ANKETA TURNOVSKÝCH ZASTUPITELŮ NA TÉMA PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

0

Turnovští zastupitelé schválili na svém posledním jednání nový dotační fond pro podporu cestovního ruchu. Dotace je určená například na podporu řemeslné a zážitkové turistiky, prezentace regionálních potravin či propagace v turistické oblasti s důrazem na regionální témata. Jak hodnotíte stávající nabídku pro turisty a jaké projekty byste rádi v rámci fondu podpořili?

LUKÁŠ BĚLOHRADSKÝ, zastupitel za ODS
Téma cestovního ruchu je mně velmi blízké, ostatně jsem absolventem místní OAaHŠ, obor management cestovního ruchu. Pracoval jsem na různých pozicích v tomto oboru od obsluhy až po ředitele hotelu, civilní službu jsem absolvoval v infocentru, vymyslel a založil jsem s kolegy rodinný areál Šťastná země a i v současnosti můj obor výroby a prodeje dětských hřišť a vzduchových trampolín přímo souvisí se subjekty cestovního ruchu.
Dlouhodobým problémem cestovního ruchu v Českém ráji je nízká podpora podnikatelských subjektů věnujících se cestovnímu ruchu nějakými konkrétně uchopitelnými aktivitami. Organizace zřizované či podporované městem Turnov jsou sice velmi aktivní a úspěšné v propagaci Turnova i Českého ráje a jsou na to vynakládány nemalé prostředky, ale chybí konkrétní činy, jejichž výsledek by byl vyčíslitelný. Město Turnov například provozuje hrad Valdštejn nebo koupaliště Maškova zahrada, ale v marketingových aktivitách směřujících k zvýšení návštěvnosti, nebo rozšíření sezony a tím významnému zlepšení ekonomiky vlastních zařízení, zaostávají manažerské schopnosti zodpovědných pracovníků a vedení města za soukromými subjekty.
Abych ale také pochválil, tak vznik dotačního fondu pro podporu cestovního ruchu je velmi pozitivním krokem dopředu. Podporovat bychom měli projekty, které zajistí lepší informovanost návštěvníků a občanů o všech možných službách a produktech pro turisty, stejně jako vznik dalších služeb, které v nabídce zatím chybí, ale jinde se již osvědčily. Podpora konkrétních produktů cestovního ruchu je správná cesta, stejně jako zlepšování prezentace těchto produktů a celkově kvality prezentace města a Českého ráje. Osobně se také chystám navrhnout zastupitelstvu konkrétní významnou změnu přístupu města k ubytovatelům, a to změnu systému odvodu poplatků z ubytování na paušální systém, tzn. nemuset každý měsíc běhat na město s ubytovací knihou a hlídat, zda jsem správně vše vyúčtoval, ale na začátku každého roku zaplatit paušální poplatek a zbytek roku mít klid. Tam kde tento systém zavedli, nejenže ubyla byrokracie a zlepšily se mezilidské vztahy, ale zároveň se zvýšily příjmy města z těchto poplatků.

