CO JE V TURNOVĚ POTŘEBA, ABY SE NÁM ZDE ŽILO LÉPE? HLASUJTE V ANKETĚ!

0

V pondělí 31. října 2016 se uskutečnilo hledání Desatera problémů Zdravého města Turnova a MA21, kde obyvatelé diskutovali a naformulovali problémy, které je ve městě nejvíce tíží. Na otázku, co je v našem městě potřeba udělat, aby se zde žilo lépe, odpověděli obyvatelé svými podněty, z nichž se vybralo 20 témat. Pro ověření, jak prioritní jsou problémy nadefinované od obyvatel, slouží celoměstská elektronická anketa. Výsledky ověřené anketou budou následně podkladem pro zpracování Plánu zdraví a kvality života, který bude předložen radě a zastupitelstvu Turnova. Náměty obyvatel Turnova tak budou podkladem pro sestavování rozvojových dokumentů, rozpočtu a prioritních investic města.

Hlasovat v anketě můžete na stránkách města v sekci Zdravé město a MA21 – ZDE. Hlasování končí 16. listopadu.

Témata, pro která můžete hlasovat:
* Zajistit zklidnění průmyslové zóny Vesecko a Nudvojovice. Vybudování infrastruktury v zóně a okolí (zeleň, chodníky, veřejné osvětlení, protihlukové stěny).
* Zřízení chybějící občanské vybavenosti v Turnově II.
* Výstavba nových startovacích bytů pro mladé rodiny.
* Alzheimer centrum – vybudování oddělení při DD Pohoda.
* Rozšíření nebo nové trasování cyklostezky z Turnova do Dolánek – stezka není u náhonu bezpečná.
* Vybudovat terapeutické venkovní zázemí pro seniory v areálu nemocnice.
* Zákaz masek klaunů (fenomén násilí z USA).
* Budování infrastruktury pro aktivní mobilitu a podporu pohybu (stanoviště s venkovními prvky, fitness parky, seniorparky, street parky).
* Péče o stávající bytový fond.
* Vybudování nové budovy knihovny (Skálova ul.).
* Vybudovat vyhovující prostory pro oddělení následné péče.
* Vybudování herních prvků pro velké děti v parku u letního kina.
* Vytipovat nevzhledné kouty města a vyřešení jejich situace (parčík u autobusového nádraží, lavička u sv. Mikuláše, legalizace MTB dráhy na Vesecku, dráha pro odrážedla).
* Obchvat Turnova (S5).
* Podpora cyklodopravy ve městě (vybudování úschovny kol, rozšíření cyklostezek).
* Zaměřit se na nebezpečná místa v Turnově (narkomani u nádraží za poštou, Skalička, hrad za Billou, altánek v Rývových sadech).
* Lesopark na Lukách.
* Zřízení pěší nebo klidové zóny v centru města.
* Řešení prostoru za masnou – vybudování nového centra Turnova (park, obchody, bydlení).
* Zlepšení průjezdu Turnova pro cyklisty.

POCITOVÁ MAPA
V rámci hledání Desatera problémů Zdravého města Turnova a MA21 se také započalo s vytvářením pocitové mapy.
Během veřejné diskuse měli přítomní obyvatelé možnost nejen promluvit o problémech, které je ve městě tíží, ale také začít tvořit tzv. Pocitovou mapa města Turnova. Pocitové mapy pocházejí ze zahraničí a do České republiky je přinesl Jiří Pánek. Občané mají unikátní možnost aktivně se zapojit nejen do sběru informací o veřejném prostoru, ale také ve vyjádření názorů na lokality města. Pocitové mapy posléze mají velký smysl při vytváření strategie města, při územním plánování, či při řešení místní agendy veřejného prostoru.
Elektronická podoba pocitové mapy je umístěna na webových stránkách do poloviny listopadu. Jednoduchým způsobem zde můžete ukázat na místa, která ve vás vyvolávají různé emoce. Některá místa ve městě a okolí máte rádi, jiné využíváte k trávení volného času sportem či rekreací. Pak jsou ve městě zákoutí, kde to nevypadá dobře a nemáte je rádi, anebo se tam cítíte přímo nebezpečně. Naopak můžete také vymezit lokality, které by si zasloužily více pozornosti například umístěním městské zeleně. Vybraná místa v mapě můžete navíc doplnit slovním komentářem, který upřesní důvod vybrané emoce.
Pocitová mapa bude předložena Radě a Zastupitelstvu města Turnova a výsledky budou podkladem pro další plánování rozvoje města Turnova, hlasovat můžete ZDE.

(Zdroj: Ing. Anna Šupíková, tisková mluvčí města Turnova, a.supikova@mu.turnov.cz)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.