TÉMA VHS REZONUJE ZEJMÉNA V NEZÁVISLÉM BLOKU

0

Téma Vodohospodářského sdružení Turnov bylo, jak se dalo předpokládat, hlavním tématem veřejného zasedání turnovského zastupitelstva 28. února. Jak úvodem zmínil místostarosta Jiří Mikula (PROTO), který má toto téma na starosti, na minulém zasedání mu zastupitelé dali úkol v Radě VHS projednat poskytnutí dvou milionů korun městem Turnov na snížení vodného a stočného. Rada VHS na svém zasedání 13. února v Semilech toto projednala se závěrem, že to tímto způsobem nelze uskutečnit. Následně rada, která je složená ze zástupců členských obcí VHS, projednala návrh dodatku ke stanovám VHS a doporučila je schválit v zastupitelstvech členských měst a obcí.

„S návrhem dodatku stanov a oddělením funkce ředitele svazku pro současného předsedu rady Milana Hejduka jsme souhlasili, nelíbí se nám ale malé kompetence budoucího předsedy rady VHS, resp. jejich přenesení na nového ředitele svazku. To pro nás, jako zástupce Turnova ve VHS (starosta T. Hocke a místostarosta J. Mikula – pozn. aut.), není přijatelné, a proto turnovskému zastupitelstvu doporučujeme dodatek ke stanovám neschválit,“ uvedl Mikula. Dodatek stanov nedoporučil zastupitelům ke schválení ani nově zřízený vodohospodářský výbor města.

(Dodatek stanov VHS navrhuje zřízení dalšího výkonného orgánu VHS Turnov, a to ředitele svazku. Vedle něho by ještě fungovala rada sdružení v čele s předsedou Rady VHS a k tomu je tu ještě stávající ředitel sdružení. Většina zásadních pravomocí by přešla na nového ředitele svazku, nynější Rada VHS by měla spíše roli kontrolní. Zásadním požadavkem bylo oddělit manažerské a výkonné funkce ve vedení VHS. Ředitele svazku jmenuje a odvolává Rada VHS. Aby dodatek stanov vešel v platnost, musí ho schválit zastupitelstva všech členských obcí.)

V diskuzi zastupitelů se bývalá starostka Hana Maierová (Nezávislý blok) vyjádřila spíše pro přijetí dodatku stanov. „Protože jsem toho ve VHS v minulosti hodně zažila a nežiji ve vzduchoprázdnu, vnímám postoje starostů členských obcí ve VHS, mrzí mě, že se stupňuje napětí všech vůči Turnovu. Starostové menších obcí jsou s fungováním VHS spokojeni, máme kvalitní vodu i opravenou vodohospodářskou infrastrukturu. Schválením dodatku stanov vyšleme signál, že máme snahu o nápravu narušených vztahů,“ uvedla H. Maierová. Jak doplnila, některé obce nečekaly na postoj Turnova a dodatek už schválily.

Zastupitel Tomáš Špinka (ODS) se pozastavil nad tím, že na tak zásadní jednání nebyl na zastupitelstvo pozván předseda Rady VHS Milan Hejduk. Zbyněk Miklík (Piráti) připomněl, že cílem by mělo být snížení ceny vodného a stočného a rozdělení funkcí mezi manažera a volené zástupce obcí v Radě VHS. Přesun většiny zásadních pravomocí na nového ředitele svazku se mu ale nezdá vyvážený, proto Piráti nejsou pro přijetí dodatku stanov.
Podle Lukáše Bělohradského (ODS) funguje VHS velmi dobře, co je na řešení, je cena vody v souladu s investicemi. „Vyžádali jsme si změnu stanov, ale tu pak nepřijmeme, vše bohužel přešlo z věcné roviny do animozity jednotlivců,“ řekl Bělohradský. V podstatě k témuž svými dotazy směřoval i zastupitel Martin Hrubý (Nezávislý blok). „Tuto bitvu už jsme prohráli před lety, kdy došlo na rozšíření VHS a Turnov jako většinový vlastník majetku si nezvýšil své kompetence,“ doplnil M. Hrubý.
Michal Loukota (PROTO) se domnívá, že schválením dodatku stanov by došlo pouze k přesunu kompetencí na nového ředitele VHS a problematika se nikam neposune. „Chceme i nadále zůstat ve VHS a chceme se všemi obcemi dál jednat, ale tento návrh není pro Turnov moc šťastný. Cílem by měla být kompletní změna stanov,“ uzavřel J. Mikula.

Nakonec zastupitelé nepřijali žádné usnesení. Pro návrh H. Maierové, aby byl dodatek stanov schválen, se vyslovilo 13 zastupitelů, devět se jich zdrželo a dva byli proti, pro původně navržené usnesení J. Mikulou, aby zastupitelstvo dodatek stanov odmítlo, bylo jen 12 zastupitelů, 11 se zdrželo a jeden byl proti.

Zajímavostí je, že většina zastupitelů za Nezávislý blok hlasovala proti svým koaličním partnerům – PROTO a Pirátům, kteří souhlasili s návrhem místostarosty Jiřího Mikuly.
Pro přijetí dodatku stanov hlasovali také zastupitelé za ODS a za ANO 2011.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.