měsíce se odpady vyvážejí jednou týdně.

Do popelnice na bioodpad můžete dávat pouze bioodpady neznečištěné jinými druhy odpadů. Do nádoby patří tráva, zbytky rostlin, pouze menší větve (aby bylo možné vyprázdnění popelnice a nedošlo ke vzpříčení větví), listí, spadané ovoce, zbytky zeleniny a ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina apod. Do nádoby nepatří například plasty, papír, sklo, směsný komunální odpad, nebezpečné odpady apod.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ. Služba funguje od jara 2008. V budovách MěÚ jsou rozmístěny kontejnery na drobná elektrozařízení. Sem mohou občané odevzdávat kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení a drobné elektronické hračky apod.

V podatelně v hlavní budově MěÚ v ulici Antonína Dvořáka je umístěna sběrná nádoba na použité světelné zdroje. Sem je možné odevzdat zářivky (do délky 40 cm) a úsporné žárovky (pouze nepoškozené!) a světelné zdroje s LED diodami.

 

Zuzana Sedláková

odbor životního prostředí MěÚ Turnov

z.sedlakova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.