STŘÍPKY ZE ŠKOL TURNOVSKA: ÚSPĚCH ŠPERKÁRNY, OSLAVY DÍVČAJDY, NOVÁ ŠKOLA V BĚLÉ A BURZA ŠKOL

0

Hned čtyři zajímavosti ze škol Turnovska se sešly v jedné chvíli v redakci TvA. Proto vznikl i tento souhrnný článek, který musí potěšit každého patriota. V prvé řadě je to úspěch „šperkárny“, její stánek byl na veletrhu „Educa“ v Liberci oceněn jako nejlepší! V Bělé u Turnova mají zrekonstruovanou školu, její fasáda svítí do daleka. Obec Mírová pod Kozákovem velmi sympaticky postupuje v podpoře různých aktivit, což má za důsledek, že se odsud lidé nestěhují, ba právě naopak. Na přelomu října a listopadu oslavila turnovská „dívčajda“ 80 let. Za tu dobu vychovala a do života připravila tisíce lidí! Poslední zastavení patří již 20. burze středních škol, která se uskutečnila první listopadovou středu…

ÚČAST ŠPERKÁRNY NA VELETRHU EDUCA MYJOB 2014
Ve dnech 16. až 18. října proběhl v Tipsport areně v Liberci 8. ročník největšího veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách – EDUCA MYJOB LIBEREC 2014. Na tři dny se plocha arény změnila na jedno velké náborové a informační centrum, vystavovalo tady mimo jiné 64 středních škol nejen z Libereckého kraje. Každá škola se na této akci chce každoročně předvést, ukázat, co žáci spolu s pedagogy dokáží, získat co nejvíce uchazečů o studium. Každý stánek se vyznačuje co největší kreativitou. Letos tomu nebylo jinak.
n201411051902_oso_107_014_skolySUPŠ a VOŠ Turnov, známá jako „šperkárna“, si letos nechala na výjimečnosti svého stánku opravdu záležet. Pro letošní prezentaci jsme využili nabídky naší bývalé absolventky, paní Hasenöhrlové z firmy EXPOel, která se profesionálně zabývá vytvářením a stavbou výstavních stránků. Díky dobrému hospodaření v letošním roce jsme si mohli dovolit zaplatit profesionála, který nám udělal příznivou cenu, a naši výtvarníci pak vytvořili celkový vzhled expozice. Ladění do výrazné barvy, profesionální nasvícení stánku a skvělá prezentace práce žáků a pedagogů nakonec vyústily v získání ocenění „Nejlepší expozice mezi školami a vzdělávacími institucemi na EDUCA MYJOB 2014“. Takže příští rok budeme mít plochu stánku zdarma, ale slibujeme, že příště budeme ještě vynalézavější.
Toto ocenění nás zvlášť těší, protože „šperkárna“ letos slaví 130. výročí založení a na propagaci jsme se letos zvlášť zaměřili, vydali jsme na ni nemalé finanční prostředky.
Tímto zveme všechny Turnovany a turisty, kteří zavítají do našeho krásného města. Přijďte se k nám podívat, ve všední dny vás rádi školou i výstavními sály provedeme. Věřte, že je na co se dívat.
Ing. Jana Rulcová, ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov, jana.rulcova@sups.info

