UŽ V LEDNU ALZHEIMER CENTRUM PŘIVÍTÁ NOVÉ KLIENTY

0

Koncem ledna 2019 odstartovala demolicí bytových domů čp. 1001 a 1002 stavba Domova se zvláštním režimem (tzv. Alzheimer centra) v ulici 5. května v Turnově. Na demolici navázala v květnu 2019 výstavba nového objektu.

Nejprve byla na místo dopravena tzv. pilotovací souprava, která navrtala 74 pilotů nezbytných pro základy nové stavby. Na piloty navázaly pasy a vyzdívka ztraceného bednění. Součástí základů byla také železobetonová deska přízemí. Během stavby byl dočasně vyztužen svah pod sousedícími budovami. Stavební práce hned na počátku přibrzdil kanalizační odtok přepadu z hruštického vodojemu. V žádných záznamech potrubí neexistovalo, a tak jeho odkrytí bylo pro všechny překvapením. Následně po technické přípravě byl přepad vodojemu v červnu 2020 přiveden protlakem trasy do parku nad letním kinem.

V průběhu září 2019 probíhaly přípravy na zastropení objektu. Na zimu se firmě podařilo uzavřít objekt montáží oken a dveří a zhotovit střešní plášť. Uvnitř pak byly dokončeny vyzdívky příček.

Koncem listopadu 2019 byl s pomocí jeřábu osazen ocelový krček, který spojil Alzheimer centrum s Domovem důchodců Pohoda. V průběhu prosince probíhaly práce na rozvodech vzduchotechnických systémů, ústředního topení, elektro a sanitárním zařízení.

Zařízený interiér centra

V novém roce přišly na řadu vnitřní omítky a začala se vybírat barevnost materiálů interiéru. Z venkovních prací byla na konci ledna 2020 dokončená opěrná stěna a zásyp s terénní úpravou u objektu zubní ordinace. Poté začaly úpravy ve dvorní části objektu. Dokončená byla přeložka nízkého napětí, která podmiňovala další práce na parkovacích stáních u Domova důchodců Pohoda.

V jarních měsících stavba viditelně pokročila omítkami i úpravou okolního terénu. Interiéry doplnila svítidla, dlažby, PVC a došlo k osazení dveří.

V červnu 2020 bylo dokončeno atrium a položena zámková dlažba parkoviště ve dvorní části objektu Domova důchodců Pohoda. Od července bylo zahájeno přejímací řízení. V současné době se ještě pracuje v okolí domu, kde probíhají úpravy zahrady a zeleně.

Provoz v Alzheimer centru odstartuje 1. ledna 2021, kdy by měli být postupně přijímáni klienti do naplnění kapacity 24 lůžek (zařízení má 12 pokojů). „Zájemci o přijetí se hlásí již v průběhu tohoto roku, žádosti jsou projednávány ve zdravotně sociální komisi, prochází odborným lékařským posouzením, nezbytné je doporučení odborného lékaře z oboru psychiatrie,“ přiblížila místostarostka Turnova Petra Houšková.

Nový objekt je určený pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovské demence a ostatních typů demencí a osoby s chronickým duševním onemocněním a poruchou centrálního nervového systému – zkrátka pro klienty, kteří potřebující pomoc jiné fyzické osoby v průběhu celého dne.

Aby mohla být poskytována nepřetržitá péče, budou muset Zdravotně sociální služby Turnov přijmout 13 pečovatelek, dvě zdravotní sestry, aktivizačního pracovníka a zaměstnance na úklid. „Největší problém je najít zdravotnický personál, rovněž zatím není obsazena pozice aktivizačního pracovníka,“ uvedla Petra Houšková s tím, že žádosti na pracovní pozice přijímá ředitel organizace.

Zhotovitelem stavby byla firma MBQ s.r.o., vnitřní vybavení zajistila firma Linet s.r.o. Celkové náklady na stavbu byly 44.313.716,29 Kč s DPH, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (program č. 01331- Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb) činila 31.049.568 Kč, ze zdrojů města bylo poskytnuto 13.264.148,29 s DPH.

Slovo místostarostky Petry Houškové:
Alzheimer centrum je uzavřeným zařízením, proto dbáme na to, abychom prostředí a zázemí vybavili v co nejlepší kvalitě, aby bylo dostatečně stimulující, praktické a funkční pro zajištění náročné celodenní péče personálu, i když víme, že nic nemůže nahradit přirozené prostředí, rodinné zázemí.
Bohužel v lidském životě mohou přijít životní fáze, když již vlastní síly a pomoc rodiny nestačí a je potřebná péče v pobytovém zařízení sociálních služeb. Zajištění péče je finančně velmi náročné, nezbytné je vícezdrojové financování – příspěvek uživatele, státní dotace a významný podíl zřizovatele.
Rozpočet města v příštím roce v návrhu počítá s příspěvkem pro Zdravotně sociální služby Turnov 21,4 mil. Kč, což je o 4,5 mil. Kč více než v roce 2020. I přes náročnost financování je kvalita a dostupnost sociálních služeb pro seniory pro město zásadní prioritou.

(Zdroj: Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí města)

Dokončeny jsou i venkovní úpravy

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.