MĚSTSKÉ SADY HRUŠTICE, MAJÍ ŠANCI VZNIKNOUT?

0

Výstavba rodinných domů na Hruštici pokračuje, jednou bude zastavěný celý vrch nad Turnovem s atraktivními výhledy do Českého ráje, na Ještěd i směrem k Mladé Boleslavi. Mají zde stát pouze jeden rodinný dům vedle druhého, nebo by tady měla být i nějaká veřejná zeleň určená k odpočinku nebo sportování? Studii parku na Hruštici vypracoval pražský atelier AND. „Jde nám o to, mít představu, jak by veřejný prostor měl vypadat. Potom je to samozřejmě o dohodě s vlastníky pozemků, pozemkových výměnách, o změně územního plánu a dalších nezbytných krocích v budoucnosti, kdyby město tento záměr chtělo dotáhnout do konce,“ uvedl na zasedání starosta Tomáš Hocke.

Zelený pruh vede od kruhové křižovatky na Hruštici přes dosud volné pozemky až k vodárně a lesu Farářství na Šetřilovsku. Jsou zde pozemky města i soukromých vlastníků. Ve studii je naznačeno i rozčlenění budoucího parku na klidovou zónu pro relaxaci, najdete zde i hřiště či in-line dráhy pro kolečkové brusle. Park by měl podle starosty vhodně doplňovat kvalitu bydlení v této lokalitě, kde by město mělo mít větší ambice než jen satelitní výstavbu. Projekt, dojde-li na něj, se bude rodit postupně a po částech v následujících desetiletích podle intenzity zástavby v oblasti Hruštice.

Záměr schválila těsná většina 15 zastupitelů, pět jich bylo proti. Zastupitelé tak schválili koncepci městských sadů na Hruštici a pověřili odbor správy majetku zahájit výkup pozemků a odbor životního prostředí zadat zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.

Aktuální snímek nové výstavby na Hruštici v části přiléhající k lesu Farářství

ANKETA ZASTUPITELŮ

Otázka zněla:
Na posledním zasedání zastupitelstva města byla představena studie parku na Hruštici s pracovním názvem „Řešení území Interakčního prvku IP 2 Hruštice – Károvsko“. Jaký je váš názor na tuto studii? Jak vnímáte potřebu revitalizace prostoru na Hruštici a podobných zelených ploch v Turnově?

MUDr. DANIEL HODÍK, zastupitel za TOP 09
Potřeba „revitalizace“ prostoru Hruštice je zajímavé téma a vlastně jen heslo. Viděl jsem už různé záměry v této lokalitě – projekty výstavby typu „hlava na hlavě“ a dům na domu s parcelami po 600 metrech na celém poli, pak nově biokoridor a nakonec i interakční park IP 2. Protože výsledek se bude týkat a zasahovat tu mladší generaci, zeptal jsem se své dcery, jak rozumí termínu biokoridor nebo jakou strukturu parku a které „herní prvky“ by preferovala přímo na Hruštici, a že o tom klidně napíšu.
Odpověděla otázkou, jestli může říct svůj názor. Já přikývl a ona mně začala vyprávět, jak vzpomíná na časy procházek s dětmi se školkou, na hry a kotrmelce v zelené louce s překrásným výhledem do všech stran. S výhledy ne na Turnov, ale přírodu v jeho okolí. Později na vycházky s kamarádkou při západu slunce, které zlatilo celou stráň. Když usedaly do vysoké trávy jen proto, aby nerušily vzácnou chvíli pasoucí se skupince vysoké, která si přišla ještě na podzim něco šťavnatého na kopec ochutnat. S narůstajícím časem nebo spíš zástavbou na Hruštici už ten pocit kontaktu a komunikace s přírodou ztrácí a cítí, jak se od ní vzdaluje…
Pokud některé z vás už nudím a mám její vyprávění jednoduše zkrátit, vyslovila vlastně jen své vlastní přání: Aby člověk přírodě vždy naslouchal a zůstal jí nablízku. Že člověk nevytvořil zas nic tak hezčího než příroda sama. A když mu je zle, tak ryze v ní hledá náruč a zpátky se k ní obrací. Pokud se kopec zastaví domy, výhledy a tráva zmizí a pohled jen pro některé už bude stejně jen pohledem přes střechy těch ostatních…
A to mě úplně odzbrojilo. Takže nezlobte se, více se k tomu sám vyjádřit nepotřebuji. Snad jen tolik, že jsem si myslel, že mne mladší generace nemůže nic nového naučit?!
Redakci děkuji za otázku a čtenářům přeji vše dobré, pohodu a klid třeba při podzimní procházce po Hruštici.

