ANKETA ZASTUPITELŮ: PALACKÉHO ULICE – KOSTKY NEBO ASFALT?

1

O úpravě Palackého ulice se jedná už asi dva roky. Lidé, kteří v ulici žijí, by rádi kvůli hluku a větší prašnosti dlažební kostky vyměnili za asfalt, památkáři ale vzhledem k charakteru ulice a městské památkové zóny jsou spíše nakloněni nechat povrch z kostek. Podle starosty města Tomáše Hockeho ale pravděpodobně odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje svolí k položení tichého asfaltu, takže turnovský stavební úřad bude v tomto smyslu moci zahájit stavební řízení. „K asfaltu se přiklánějí také zastupitelé města, já bych jednou, až se zde doprava zklidní vybudováním jižního obchvatu, byl rád, kdyby se sem kostky vrátily, protože to více odpovídá charakteru této části města,“ uvedl starosta Hocke. -pch-

ANKETA ZASTUPITELŮ
Jaký máte obecně názor na řešení povrchu v Palackého ulici vzhledem k intenzitě dopravy, šířce komunikace, městské památkové zóně a intenzitě hluku? Jak byste rozhodovali a který ze zájmů byste upřednostnili? Jak byste postupovali při řešení v případě dalšího mostu přes řeku Jizeru ve směru na Jičín?

Bc. Zbyněk Báča

Bc. Zbyněk Báča, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Hned na úvod na sebe prozradím, že patřím k lidem, kteří k usínání potřebují ticho, a dle mého to má tak většina lidí. Velice dobře si pamatuji svoje usínání na sídlišti Výšinka, když místní mládež v prázdninovém čase usedla na lavičku pod oknem a začala řešit svoje problémy. Rozhovoru, který se odrážel mezi paneláky, se nedalo uniknout a člověk vstávající ráno v šest čekal toužebně na ticho. Dle mého to musí být stejné v případě ztichlé noční ulice, jejíž povrch je tvořen dlažebními kostkami, po kterých v době usínání co chvíli projede „noční“ rychlostí auto, dodávka nebo náklaďák. V tomto případě jsem jednoznačně na straně obyvatel žijících a spících v Palackého ulici a souhlasím s názorem, že vyasfaltováním se tato ulice zvláště ve večerních hodinách jednoznačně ztiší. Názor památkářů – odpůrců vyasfaltování – chápu, ale myslím si, že druhá páteřní komunikace, díky níž se dostaneme z jedné části Turnova na druhý, by se měla více řešit z pohledu místní dopravy, z pohledu obyvatel města a hlavně z pohledu zde žijících obyvatel. Jsem si vědom rizika zrychlení dopravy, ale to se dá řešit technickými prostředky.
Na druhou část anketní otázky jsem se musel nejdříve přeptat autorky ankety (tiskové mluvčí města), jestli se nepřipravuje výstavba dalšího mostu přes Jizeru, o které zatím nic nevím. Nicméně o výstavbě nového mostu se neuvažuje, jde prý spíše o pohled na budoucí podobu Palackého ulice. Myslím si, že např. zřízení pěší zóny by tuto ulici doslova „zabilo“ a spíše než pěší zóna by vznikla mrtvá zóna. Smutnou skutečností dnešní doby je fakt, že pokud dnes nakupující nemůže přijet se svým vozem do těsné blízkosti obchodu, tak tam prostě nepojede. Spíše bych si uměl představit zaslepení této ulice s tím, že by se do ní přijíždělo a vyjíždělo jen z jedné strany. Snížením počtu projíždějících aut by se určitě této ulici dopravně ulevilo, snížil by se hluk, množství aut, dalo by se zde lépe zaparkovat, případně by mohl vzniknout cyklopruh, po kterém všichni touží, ale nikde pro něj nejde najít místo.

Tomáš Hudec

Tomáš Hudec, zastupitel za ČSSD
Palackého ulice. Jsem jednoznačně pro tichý asfalt. A hlavně pro co nejrychlejší vyřešení celé rekonstrukce. Se stanoviskem památkářů jsem se sice seznámil, vzal ho na vědomí, leč nechápu ho. Navrhují řešení, kdy vůbec není jasné, zdali splní snížení hlukové zátěže pro místní obyvatele a podnikatele v přilehlé oblasti. Postavit sobecký zájem památkové ochrany nad kvalitu života lidí mně přijde naprosto odtržené od reality a jako vyložený exces. Pro mě je to jen další neblahý příklad jednání památkové ochrany, která jen ztěžuje nám všem život, ale nepřináší naprosto žádná pozitiva.
Nový most na Jičín. Silniční mosty máme dva, třetí je v plánu, to by měl být ještě nějaký další? Na jaké komunikaci a v jaké poloze? To si představit neumím. Ale každý politik z Turnova, ať již na městě nebo na kraji, by měl bedlivě sledovat stav příprav komunikace S5 – I/35, aby nedošlo k situaci, že budou postaveny všechny úseky od Jičína až k hranicím města a jen jižní obchvat Turnova bude chybět. Důvody jsou více než zjevné. Finanční náročnost stavby a její obtížné provedení a další. Mašovský tunel, most přes Jizeru, MUK v Ohrazenicích. V případě, že by se ŘSD podařilo výše popsaný model prosadit a realizovat, pak si do Turnova na stávající komunikace zavlečeme tisíce dalších vozidel a masivnější tranzitní těžkou nákladní dopravu. A to nesmíme dopustit. Takové jednání by bylo vůči Turnovanům neodpovědné a vysloveně škodlivé.
Ale když už jsme u mostů přes Jizeru, tak si umím představit jiná dvě mostní díla. Lávku pro pěší a cyklisty, která by propojovala Daliměřice s oblastí Luk. A druhou lávku u Zrcadlové kozy, která by více otevřela oblast Dolánek turistům.

