POSTŘEHY Z UPLYNULÉ BRUSLAŘSKÉ SEZONY

0

Sezona 2009/2010 na kluzišti s umělým ledem v Turnově II. byla ukončena poslední únorový víkend. Začala s mírným předstihem oproti té minulé. V úmyslu jsme měli zahájit bruslení ještě dříve, ale kdo si pamatuje, jaké v listopadu loňského roku vládlo teplé počasí, uzná, že tento záměr byl nad síly naše a zejména nad možnostmi chladícího zařízení. Přesto jsme zahájili v pondělí 30. listopadu 2009. Provoz kluziště vychází z modelu, který se za poslední léta osvědčil a jakákoliv změna by nekorespondovala s potřebami a zájmem turnovské veřejnosti a škol. Model využití kluziště je stabilní: dopoledne školy, odpoledne veřejnost a večer různé zájmové skupiny. Víkendy a svátky pak byly otevřeny více veřejnosti.

Dopolední hodiny byly vyhrazeny školní mládeži. Zde možnost bruslení využívá ve větší míře (vlastně již od začátku v roce 2005) pouze několik škol. A to těch, které se nacházejí v blízkosti kluziště. Pravidelně chodí bruslit studenti bývalé samostatné Integrované střední školy, která byla sloučena se školou v kasárnách, a žáci prvního stupně přilehlé základní školy. Ze škol ve městě je výjimkou gymnázium. Ostatní školy věnují bruslení jen několik málo hodin za sezonu. Zajímavé zjištění bylo, že všechny školy začaly chodit na kluziště až v lednu.

Možnost vyhradit některé hodiny pro veřejnost i v dopoledních hodinách se v minulosti příliš neosvědčila. Malý zájem škol o bruslení nás pro další sezonu nutí opět se touto myšlenkou zabývat.

 

Odpolední program je již tradičně věnován veřejnosti. A to jak pouze bruslící, tak i těm, kteří si chtějí zahrát na branky. Za letošní sezonu, která trvala celých 90 dnů (loňská 82) se na kluzišti prodalo 3319 lístků po 30 Kč a šest permanentek za 700 Kč. Ve srovnání s minulými roky jde přibližně o stejný zájem veřejnosti. O bruslení (dlouhodobě) je největší zájem do konce roku. Nejvíce okolo vánočních prázdnin. Pak začíná zájem poměrně významně klesat a koncem února už chodí pouze jednotlivci.

 

Do odpoledních hodin rovněž spadaly tréninky dětí místního klubu (BHK Turnov). Tento oddíl odtrénoval v hodnoceném období 10 tréninkových jednotek. Oproti sezoně minulé, kdy odtrénovali takřka 50 hodin, se jedná o výrazné snížení. Jednou z příčin mohlo být i to, že počasí v lednu a únoru dovolovalo bruslení na přírodním ledě.

 

Večerní hodiny jsou tradičně využívány zejména hokejovými nadšenci z řad zájmových skupin. Jedná se o družstva nejen z Turnova, ale i z okolních obcí. V porovnání s minulými roky se jejich počet stabilizoval (11). 

 

Mám-li shrnout pět sezon existence umělého ledu v Turnově, mohu konstatovat, že zájem byl v prvních letech poměrně velký. Potom postupně klesal, poslední dvě sezony ale již byly na srovnatelné úrovni. Za hlavní příčiny zmíněného poklesu zájmu považuji následující:

* Obyvatelé města si na „atrakci“ v podobě umělého ledu zvykli a není již tolik přitažlivá jako v začátcích.

* Již druhou sezonu se dalo kvalitně lyžovat ve Struhách a nebyly žádné problémy s konáním lyžařské školy. Lidé měli alternativy, kterých využili.

* Po teplotně nevýrazných zimách v roce 2007 a 2008 byly ty poslední dvě citelně chladnější. V důsledku toho se dalo bruslit i na okolních rybnících. V Turnově samotném pak byl přírodní led na několika místech za ceny přijatelnější a bez nutnosti přesunů přes celé město.

* Skupiny zájemců, které léta tradičně dojíždějí za ledovou plochou do okolních měst na velké stadiony, se na rozměrově menší plochu v Turnově nepřeorientovaly.

 

Na závěr trochu ekonomiky:

Příjmy byly za sezonu v celkové výši 177 200 Kč – příjem ze vstupného včetně permanentek byl 104 200 Kč, za pronájem plochy na hokej bylo vybráno 39 900 Kč, školy zaplatily 33 100 Kč.

Náklady byly v celkové výši 810 tisíc Kč – elektřina přišla na 400 tisíc, provoz rolby stál 40 tisíc, za vodu jsme zaplatili 45 tisíc, ostatní výdaje činily 25 tisíc a na mzdách bylo vyplaceno 300 tisíc Kč.

Podíl příjmů a nákladů provozu kluziště je každoročně zhruba na stejné úrovni. Město tedy kluziště ročně přijde na zhruba 600 tisíc Kč.

 

Jiří Vele, jednatel, Městská sportovní Turnov s.r.o.

jiri.vele@seznam.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.