Mgr. PETRA HOUŠKOVÁ, místostarostka za Nezávislý blok
Lokalita Hruštice-Károvsko je významnou rozvojovou lokalitou města, která kromě ploch pro bydlení a občanskou vybavenost zahrnuje i plochy pro zelenou infrastrukturu. Nejde o parkovou úpravu, ale o travnaté plochy určené k rekreační činnosti, sad a cestní síť, které vytváří příjemný prostor pro odpočinek, individuální i skupinové sporty, jsou příležitostí pro umístění herních ploch. Současně přirozeně navazují na Farářství, lokalitu Dolánek a okolí Jizery, tedy místa s velkým potenciálem pro rozvoj zelených ploch. Z druhé strany pak je na dosah území kolem Stebenky. Nádherný a klidný kout přírody zcela v centru města, z náměstí jste zde za pět minut.
Jak na okolí Jizery, tak na údolí kolem Stebenky je soustředěn zájem vedení města o revitalizaci a úpravu ploch. Jsme si samozřejmě vědomi, že naše představy o využití lokalit mohou narazit na majetkové potíže, protože ne všechny pozemky, které jsou zahrnuty ve studiích, jsou ve vlastnictví města a ze strany majitelů nemusí být vůle k jejich prodeji. Domníváme se ale, že pokud bude zpracována přehledná studie, lépe lze s majiteli komunikovat a vysvětlovat zájem města k odkupu pozemků než obrácený postup. Nezbytným krokem je i prezentace záměrů veřejnosti a diskuze k podobě revitalizace s občany, kteří v dané lokalitě žijí nebo ji aktivně využívají. Dobrou zkušenost vzájemné participace na úpravě veřejného prostoru máme nyní s občany z Nudvojovic, konkrétně se zástupci Sdružení občanů Nudvojovic, kteří přišli sami se skromným návrhem na úpravu plochy u Jizery. Svůj záměr zpracovali do projektu v rámci participativního rozpočtu, který se stal se finále vítězným, a sami i velmi aktivně pomohli při úpravách. Jde opět o velmi půvabné místo v Turnově, které bylo kdysi hojně využíváno k odpočinku, byl zde vstup do řeky a stejně jako v Dolánkách bylo možné se zde koupat v Jizeře.
Aktuální úprava je jen první malou vlaštovkou, ale nevidím důvod, proč bychom ve snaze upravit tuto zelenou plochu ve spolupráci s občany nepokračovali. Potřebu revitalizace zelených ploch vnímám jako důležitou, jako jednu z mála možností, jak narovnávat stálý boj mezi zelení a parkováním v centru města. Pětasedmdesát procent občanů ČR je nespokojeno s počtem parkovacích míst ve městech. Dokud ale nové parkovací místo bude výzvou pro koupi dalšího auta a ne pro výsadbu stromu, pak se procento nespokojenosti těžko sníží.

TOMÁŠ HUDEC, zastupitel za ČSSD
Nebudu chodit kolem horké kaše a řeknu to přímo. Co se týká studie parku na Hruštici, tak s tím mám velký problém. Pozemky, na kterých má park vzniknout, má v držení několik majitelů a nejsem si zcela jistý, jestli je všichni prodají. Zbytečné vyhazování peněz z městské kasy za studie, když nejsou vykoupeny od vlastníků pozemky! Pokud se mají dělat různé studie na revitalizaci zeleně v Turnově ve vlastnictví města, tak to podporuji palcem nahoru. Nebudu tu omílat, jak jsou parky ve městech užitečné a jak prospívají lidem, protože i malé děti vědí, že zeleň očistí ovzduší před různými smogy.

IVAN KUNETKA, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Jak bohulibý záměr to byl na začátku. Umožníme výstavbu a rozvoj města na poli. Na největším poli na území města široko daleko. Proč ne, potraviny a jídlo se přece rodí v supermarketech, polí netřeba. Aby tento ušlechtilý záměr prošel zastupitelskou demokracií, tak těm citlivějším povahám slíbíme biokoridor. Alespoň malou část toho, co bylo původně to celé obrovské pole, tedy část krajiny od nivy Jizery přes les Farářství po údolí Stebenky až po skály Českého ráje, která zůstane průchodná pro všechny živočichy, zvířata i lidi…
A najednou je to jinak. Na polích se staví, z biokoridoru se nenápadnou změnou v územním plánu stala na první pohled pěkná tělocvična křížená s asfaltovým okruhem a parkovými úpravami ohraničenými na všech stranách ploty. Jak hezky to vypadá na papíře, narýsováno renomovanými architekty, ale mě to celé od začátku do konce, slušně řečeno, vadí….

Mgr. JANA SVOBODOVÁ, místostarostka za ANO 2011
Už jste také někdy slyšeli větu: „Tady v Českém ráji máte krásně, že si to ani neuvědomujete?“ V Turnově máme opravdu krásné zelené plochy, ať už se jedná o parky, příměstské lesy nebo volnočasové areály, které nabízejí velké možnosti pro další rozvoj. Všechny tyto plochy můžeme revitalizovat nebo dál zatraktivňovat. Řešení, která nabízí představená studie na Hruštici a Károvsku, se mně osobně velmi líbí. V této lokalitě se počítá se vzrůstající zástavbou, tak je třeba řešit i zeleň a plochy pro trávení volného času, které přímo na tuto zástavbu navazují. Ve sledovaném pásu zeleně se také nachází pietní místo – urnový háj. Studie nám nabízí louky, palouky, sady, herní plochy, cyklo nebo inline dráhu. Vše je citlivě zakomponováno a působí přirozeně.
Stejně tak bychom se měli zaměřit na studii nivy Jizery s areálem bývalého koupaliště a lokalitu podél Stebenky a Struhy. Všechny tyto plochy nám nabízejí trávit volný čas v zeleni. I nedávná sucha a vysoké teploty ukázaly, jak důležité je ve městě mít zelené plochy.
Nyní bychom měli posunout dále plány na úpravu nivy Jizery od Luk po areál bývalého koupaliště. Tento prostor umožňuje rozšíření stezek a vytvořit tak okruh či hustší síť tras pro chodce, běžce, cyklisty i bruslaře. To by mohlo pomoci odlehčit Dolánkám, které se potýkají se sezonním přelidněním. Volnočasové areály by mohly být vybaveny venkovními posilovacími prvky pro různé věkové skupiny, stejně tak i herními prvky pro děti či rodiny. Rozvoj volnočasových areálů s sebou ale přináší další provozní náklady v podobě řešení veřejných toalet, případně i dalšího zázemí. Plánované stavby soukromých subjektů, jako je restaurace i s ubytováním na Šetřilovsku či restaurace pro cyklisty a měšťanský pivovar na Lukách, jistě rozšíří možnosti vyžití v těchto lokalitách.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.