Ing. MICHAL KŘÍŽ, zastupitel za ANO 2011
Schválení nového fondu na podporu místních aktivit v cestovním ruchu hodnotím pozitivně. Je to ale pouze první krok.
Český ráj a potažmo Turnov má tu výhodu, že turisty nemusí moc lákat – jezdí sem pravidelně, zejména díky čarokrásné přírodě a památkám. Položme si však otázku: Stačí to? Nemůžeme si namlouvat, že dnešní turista je stejný, jako byl před deseti či dvaceti lety. Současný turista má méně času, chce svůj čas strávit aktivně a nikde se dlouho nezdržet. Je otázka, jestli Turnov nabízí tolik lákadel, aby zde turistu udržel více než jeden den. Město má projité za hodinku, dopoledne navštíví Valdštejn nebo Hrubý Rohozec, odpoledne se vykoupe v Maškovce a večer završí návštěvou některé z restaurací. A jede pryč. Nedaleký Liberec mu poskytuje mnohem víc lákadel – zoologickou, botanickou, akvapark, Ještěd… Což ale není nutně špatně, pokud si uvědomíme, že takový turista se v Turnově alespoň zastaví cestou do Liberce.
Město by mu mělo poskytnout stejný servis, který dostane v jiných regionech. Cenově dostupné kvalitní bydlení, špičkové stravování, bezchybné služby. To vše se ale odvíjí od lidí. V cestovním ruchu je bohužel velký nedostatek pracovních sil, jsou zde též nízké mzdy. A špatně zaplacený člověk nemůže odevzdat kvalitní výkon. Sami si odpovězte na otázku, kolikrát vám jídlo v restauraci znechutil chybující, neochotný nebo drzý personál, kdy vám zážitek zkazila znuděná obsluha. Nebo kdy špatně jazykově vybavený personál totálně odradil návštěvníka z ciziny. Přitom zde máme střední školu, která do světa chrlí odborníky na cestovní ruch…
Na tomto všem se musí zapracovat a je to z velké části v rukou podnikatelských subjektů. Město může tyto fenomény ovlivnit jen zčásti. Připusťme též, že kvalita ubytování nabízeného v Turnově už dávno neodpovídá roku 2019. Stačí se podívat na nabídku bytů v Turnově přes portál AirBnb. Kdo chce v cestovním ruchu podnikat, dávno nespoléhá na pomocnou ruku města.
Nesmíme dopadnout jako Karlovy Vary, které spoléhaly pouze na oblast lázeňství, a dnes se potýká s odlivem ruských turistů. Cestovní ruch nesmí stát jen na jednom pilíři. Nesmíme se spoléhat jen na přírodní bohatství Českého ráje. Jsme obklopeni Jizerskými horami a Krkonošemi, které jsou pro nás v podstatě konkurencí. Každá koruna, kterou do Turnova turista přiveze, je ztracená, pokud jí utratí jinde!
Abych jen nekritizoval: uznávám, že nabídka turistických aktivit v posledních letech pokročila. Jizera už není jen řeka, kde vás poštípou komáři, Dolánky žijí, objevily se i skutečně kvalitní restaurace, kavárny… Město by ve vztahu k cestovnímu ruchu mělo především neházet klacky pod nohy, být partnerem. Podporovat místní výrobce, hlavně značku – REGIONÁLNÍ PRODUKTY Z ČESKÉHO RÁJE a poskytovatele služeb v turismu. Nemyslím si ale, že nějaká dotace může zaručit, že nějaký turista přijede a že se sem vrátí. Že nás spasí. To se nikdy nestane.
Pokud z mého pohledu může město v něčem cestovnímu ruchu pomoci, mělo by řešit následující věci:
1. Doprava a parkování. Tady netřeba dalších slov. Současná koalice nevidí nebo nechce vidět potřebu parkovacího domu v Turnově, počty nových parkovacích míst rostou velmi pomalu. Chybí navigace. Turista se v podstatě nemá jak dozvědět, že může zaparkovat na Lukách a do centra to má pět minut chůze.
2. Přestat s rozvojem dotované cykloturistiky. Turnov není Hradec. Nejsme placka. Navíc cykloturista je vůči cestovnímu ruchu něco jako hrobař. Kolo si takový člověk přiveze na autě, které odstaví ve městě. Pití si veze své, jídlo také. Zastaví se maximálně na oběd. Zůstanou tu po něm jen odpadky, co vysype do odpadkových košů. Večer pak zase mizí. Pokud neumíme využít šance a takového turistu si necháme „ukrást“ například na Malé Skále, kde jako houby po dešti vyrostly různé občerstvovny, zastaveníčka a atrakce, nemá smysl stavět cyklostezky bez doplňující infrastruktury.
3. Podpora free wifi zón. Nechat turistu, ať si sám najde informace na internetu, je ta nejlepší cesta, jak mu je poskytnout. Centra jiných měst jsou dnes již pokryta wifi sítí zdarma.

