ŽLUTÉ PONORCE JE 20 LET

0

Ve středu 9. října se v prostorách turnovského Střediska pro volný čas dětí a mládeže, kterému nikdo neřekne jinak než Žlutá ponorka, konala malá slavnost. Svoji činnost představily jednotlivé zájmové kroužky, rozkrájen byl dort k 20. výročí činnosti, příchozí se mohli seznámit s prostorami střediska, podívat se na doprovodné výstavy. Původní Středisko pro volný čas dětí a mládeže vzniklo v říjnu 1993. Po přerušení činnosti pionýrského domu, resp. domu dětí na přelomu 80. a 90. let minulého století, který sídlil ve vile, kde je dnešní zábavní centrum Magic, začínal vedoucí střediska Karel Štrincl doslova na zelené louce. Prakticky v jedné kanceláři v kině v Žižkově ulici a se čtyřmi nadšenci v pozici vedoucích kroužků.

„Spolu se mnou tu byla účetní Anička Holasová, začínali jsme fungovat v různých prostorách ve městě – v tělocvičnách, klubovnách a podobně. Zásadní změna nastala při stěhování škol v roce 2001. Hotelovka z náměstí se stěhovala do kasáren, Základní umělecká škola z Husovy ulice na náměstí a nám připadla právě její budova. V té době přišel i Aleš Ressler, který stál u zrodu dodnes fungujících aktivit, jako jsou Turnovský kos, Turnovský štěk či Mateřinka. Jestli se dobře pamatuji, tak název Žlutá ponorka vymyslela další výrazná osobnost zdejšího kulturního dění – Romana Zemenová. Postupně jsme činnost rozšířili až na 25 vedoucích kroužků a přes 30 oddělení zájmových útvarů,“ vzpomíná Štrincl.

n201310151522_oso_94_013_ponorkaTen zmiňuje i Petra Marhana, vedoucího fotografického kroužku, který s ním opakovaně uspěl na celostátních soutěžích, dodnes tu působí Lada Capoušková, která vede výtvarný a dramatický kroužek, pracoval tady i současný ředitel Městské sportovní Turnov Jindřich Kořínek. V současnosti zde působí Tomáš Špinka, tvůrce mnoha projektů a počítačových zpracování soutěží pořádaných Ponorkou. Karel Štrincl, dnes už jako důchodce, i nadále s Ponorkou spolupracuje při sportovních soutěžích v rámci akcí Asociace školních sportovních klubů. Závěr roku je dosud tradičně ve znamení Silvestrovského běhu v sídlišti, který letos bude mít jubilejní 40. ročník.
„Snad jsem na nikoho ve výčtu nezapomněl, případně mě omluvte. Když se ohlédnu za těmi dvěma desetiletími, mám radost, že se vznik tohoto zařízení podařilo v roce 1993 prosadit. A nebylo to tehdy lehké, odpůrců bylo hodně. Jsem ale přesvědčen o tom, že volnočasové aktivity dětí, jak se tomu dnes říká, mají svůj hluboký smysl ve výchově budoucích generací. Jsem samozřejmě rád, když vidím, že hodně z věcí zahájených před lety funguje i dnes pod novým vedením. Třeba taková Mateřinka s dvojicí moderátorů Lada Capoušková a Tomáš Špinka, to je radost,“ uzavřel Karel Štrincl.

n201310151522_oso_95_013_ponorkaJiž víc než rok je v čele Žluté ponorky Tomáš Zakouřil, který vyšel vítězně z výběrového řízení. V jaké kondici současná Ponorka je? „Myslíte jako plavidlo? No, už jsme se začali vynořovat. Nálada na palubě je velmi dobrá, nemáme mezi sebou žádnou ponorku, zájem veřejnosti neopadá, naopak se mírně zlepšuje, což doufám bude pokračovat,“ říká s úsměvem Zakouřil. Daří se držet zájem dětí o zájmové kroužky, letos byly nově otevřeny hned tři ve škole v Alešově ulici u nádraží a všechny jsou naplněné. Zájem o kroužky se samozřejmě s dobou vyvíjí.

n201310151522_oso_96_013_ponorka„Dosud jsem se hodně věnoval technickému stavu svěřených budov, v objektu v Husově ulici proběhly drobné opravy, špatný je technický stav hvězdárny na Vrchhůře, kde se ale doufám v nejbližší době podaří obnovit činnost astronomického kroužku ve spolupráci se společností Sundisk, která mj. provozuje Žlutou plovárnu v Malé Skále. Samostatnou kapitolou je táborová základna v Krčkovicích,“ rekapituluje Zakouřil. Právě tady by rád nový vedoucí střediska v blízké budoucnosti provedl zásadní úpravy v podobě přístavby stávajících objektů a úpravy příjezdové komunikace spojené s opravou vodovodu. Představa je taková, že by zařízení mělo sloužit delší dobu než jen o prázdninách v rámci táborů. V rámci společného projektu s německým městem Ottendorf-Okrilla by mělo dojít i na úpravu budovy a zařízení Žluté ponorky v Husově ulici. „Nedávno se zvažovalo, že by se Žlutá ponorka mohla někam stěhovat, třeba do budovy hotelovky v bývalých kasárnách. Já myslím, že její současné umístění je perfektní. Z 90 procent k nám chodí děti z prvního stupně základních škol, jsme na ideálním místě mezi turnovskými školami, děti k nám bezpečně dojdou i pěšky. Velikost objektu zcela odpovídá rozsahu a zaměření organizace,“ doplňuje Tomáš Zakouřil.

Současná Žlutá ponorka má pět zaměstnanců v trvalém pracovním poměru a zhruba tři desítky vedoucích kroužků. Platy školských pracovníků hradí státní rozpočet, město Turnov pak zařízení přispívá kolem 450 tisíc Kč ročně na provoz a drobnou údržbu.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.