V BĚLÉ U TURNOVA MAJÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU ŠKOLU
V sobotu 24. října se v rámci dne otevřených dveří uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Základní školy v Bělé u Turnova. Od roku 2012 zde probíhaly práce spojené s rekonstrukcí a přestavbou školy, díky kterým budova získala moderní vzhled a funkčnost. Nový kabát tak nyní mají vnitřní prostory, hřiště u školy a došlo samozřejmě i na novou fasádu a zateplení celého objektu. Práce na rekonstrukci a také úplně nové přístavbě školy se odehrály ve dvou etapách. V rámci první etapy byla vybudována nová třída, toalety, zrekonstruovány byly rozvody vody, jídelna a výdejna obědů Za tyto práce patří velký dík firmě Vodháněl ze Smrčí, která odvedla velmi kvalitní práci. Etapa druhá, která měla být hotova do konce roku 2013 a zahrnovala kompletní výměnu oken, dveří a přístavbu školy, bohužel neproběhla dle očekávání, jelikož stavební firma neplnila zadané termíny. Obec s ní tedy byla nucena rozvázat smlouvu a v roce 2014 vyhlásila nové výběrové řízení na přístavbu školy. To vyhrála firma Evropská stavební, která stavbu dokončila tak, že děti a paní učitelky mohly zahájit školní rok 2014 v novém.
n201411051902_oso_108_014_skolyDen otevřených dveří využilo zhruba 200 lidí a všichni měli možnost prohlédnout si, co se ve škole změnilo. Setkání zahájila ředitelka školy Edita Vondrová, která ve svém projevu zmínila, že je velmi ráda za to, že se rekonstrukce, díky které mají nové šatny, třídu, toalety, jídelnu, ale především tělocvičnu, povedla. Po paní ředitelce si vzal slovo starosta obce Mírová pod Kozákovem Jaroslav Votrubec. Ve svém proslovu mimo jiné mluvil o tom, jak vše probíhalo od začátku prací až po samý závěr. Prostory školy byly už zastaralé a nedostačující počtu dětí. Starosta také zmínil, že výše zmíněná sportovní učebna bude primárně sloužit pro sportovní vyžití, tělesnou výchovu a odpolední kroužky žáků školy. Dále budou ale nové prostory sloužit také všem obyvatelům obce Mírová pod Kozákovem k nejrůznějším sportovním aktivitám.
Součástí dne otevřených dveří byl i krátký program dětí z dramatického kroužku a malé občerstvení. Každý návštěvník si také mohl odnést malý upomínkový předmět, který pro něho děti vyrobily. Nahlédnout jsme mohli opravdu všude, a pokud někoho něco zajímalo, mohl se poptat přítomných pedagogů, kteří velice mile celou školou provázeli. Přítomní návštěvníci se mohli seznámit i s moderními výukovými technologiemi, konkrétně s interaktivními tabulemi, které si mohli nejenom prohlédnout, ale také si vyzkoušet, jak fungují.

n201411051903_oso_109_014_skoly

n201411051903_oso_110_014_skoly

n201411051903_oso_111_014_skoly

Na závěr připojujeme pár čísel a hlavně poděkování těm, bez kterých by se výše zmíněné práce nemohly uskutečnit. Velký dík patří Libereckému kraji za dotaci 300 tisíc Kč, dále České spořitelně za výhodnou půjčku ve výši  5,6 mil. Kč a nakonec podnikatelům, kteří přispěli na dětské hřiště dle svých finančních možností. Jsou to tyto firmy a jednotlivci: OBALPLAST Smrčí přispěl částkou 50 tis. Kč, Kadlec s. r. o., Vesec 30 tis. Kč, TREVOS, a. s., Turnov, 10 tis. Kč,  Ing. Jaroslav Vodháněl 10 tis. Kč, VOK –  Mechanika Bělá 5 tis. Kč, Milan Mlejnek, Chloumek, 5 tis. Kč,  KONTAKT Turnov 2 tis. Kč. Celkové náklady na rekonstrukci, přístavbu a dětské hřiště u ZŠ v Bělé, které činily 9,4 mil. Kč.
Zuzana Kolářová, zuza.kolarova@gmail.com