PhDr. HANA MAIEROVÁ, radní za Nezávislý blok
Nabídka v oblasti cestovního ruchu se neustále rozšiřuje a je podle mého názoru na solidní úrovni. Základní pilíře tvoří organizace Turnovské památky a cestovní ruch s hradem Valdštejnem, synagogou a informačním centrem, Muzeum Českého ráje, Dům přírody v Dolánkách. Obrovským přínosem bylo vybudování sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada nebo první etapy cyklotrasy Greenway Jizera. Nezastupitelné místo mají i soukromé subjekty a pořadatelé nejrůznějších kulturních akcí. Pravidelně se opakující akce již po několik let tvoří ucelenou nabídku s názvem Turnovské léto.
Velkým obohacením bude určitě v České republice ojedinělá horolezecká expozice nově budovaná v muzeu.
Nicméně bychom se měli porovnávat s městy, kde je nabídka pro návštěvníky ještě bohatší. Proto vznikl dotační program, který je určen širokému spektru žadatelů. Ráda bych mezi projekty našla třeba zpřístupnění kamenářské nebo šperkařské dílny (alespoň některý den v týdnu), nebo třeba i nějakou aktivitu SUPŠ apod. Myslím si také, že se nabízejí velké možnosti pro prezentaci výrobců regionálních potravin, třeba formou nějaké akce ve veřejném prostoru. Nejen v cizině, ale i u nás získaly popularitu např. víkendové kurzy na přípravu regionálních jídel. Ale to jsou jen zlomky možností. Věřím, že se setkáme se zajímavými nápady, které budou přínosem pro rozvoj cestovního ruchu v Turnově a jeho turistické oblasti.

Mgr. PAVEL MLEJNEK, zastupitel za PROTO
Jak už téměř před sto lety pravil známý světoběžník Josef Kořenský, ani já neznám v naší republice žádnou podobnou oblast, kde by na tak malém území bylo soustředěno tolik přírodních krás a historických pamětihodností. Není se proto co divit, že do Českého ráje každoročně zavítají desítky tisíc návštěvníků. Naše město je přirozeným centrem této oblasti, cestovní ruch pro něj znamená významnou ekonomickou aktivitu. Vznik nového dotačního fondu pro podporu cestovního ruchu vítám, ačkoli se domnívám, že nabídka doplňkových aktivit, zážitkové turistiky a prezentace regionálních potravin je dostatečná. Podíl na tom mají mnozí zdejší podnikatelé, Regionální turistické informační centrum a Muzeum Českého ráje. Řemeslnické trhy a plejáda akcí v Kamenářském domě a na Dlaskově statku patří dlouhodobě mezi to nejlepší z nabízeného.
Podstatnou část návštěvníků našeho regionu tvoří horolezci. Škoda, že se do začátku letošní turistické sezony nepodaří otevřít expozici dějin horolezectví, která v nabídce muzea opravdu chyběla. Začátkem září se dočkáme! Kamkoliv na svých cestách zavítám, cením si existence různých naučně-vzdělávacích stezek. Jsem rád, že se mohu podílet na přípravě stezky věnované našemu významnému rodákovi, profesoru Josefu Pekařovi – historikovi a rektorovi Karlovy univerzity, jehož 150. výročí narození si v příštím roce připomeneme.
Už několik turistických sezon významně rozšiřuje nabídku sportovně-rekreačních aktivit areál v Maškově zahradě. Myslím ale, že zde znatelně chybí ubytovací kapacita hotelového typu a s ním spojená pobočka infocentra. V propagaci Turnova a Českého ráje bych, vedle pokračování v účasti na předních veletrzích cestovního ruchu, sázel na kvalitní přehledné weby a mobilní aplikace v různých jazykových mutacích.

