PROJEKT MAP TURNOVSKO JE UKONČEN. NAVAZUJE PROJEKT MAP TURNOVSKO II

0

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj je po dohodě s městem Turnov a ostatními relevantními nositeli projektu příjemcem dotace pro realizaci MAP Turnovsko II (Místní akční plán Turnovsko II).

Projekt získal finanční podporu od EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Jeho realizace bude probíhat na území ORP Turnov ve všech školách a školských zařízeních až do konce února 2022.
MAP Turnovsko II plynule navazuje na ukončený MAP Turnovsko – registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000101. Jeho hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Zjednodušeně řečeno, projekt má dva okruhy realizace:
1) rozvoj a aktualizaci dokumentace MAP a akčních plánů,
2) implementaci aktivit MAP, tedy realizaci konkrétních aktivit, které vycházejí z výstupů předchozího projektu MAP Turnovsko.

V květnu proběhlo první jednání řídícího výboru, který je složen ze zástupců všech zainteresovaných zájmových skupin. Řídící výbor má 20 členů a bude se scházet po celou dobu realizace projektu dle potřeb, minimálně však jednou za půl roku. V říjnu byl projekt představen na setkání ředitelů škol.

Pro zdárný průběh projektu byl sestaven realizační tým, který vede zkušená manažerka Ing. Lenka Krupařová. Dále bylo aktivováno pět pracovních skupin, každá s jiným zaměřením a s jinou skupinou odborníků. Činnost pracovních skupin je dána jednak pravidly projektu, ale také potřebami území.

Bližší informace k projektu a jeho aktivitám i k výstupům projektu MAP Turnovsko najdete na www.mapturnovsko.cz.
Kancelář projektu se nachází v Turnově, Skálova ul. 92, 3. patro (v budově bývalého Prioru).
Za realizační tým projektu Lenka Kvintusová

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.