DÍVČAJDA SLAVILA OSMDESÁTKU V PLNÉ SVĚŽESTI
Podle dobových záznamů sahá historie ZŠ v ulici 28. října, které nikdo z místních neřekne jinak než „dívčajda“, do konce 19. století, kdy byly pro dívky vyčleněny třídy v budově tzv. sirotčince ve Skálově ulici (dnes sídlo městské policie). Poté – na začátku 20. století – došlo na výstavbu školy chlapecké, stavba školy pro dívky byla odložena. Vážně se o její stavbě mluvilo od 20. let, v tu dobu se dívky ve městě vzdělávaly na čtyřech místech, nedařilo se ale získat vhodný pozemek, ani peníze na stavbu. Ke slavnostnímu položení základního kamene proto v tehdejší Kozákovské ulici – dnešní ulici 28. října – došlo až 16. října 1932. O dva roky později byla škola otevřena, letos je tomu 80 let. „Poslání školy se za ty roky ani moc nezměnilo, stále jde o to vychovat z dětí slušné lidi, kteří obstojí v životě. Dbáme na to, aby dětem byly vštípeny základní charakterové vlastnosti, jako jsou upřímnost, čestnost, úcta k ostatním lidem a pracovitost. Nejsou to jen prázdná slova, platí ve všech generacích v každé době,“ shrnuje ředitel školy Jaromír Frič. Ten školu v 70. letech zažil jako žák. Tehdy budova praskala ve švech, kdo tu dobu zažil, ví, že se tehdy v Turnově učilo na směny, jezdilo se i do Přepeř či Modřišic. Jistá paralela je tady i dnes, škola je úspěšná a rodiče to vědí. Kapacita 600 žáků je naplněna do jednoho! „Snad je to tím, že se děti snažíme opravdu nejen učit, ale také vychovávat, dbáme na standardní pojetí výuky, možná jsme i trochu přísnější…“ zamýšlí se ředitel Frič. Pravdou je, že jemu se za desetiletí působení ve funkci ředitele podařilo školu hodně vylepšit. Kromě nové fasády je tu nové vybavení, útulné školní hřiště, technický stav budovy vyžaduje dnes hlavně jediné – pravidelnou údržbu.

n201411051903_oso_112_014_skoly

n201411051904_oso_113_014_skoly

n201411051904_oso_114_014_skoly

Dvoudenní oslavy 80. výročí školy se konaly v pátek 31. října a v sobotu 1. listopadu. V pátek byly oslavy zaměřené především na současné žáky – vypuštěny byly balonky se vzkazy (podle ohlasů se některé dostaly až 100 kilometrů daleko!), hrál se fotbalový turnaj s partnerskou školou v polském Jaworu, děti sehrály pásmo z historie školy, Turnova i republiky. V sobotu se v budově sešli hlavně bývalí absolventi. A že jich za ty roky je! (pch)

TURNOVSKÁ BURZA ŠKOL LETOS JIŽ PO DVACÁTÉ!
n201411051904_oso_115_014_skolyVe středu 5. listopadu se v budově střední školy u turnovského nádraží uskutečnila v pořadí již 20. burza středních škol. Jak připomněla ředitelka pořádající Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Milena Lednejová, burza je určena především žákům posledních ročníků základních škol a jejich rodičům. Burzy se účastnily zhruba čtyři desítky škol, jejichž zástupci pro příchozí připravili různé formy prezentace a nabídky studia. „Všem žákům přejeme dobrou volbu budoucího zaměstnání hned napoprvé, proto se také burza koná, abychom jim výběr usnadnili,“ řekla Lednejová. Na burze byli také přítomni pracovníci úřadu práce a zástupci firem. Denisa Poršová z turnovského Kamaxu připomněla výbornou spolupráci právě s turnovskou střední školou, která vychovává budoucí nástrojaře a kvalifikované strojírenské odborníky. Do Kamaxu mohou studenti chodit na práce a brigády již během studia, těm nejlepším potom firma může nabídnout zajímavé uplatnění.
Situaci na trhu práce přiblížila Kateřina Priščáková ze semilského úřadu práce. Ta nezapomněla poděkovat za podporu Libereckému kraji. Ten mj. přispěl na dopravu asi tří stovek žáků z celého regionu na turnovskou burzu. Podle ní je současná situace příznivější než vloni v tuto dobu. Nezaměstnanost v okrese Semily se pohybuje na úrovni 7,4 %, vloni to bylo 8,1 %. V evidenci úřadu práce je 266 absolventů škol, což je o 92 méně než ve stejnou dobu vloni. Pracovníci úřadu práce aktivně objíždějí jednotlivé zaměstnavatele, kde hledají možnosti rozšíření počtu pracovníků a zajímají se právě i o nabídky pro skupinu absolventů, kteří mají na trhu práce ztíženou situaci. Semilský ÚP eviduje nyní 101 volných pracovních míst, největší zájem je o nástrojaře, prodavače, číšníky, kuchaře, operátory NC strojů a lékaře. (pch)

n201411051904_oso_116_014_skoly

n201411051904_oso_117_014_skoly

n201411051905_oso_118_014_skoly

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.