Mgr. JANA SVOBODOVÁ, místostarostka (nezařazená)
Rádi bychom nově schváleným fondem podpořili rozvoj nejen turistické nabídky ve městě – ve smyslu nových akcí propagujících zejména tradice regionu, prezentace regionálních potravin a vyzdvihující téma Geoparku UNESCO Český ráj. Naše město má jako srdce Českého ráje co turistům nabídnout, máme krásný hrad Valdštejn, ojedinělou synagogu, pěkné parky, které postupně rekonstruujeme, areály v Maškově zahradě a v Dolánkách, který je přímo napojený na Greenway Jizera, divácky atraktivní letní kino.
Potenciál máme obrovský, proto jsme právě chtěli i tímto menším grantovým fondem podpořit nové věci. Na léto opět připravujeme jednotnou turistickou nabídku pod názvem Turnovské léto 2019, kde jsou zaneseny akce, které se pravidelně během července a srpna v Turnově opakují. Jsem ráda, že pro oživení náměstí vloni poprvé fungovala letní zahrádka u kašny. Velmi dobře se zavedly farmářské trhy. Rádi bychom, aby se turistická nabídka rozšířila i mimo hlavní sezonu, v květnu a červnu je akcí až až, nabízí se rozšíření na měsíce jako březen, duben a říjen. Velká škoda je, že zatím není možné více ukazovat veřejnosti krásné turnovské kostely v majetku církve. Líbilo by se mi zpřístupnit veřejnosti radniční věž. V letošním roce bychom měli začít budovat návštěvnické centrum u informačního střediska na náměstí, tedy pokud městu ministerstvo pro místní rozvoj přidělí dotaci. Ráda bych v rámci dotačního fondu podpořila akce zaměřené na prezentaci a ochutnávku regionálních potravin, propagaci a zviditelnění geoparku UNESCO. Skvělé jsou koncerty a festivaly, třeba se díky dotačnímu fondu přihlásí další pořadatel. Doufám, že vypsaná dotace bude motivovat i místní podnikatele, aby rozšířili svou nabídku. Jak jsem již psala, potenciál je opravdu velký.

DANIELA WEISSOVÁ, zastupitelka za Českou pirátskou stranu
Zřízení fondu vítám a podpora, na kterou jeho zřízením můžeme cílit, je jistě důležitá. Já osobně ale vnímám celou řadu problémů, které je potřeba (v oblasti cestovního ruchu, na který dosáhneme) řešit naléhavěji. Podotýkám, že jsem se seznámila se statistikou i výročními zprávami, a také s koncepcí do roku 2020. Kdybych měla víc prostoru, jistě bych se vyjádřila přesněji.
Tak alespoň stručně. Turistický ruch je zdrojem příjmů pro město – tedy pro všechny, kteří na něm nějak participují. Ale lokalita má dané kapacity (které sice můžeme navyšovat, ale ne do nekonečna) a také nějakou vůli obyvatel, včetně těch podnikajících. Můžeme si na papír napsat kilometry projektových záměrů, ale otázkou je, co si vlastně přejeme my, žijící v Českém ráji. Nejsme přímořská oblast, kde sezona trvá pět měsíců a musí vydělat na zbytek roku, protože pak tam není ani noha. Díky našemu místu i klimatu máme turisty celoročně. A město navíc primárně nežije z turistického ruchu. A už vůbec bych si nepřála, aby se z turismu staly nějaké závody, kdo kde měl víc návštěvníků. A, bohužel, Turnov stárne. Jsme jedním z měst, kde je nejvyšší průměrný věk obyvatel. V Turnově je to 46 let (což je velmi smutné) a logicky to tedy přináší menší ochotu na lecjaké „špumprnágle“ během sezony, natož mimo ní.
Myslím si, že je potřeba podívat se na koncepci cestovního ruchu jiným pohledem. A to i očima zřizovatele – tedy města -, který při transformaci odboru cestovního ruchu v příspěvkovou organizaci města nevypsal výběrové řízení, ale rovnou jmenoval ředitelku organizace a tuto výjimečnou situaci nenapravil ani později. Domnívám se, že problém v komunikaci, který je zřejmý uvnitř organizace, nedává příliš naděje, že by snad bylo možné lépe komunikovat i směrem k ostatním organizacím, neřkuli soukromým subjektům. Tedy na závěr. Hurá, máme fond. A teď se pojďme vrátit k tomu, co je potřeba.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.