PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY S MATURITOU V NOVÉ PODOBĚ

0

V letošním roce se poprvé uskuteční plošné jednotné zkoušky do maturitních oborů středních škol. Prvním termínem je 12. duben. Jedná se o přijímací zkoušky, které připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) ve spolupráci s CERMATEM – Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Liberecký kraj v předchozích sedmi letech organizoval a realizoval v jím zřizovaných školách vlastní systém jednotných přijímacích zkoušek, letošní rok po dvou letech pilotního ověřování MŠMT v jiných krajích tak přináší některé změny.

Jednotné zkoušky se týkají oborů vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového studia ve všech formách vzdělávání. Ověřování znalostí, dovedností a vědomostí bude probíhat ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Oproti předchozím letům tak nebudou testovány obecné studijní předpoklady uchazečů. Kromě těchto jednotných zkoušek (tedy testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace) mohl ředitel školy stanovit ještě tzv. školní přijímací zkoušku. Většina středních škol v Libereckém kraji však letos tuto možnost nevyužila.

V předchozích letech byla v rámci přijímacího řízení stanovena hranice úspěšnosti pro gymnázia. Pro letošní přijímací řízení hranice úspěšnosti do jednotlivých oborů vzdělání – tedy ani gymnázií – stanovena nebyla, je tak ponecháno v kompetenci ředitele školy zda hranici úspěšnosti stanoví, a v jaké výši. „V tomto směru ani Liberecký kraj nedával ředitelům středních škol žádná doporučení, protože nejdříve bude třeba analyzovat výsledky přijímacího řízení a teprve následně se s řediteli středních škol bavit o tomto tématu,“ říká Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

V letošním roce se přijímacího řízení účastní téměř 3 500 žáků 9. tříd. Přijímací řízení se ovšem týká také žáků 7. tříd (pokud se vychází z předchozích let, tak z 3.800 žáků tohoto ročníku v Libereckém kraji jich přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia bude skládat zhruba 80) a žáků 5. tříd (ze 4 400 žáků tohoto ročníku v Libereckém kraji jich přihlášku podalo asi 850, mnohdy jsou to však žáci, kteří podali přihlášky na dvě školy, jejich absolutní počet tak bude nižší).

„V Libereckém kraji působí 50 středních škol, z toho 37 jich je zřizovaných krajem. Uchazeči si letos mohli vybírat ze 105 oborů vzdělání bez talentové zkoušky a z 11 oborů s talentovou zkouškou – jedná se o sportovní gymnázium a umělecky zaměřené obory vzdělání. Počet volných míst obdobně letům předchozím výrazně převyšuje počet žáků, v prvním kole bylo nabízeno téměř 7 000 volných míst,“ uvádí náměstek Petr Tulpa.

Tradičně největší zájem je o gymnázia, nejvíce přihlášek bylo podáno do osmiletého oboru. Dalšími obory, o které je ze strany uchazečů velký zájem, jsou z maturitních informační technologie nebo pedagogické lyceum, z oborů s výučním listem se jedná o obory kadeřník, aranžér nebo cukrář. Větší zájem ze strany uchazečů by naopak mohl být o tradiční obory s výučním listem jako je např. zedník.

K naplnění stavu mohou ředitelé škol vyhlásit další kola přijímacího řízení. Některé školy v Libereckém kraji tak již učinily. Informace jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol a souhrnně pak na www.edulk.cz.

„Uvítal bych, kdyby se zájem žáků základních škol přeskupil na technické obory vzdělávání. Zejména proto, že využití absolventů technických škol je neporovnatelně lepší, než u humanitních směrů. Absolvent má téměř vždy jisté a lépe placené pracovní místo, tak proč to nevyužít. Samozřejmě všem, kteří před sebou mají přijímacími zkoušky, přeji, aby pro ně byly úspěšné,“ dodává náměstek.

(Zdroj: Markéta Dědková, tisková mluvčí Libereckého kraje, marketa.dedkova@kraj-lbc.cz)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.