KRAJ SLAVNOSTNĚ PŘEDAL ULICI 5. KVĚTNA

0

Rekonstrukce ulice 5. května v Turnově od Havlíčkova náměstí až po křižovatku ulic Hruštice – Károvsko je po šesti měsících dokončena, řidiči ji již nějakou dobu využívají. Ve středu 16. listopadu ji slavnostně přestřižením pásky otevřeli Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu, místostarosta města Jaromír Pekař, Zdeněk Bursa, radní pro ekonomiku, Tomáš Hořejší, ředitel Vodohospodářských staveb Teplice, a Jan Bergler, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje. „Tato akce byla velmi složitá především z hlediska koordinace prací, jelikož se zde potkávaly dva subjekty. Vodohospodářské sdružení Turnov realizovalo spodní stavbu – rekonstrukci kanalizace, Krajská správa silnic horní stavbu, tedy opravu vlastní komunikace. Na celou akci měla zásadní vliv skutečnost, že ulice leží v intravilánu města, což samozřejmě přináší řadu komplikací,“ řekl Martin Sepp, náměstek hejtmana pro dopravu.

„Projekt byl financovaný z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod, 92,5 % nákladů bylo hrazeno z prostředků EU a zbývajících 7,5 % nákladů je kryto z rozpočtu Libereckého kraje. Celkové dotační náklady na rekonstrukci této komunikace se vyšplhaly na 51,5 milionu korun,“ řekl Zdeněk Bursa, radní pro ekonomiku Libereckého kraje.

V místě původní silnice byla vybudována nová vozovka v délce 1,26 km. Součástí rekonstrukce bylo také vybudování jedné miniokružní křižovatky na rozcestí ulic Husovy a Kinského a výstavba okružní křižovatky na křižovatce Hruštice – Károvsko. Rekonstrukce ulice 5. května v Turnově zahrnuje i napojení a úpravu stávajících křižovatek v celé délce této ulice, zejména úpravu křižovatky u nemocnice a napojení nové komunikace propojující Zelenou cestu s ulicí 5. května, kde bylo stávající napojení zrušeno pro automobilovou dopravu a zúženo pouze pro pěší. Dále byly rekonstruovány stávající přilehlé chodníky, vybudovány nové chodníky, je zde nové parkoviště u hřbitova a nové veřejné osvětlení.

Zadavatelem projektu bylo město Turnov, investorem Liberecký kraj zastoupený Krajskou správou silnic LK a město Turnov, které financovalo parkoviště, nové chodníky, částečně vedení veřejného osvětlení a zeleň. Zhotovitelem projektu byla společnost Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Teplice. Z výsledků expertízy projektu, kterou nechala KSS LK vypracovat, je patrné, že za určitých omezujících podmínek a vnějších vlivů (intravilán – zástavba města) byla splněna ČSN (Česká státní norma) i TP (technické podmínky). Na stavbu byla vypracována projektová dokumentace, která byla projednána příslušným odborem dopravy a ke které bylo taktéž vydáno souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Semily. Na základě výše uvedeného bylo vydáno stavební povolení.

„Uvědomujeme si ztížené užívání hlavně okružních křižovatek, které je ovšem dáno omezujícími vnějšími podmínkami, neboť se nacházejí v městské zástavbě. Navrhujeme monitorování provozu a po jeho vyhodnocení eventuelní přijetí opatření, zejména úpravou vodorovného a svislého dopravního značení,“ dodal Jan Bergler, ředitel KSS LK.

Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje
jiri.langer@kraj-lbc.cz

Pozn. red.: O dopravní situaci v ulici 5. května, nevyhovujících kruhových křižovatkách a mj. i o nepřiměřeně zúženém výjezdu z ulice 5. května na křižovatce u nemocnice jednala i dopravní komise města. V zápise z jednání 2. listopadu je uvedeno: Ing. Polák ze společnosti BusLine, a.s., seznámil členy komise se zkušenostmi i nedostatky nových křižovatek v ulici 5. května. Společnost BusLine bude prezentovat nedostatky u majitele komunikace. Dopravní komise vyzývá vedení města ke spolupráci při řešení zjištěných nedostatků.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.