CENA OBCE A ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA. KDO OCENĚNÍ DOSTANE, MŮŽETE OVLIVNIT I VY

0

Tradice udělování Ceny obce a čestného občanství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od roku 2002, letos tedy už osmým rokem. Pravidla pro udělování těchto vyznamenání se řídí Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a jsou uveřejněna na internetových stránkách města. Zde uvádíme termíny jednotlivých kroků, které vlastnímu udělení cen předcházejí:

Do 30. června jsou přijímány návrhy. Na cenu obce předkládají návrhy členové zastupitelstva města, představitelé občanských sdružení, spolků, organizací a dalších institucí prostřednictvím svých statutárních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodněním. Cenu obce je možné udělit za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah k obci, a také za významné občanské aktivity a činy, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný obdrží finanční dar ve výši 100 tisíc Kč.

Návrhy na udělení čestného občanství předkládají pouze členové zastupitelstva a může být uděleno fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj města. Obě vyznamenání uděluje zastupitelstvo města.

 

Do 15. července jsou návrhy zaslány členům zastupitelstva k vyjádření (ti mají termín pro připomínky do 31. srpna). Do 15. září se sejde pětičlenná hodnotící komise složená z členů zastupitelstva – nyní zasedá ve složení Hana Maierová, Ondřej Halama, Otakar Špetlík, Břetislav Jansa a Ivan Kunetka. Komise posoudí předložené návrhy a své závěry předloží na veřejném zasedání zastupitelstva v září. Slavnostní vyhlášení nominací a předání cen proběhne opět na slavnostním zasedání u příležitosti výročí vzniku republiky 28. října.

 

V loňském roce bylo uděleno čestné občanství profesoru Janu Patočkovi in memoriam a Jiřímu Zajícovi.

 

Jana Zajícová, odbor kultury MěÚ Turnov

J.Zajicova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.