TURNOV MÁ ROZPOČET NA ROK 2020

0

Těsně před vánočními svátky stihli turnovští zastupitelé schválit nejdůležitější dokument v daném roce – rozpočet města na rok 2020.

Předkládané příjmy jsou 465.814 tis. Kč, běžné výdaje činí 312.209 tis. Kč, kapitálové výdaje 163.284 tis. Kč a financování je ve výši 9.679 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování.

Nejvýznamnější schválené závazky z minulých let:
– Modernizace krajské nemocnice 7,3 mil. Kč.
– Individuální dotace VHS – Nádražní, Přepeřská ul. 3 mil. Kč, rekonstrukce ČOV – spolufinancování celkem 12 mil. Kč, v roce 2020 4 mil. Kč.
– Výstavba Alzheimer centra – celkem 42 mil. Kč, v roce 2020 bude potřeba zhruba 6 mil. Kč, dotace ministerstva práce a sociálních věcí 31 mil. Kč, vybavení prostor (Zdravotně sociální služby) – 1 mil. Kč.
– Modernizace základních škol (dotace IROP) 12,1 mil. Kč.
– ZŠ Mašov (celkem 45 mil. Kč), v roce 2020 do rozpočtu 20 mil. Kč.
– MŠ Zborovská – nové oddělení pro děti do 3 let (IROP 4 mil. Kč, spolufinancování 0,4 mil. Kč), stavba leden-červen 2020.
– Nové parkovací automaty 0,9 mil. Kč.
– Vratka předfinancování stavby Centra denních služeb Slunce všem – 3,2 mil. Kč.
– Objekt Fokus – včetně demolice stávajícího objektu (IROP, celkem 21,5 mil. Kč, dotace 17 mil. Kč, spolufinancování 4,5 mil. Kč, doplatek poslední faktury duben 2021, dotace ve výši 15,5 mil. Kč přijde až v roce 2021, část nákladů bude financována kontokorentním úvěrem a část rozpočtem města.

V rozpočtu jsou kromě běžných výdajů třeba na opravy komunikací uvedeny i projekty na údržbu bytového fondu – zde je letos plánovaná nejvyšší investice na střechu a fasádu domu s pečovatelskou službou na Výšince v Granátové ulici – 14 mil. Kč.
Mezi dalšími možnými výdaji je uveden nákup pozemků na Koňském trhu, výkup areálu bývalých uhelných skladů v Nádražní ulici a další.
Další peníze jsou určeny mj. na opravu hřbitovní zdi v Pelešanech, na rozvoj bytové zóny na Hruštici, na chodník v Přepeřské ulici a na chodník na Vesecku, na rekonstrukci Komenského ulice, výstavbu autobusové zastávky u supermarketu Lidl ad.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.