KRAJSKÝ ÚŘAD DOKÁŽE DÍKY TABLETŮM KOMUNIKOVAT I S NESLYŠÍCÍMI

0

Snadnější komunikaci s neslyšícími klienty má od čtvrtka 23. října Krajský úřad Libereckého kraje. Komunikační bariéru nově pomáhají odstraňovat speciální tablety, jejichž prostřednictvím lze on-line tlumočit do znakového jazyka. Liberecký kraj navázal spolupráci s obecně prospěšnou společností Tichý svět. Organizace pomáhá neslyšícím vyjít z izolace, usiluje o jejich rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání a snaží se prostřednictvím svých služeb odstraňovat komunikační bariéry.

To je přesně v souladu s aktualizovaným plánem rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, který člen rady kraje pověřený řízením sociálních věcí Petr Tulpa předložil ke schválení na říjnovém zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje. „Nápad nás zaujal, a proto jsme ho rychle zrealizovali,“ dodal radní Petr Tulpa.
Po projektu „Bezbariérové nemocnice pro neslyšící“, jehož cílem je usnadnit lékařům komunikaci s neslyšícími, navazuje společnost Tichý svět spolupráci i s úřady, tak aby se neslyšící cítili lépe i tady.

„Krajský úřad Libereckého kraje pro využití on-line tlumočnické služby, která slouží jako náhrada fyzicky přítomného tlumočníka, zakoupil dva tablety. Obsluhovat je budou zejména proškolení zaměstnanci kontaktního centra, kde tato elektronická zařízení budou k dispozici,“ uvedl náměstek hejtmana pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Markéta Dědková, oddělení tiskové a vnějších vztahů Krajského úřadu LK, marketa.dedkova@kraj-lbc.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.