V PŘEPEŘÍCH VYROSTE STADION DOBRÉ VŮLE

0

FOTBAL / „Všechny námi vznesené připomínky byly zohledněny, takže již nemáme námitek,“ potvrdil mluvčí přepeřských obyvatel. Takový byl v úterý 1. března rezultát územního řízení o umístění stavby, konkrétně uvažovaného fotbalového stadionu, které proběhlo na zdejším obecním úřadu. V malé zasedačce se proti představitelům státní správy a zástupců investora tísnilo na patnáct občanů a ve zhruba stejném počtu fotbalisté místního FK Přepeře, aby pokračovali v přerušeném projednávání, o kterém TvA již druhým rokem informuje.

Příslušný stavební úřad zde byl zastoupen Ivanou Hozdeckou, která rokování zahájila s tím, že krátce zrekapitulovala dosavadní postup úřadů až do lednového oznámení doplněných změn. Jak za investora zdůraznil Ing. Voda, na stole je nyní zcela nový projekt, který podstatně navýšil původní rozpočet, ale zároveň uznal, že jeho strana toto bere jako daň za poněkud opomenutý dialog v raném stádiu tohoto záměru. Poté následoval podrobnější výčet jednotlivých změn, které vyvolaly loňské připomínky místních obyvatel, vesměs sousedů budoucího areálu.

Tou první byla stožárová osvětlovací souprava, od níž bylo na základě žádosti občanů zcela upuštěno. Těm asi nejvíce vadila také obslužnost celého areálu ze spodního cípu, z tzv. třetí ulice. To se vyřešilo přestěhováním obslužné budovy nad „horní“ branku u skladového depozitu „Silnic“, oplocením celé hrací plochy v délce 550 m (!) a zřízením hlavního přístupu od železničního přejezdu. Na požadavek zmíněné firmy tu došlo mj. ke kontrole podloží přístupové komunikace k parkovišti a několika zkušebními vrty byla potvrzena geologická stabilita navážky pod touto plochou. Z této strany bude též instalována několik metrů vysoká ochranná síť, s ohledem na souběžnou trať ČD.

201603081552_sport_49_016_prepere

Splněn byl také čtvrtý požadavek na snížení hrací plochy minimálně o půl metru, což projektová kancelář TOP Design do nové dokumentace rovněž promítla. Jak připomněl její představitel Ing. Salaba, i tato zdánlivě nepodstatná a banální změna si vyžádala spoustu projektových víceprací. „Na ploše samotné v podstatě půjde o pasivní bilanci zeminy jen v jejím rámci, kde z nejvyššího rohu u trati se svažitý pozemek zahloubí zhruba ve výši jeden a půl metru, aby se v protilehlém rohu vyrovnal a zůstal tak asi ve výši původního terénu. Proto žádný velký provoz těžké nákladní techniky, která by sem zemní hmotu navážela, opravdu nehrozí,“ ubezpečil všechny přítomné.

Z jeho dalších slov vyplynulo, že zásadním přemístěním objektu kabin došlo při řešení zpevněných ploch k jejich dalšímu nárůstu, a to z 60 na 180 m² a ze 420 na 600 m², což si samozřejmě vyžádá další vícenáklady. K tomu je nutno připočíst mnohonásobně prodloužené vedení inženýrských sítí a jejich napojení v původně projektovaných místech. Debata se vedla též kolem vrtu, který bude nezbytný pro údržbu trávníku, a jenž byl přemístěn od rodinné zástavby k provozní budově, stejně jako svod dešťové vody. Obavy obyvatel o ztrátu vody jejich kopaných studní se snad podařilo rozptýlit starostovi Ing. Luďku Sajdlovi, který na základě svých zkušeností vysvětlil, že vrt půjde hluboko pod jejich úroveň, a tudíž by o vzájemném ovlivnění obou hladin neměla být řeč.
 
Probrány byly také sadové úpravy mezi zhruba 25 m od sebe vzdálenými ploty sportoviště a obytné zástavby, které svým akustickým přínosem ještě zlepší protihluková opatření vytvořených násypů a valů. Ve finišující shodě o budoucí spolupráci pak zcela zanikla poznámka, proč se hřiště nestaví třeba na druhém břehu Jizery za Svazarmem. Zde spolu s přepeřským starostou znovu připomněl Ing. Holásek, že pozemek je v územním plánu obce již přes dvacet let veden jako budoucí sportoviště, a to nezměnila ani jeho nedávná aktualizace. „To je naprosto závazný dokument a jeho obcházením by se nikdy nic nepostavilo. V tomhle případě by Přepeře měly být rády za takového investora,“ pronesl v duchu své letité praxe v tomto oboru svou osobní poznámku.

Jak závěrem společně připomněli zástupci státní správy a investora, vzhledem k prakticky zcela změněnému projektu bude nezbytné znovu absolvovat veškeré administrativní martyrium okolo potřebných stanovisek a posudků, takže toto jednání bylo jen první fází. „Nyní je třeba dodržet zákonné lhůty správního řízení, a teprve pak půjde o vlastní povolení stavby. To bude následovat ve dvou rovinách – první bude vodoprávně řešit vrt a v druhém půjde o ostatní náležitosti jako provozní budova, oplocení areálu, přístupové a parkovací plochy a další úpravy. Jestli všechno do sebe naprosto optimálně zaklapne, někdy na konci prázdnin by se mohlo na stavbě poprvé kopnout,“ shodli se Ing. Voda s I. Hozdeckou.

Pozorným čtenářům z toho vyplyne, že za příznivých přírodních podmínek, by se dalo ještě uvažovat také o letošním zasetí nového trávníku, takže poprvé kopnout do meruny by se tu mohlo někdy na podzim roku 2017. A jestli tu Přepeřští budou válet I. A třídu anebo už rovnou nejvyšší krajskou soutěž, to už je na nich a jejich příznivcích.

Karel Vodrážka, vodraz@centrum.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.