Ing. Michal Kříž

Ing. Michal Kříž, zastupitel za ANO 2011
Ohledně Palackého ulice je můj názor naprosto jasný, máme a musíme položit tichý asfalt, protože zdraví turnovských občanů je v tomto případě prvotní zájem. Jsem nadšený, že po roce jednání konečně tento názor převážil i na kraji, a vypadá to, že nic nebude stát v cestě, aby se zrekonstruovala Palackého ulice s tichým asfaltem a zálivy pro parkování. Nechci, aby to vyznělo, že jsem proti zachování a ochraně památek, pokud je to smysluplné, tak je podporuji, co mi síly stačí – viz Valdštejn atd. Ale v tomto případě je to naprosto jasné, dlažbu položenou v 70. letech není potřeba nijak památkově chránit.
Co se týká druhé části otázky, tak je jednoznačné, že pokud nebude vybudován obchvat Turnova, neutěšená dopravní situace se nevyřeší. V současné době je zpracovávána studie na posouzení vlivu stavby na životní prostředí, která by měla být hotova do konce roku, a pokud půjde vše dobře a bez větších problémů, tak by mohl obchvat stát do konce roku 2025. Je to relativně dlouhá doba, ale momentálně asi jediný možný posun ohledně dopravy v Turnově. Já osobně za sebe jiné možné řešení nevidím.

Ing. Petr Soudský

Ing. Petr Soudský, zastupitel za TOP 09
Povrch v Palackého ulici je samozřejmě nevhodný z hlediska hluku i bezpečnosti. Chápu ale památkáře, že nechtějí asi slevit na asfaltový povrch. Nevím, zda existuje něco podobného jako tichý asfalt i v podobě dlažebních kostek?. S šířkou se asi mnoho nenadělá, zbývá tedy dle mého soudu řešit pouze množství aut, která touto ulicí projedou. S realizací průtahu městem v souvislosti se silnicí R35 patrně výrazně ubude provoz na současném hlavní mostu na Jičín, a následně patrně bude možné omezit provoz v Palackého ulici (např. pro nákladní automobily, jednosměrná ulice apod.). Nový průtah na Jičín by měl řešit i dopravu ve směru na Semily. I toto by mělo přinést úlevu Palackého ulici. Současně i často diskutovaná existence komplexní základní školy v Turnově II včetně zázemí (tělocvična, ZUŠ, knihovna…) by asi přinesla zklidnění zejména v době před 8. hodinou a odpoledne kolem 15. hodiny. Nemyslím si tedy, že by se měl stavět další most pro automobily, minimálně do doby stavby průtahu silnice S5 na Jičín. Přimlouval bych se ale např. za lávku pro pěší přes Jizeru v oblasti, která by spojila Daliměřice s územím Na Lukách a za propojení cyklistické stezky z Dolánek na koupaliště v Maškové zahradě.

František Zikuda

František Zikuda, zastupitel za Nezávislý blok
Palackého ulice je důležitou průchozí komunikací městem. Je v majetku Libereckého kraje a je vedena jako veřejně přístupná komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly. Historicky byla po této silnici vedena doprava na Jičín, Semily i Lomnici nad Popelkou. Charakterem však nyní odpovídá spíše místní komunikaci a město by ji mělo od Libereckého kraje převzít. V současné době je její dlážděný povrch ve velice špatném stavu a vzhledem k stále stoupající intenzitě dopravy trpí přilehlé domy otřesy a vibracemi a jsou zde překračovány hlukové limity. Na ZM se projednávala petice obyvatel ke špatnému stavu komunikace, je známo vyjádření Krajské hygienické správy o ohrožení zdraví obyvatel a je znám i skutečný stav. Proto je nutno opravu povrchu urychleně řešit. Celá ulice ale zasahuje do městské památkové zóny a požadavky památkové péče je sice třeba také respektovat, pokud však není ohroženo právě zdraví obyvatel a zhoršení stavu přilehlých objektů.
S ohledem na tyto skutečnosti je tedy nutné, aby bylo prioritně při řešení úpravy povrchu komunikace zohledněno zdravotní riziko a byla preferována ochrana zdraví obyvatel města Turnova před požadavky památkové péče.
Osobně bych opravu povrchu komunikace v Palackého ulici řešil obdobně, jako je například řešena úprava povrchu v ulici 28. října. Jízdní pruhy provést z živičného koberce, například „tichý asfalt“ a parkovací místa a vjezdy dlažbou ze žulových kostek. Konečně by tak došlo ke snížení hlučnosti v této ulici, která je vlivem rostoucí dopravní zátěže neúnosná.
Realizací dalšího mostu přes Jizeru směrem na Jičín a tím i na Semily a Lomnici v rámci rychlostní komunikace S5 by bylo možno celou problematiku vyřešit jednoduše vyloučením tranzitu z památkové zóny, minimalizovat zde místní dopravu, případně realizovat pěší zónu včetně úpravy povrchu komunikace dle představ památkové péče.

Sdílet

Autor článku

1 komentář

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.