DESETILETÍ OBNOVY DROBNÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V TURNOVĚ

0

Ve stínu všech velkých stavebních a budovatelských akcí vynakládá pravidelně městský, tj. veřejný rozpočet finance na obnovu drobných kulturních památek. Pokud bychom se zaměřili pouze na jeden kalendářní rok, nebyl by to dlouhý a dostatečně zajímavý seznam, možná by ani nikoho nezaujal, avšak z pohledu posledního desetiletí tomu je jinak. Zároveň následující řádky ukazují množství těchto drobných artefaktů doby, které se nacházejí jen na tak malém území, jímž je město Turnov.

n201110172208_zap_297_2011_pamatkyNa počátku tisíciletí byla restaurována socha Loučení Krista s Pannou Marií v ulici 28. října, kamenosochařské dílo z roku 1809 pocházející z turnovské sochařské díly Jana Chládka mladšího. Celá skulptura byla zároveň mírně posunuta, neboť za ní vyrostl domov důchodců Pohoda. Následovalo restaurování Kalvárie na Vrchhůře, dílo z roku 1799, výrazný prvek tyčící se nad městem. V dalším roce při opravě Skálovy ulice bylo restaurováno sousoší sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského, pocházející z roku 1761. V rámci této opravy došlo ke zvětšení kašny a vytvoření funkčního systému cirkulace vody. Ve stejném roce dochází k opravě kříže před novým hřbitovem na Hruštici, který vítá všechny návštěvníky přijíždějící ze směru od Semil a Lomnice.

n201110172208_zap_299_2011_pamatkyV roce 2003 vyrostl do krásy mohutný centrální litinový kříž na hřbitově u Mariánského kostela, samotný litinový kříž byl značně poškozen a jen umem sochaře a restaurátora Jiřího Nováka bylo dosaženo jeho záchrany. Považuji za správné připomenout tuto osobnost, protože právě on prováděl restaurování většiny památek uvedených v tomto textu.

V roce 2005 ukázal svůj milý obličej sv. Jan Nepomucký, provedený v litině pocházející v první poloviny 19. století a nacházející se od roku 1937 před kostelem Narození Panny Marie. Diskuse mezi památkáři o míře jeho barevnosti byly široké. V dalším roce byla ze Struh zachráněna boží muka, která rozlámal spadlý kmen. Dnes jsou přemístěna ke kolumbáriu při cestě do Struh. Snad se jednou, až povede podél Stébenky cyklostezka, vrátí na své původní místo ke staré cestě, jež spojovala právě Vrchhůru s Hrušticí. Ve stejném roce bylo restaurováno několik náhrobků na židovském hřbitově a litinové dveře Markovy hrobky na hřbitově u Mariánského kostela. V letošním roce bylo dokončeno restaurování sochy Panny Marie Immaculaty  včetně krásného kovaného plotu „V zatáčce“. Na starém hruštickém hřbitově pak litinový kříž a menší křížek u kostela Narození Panny Marie.

n201110172208_zap_298_2011_pamatkyCelkem tak byl za poslední desetiletí do obnovy výše uvedených drobných památek vložen více než jeden milion korun. Zde je třeba připomenout, že na všechny práce probíhala výběrová řízení, aby byla zajištěna finanční efektivita a zároveň kvalita restaurátora. Přestože se vždy nejednalo o památky zapsané ve státním seznamu kulturních památek, byly vždy využívány služby restaurátorů v licenci ministerstva kultury, aby byla zajištěna odbornost prováděných prací.

 
Věřím, že občané města si některých opravených památek všimnou a budou se jim líbit.
René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov
r.broz@mu.turnov.cz
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.