OCHOTNÍCI Z JIZERANU A CELÉ RAKOUSY SLAVILI „STOVKU“

0

V sobotu 13. května se v Rakousích uskutečnila malá slavnost. Zdejší divadelní spolek Jizeran slavil úctyhodných 100 let. Celodenní oslava začala už dopoledne divadelním představením pro děti, následovalo vystoupení dechovky Broďanky, cimbálovky Alexandra Vrábela a večer proběhla první repríza nově nastudované divadelní hry Dívčí válka v podání členů spolku. Zásadním bodem celého dne byl po 13. hodině průvod a vysazení lípy v centru obce, která toto výročí bude připomínat. A jak na místě zaznělo, možná si někdo za 100 let vzpomene, že se tu hrálo divadlo a obec žila poměrně pestrým kulturním životem.

„Vážíme si toho, že spolek od svého znovuobnovení před 25 lety je zásadním hybatelem dění v naší malé obci. Doba se proměnila, po omezeních z doby koronaviru, jako by se lidé více uzavřeli, je mnohem těžší je zaujmout a rozveselit, sousedsky je více stmelit. Ráda bych členům Jizeranu za všechno poděkovala, ani jim se nevyhýbají starosti dneška, jako každému, přesto během roku pro nás organizují několik akcí, hrají divadlo, se kterým nás poté reprezentují v okolí,“ říká starostka obce Marta Franzová.

Rakousy patří mezi nejmenší obce v našem regionu, v současnosti mají 104 obyvatel. Žijí ale kulturním životem víc než daleko větší místa. „Kdyby nebylo Jizeranu, tak nemáme nic, tohle se nedá nadiktovat z obecního zastupitelstva, to musí jít zespoda, lidé musí chtít dělat něco pro druhé. Na obci se snažíme místním život co nejvíce zkrášlovat, co nám nízký rozpočet dovolí. Letos máme v plánu opravit vnitřek budovy obecního úřadu, chceme požádat o dotaci na tepelné čerpadlo, staráme se o úsek cyklostezky Greenway Jizera. Ta je v současnosti velmi vyhledávaná, někdy nám to přináší problémy, protože přece jen tady v sezoně denně projedou a projdou stovky lidí,“ shrnula starostka obce.

Z HISTORIE DIVADELNÍHO SPOLKU
Divadelní spolek Jizeran byl založen 14. ledna 1923. Při svém založení čítal 36 členů a základní kapitál činil 188 Kč. Již v březnu téhož roku bylo sehráno drama Jidáš. Ve stejném roce byly ještě nastudovány a předvedeny další tři divadelní hry pro děti a dospělé. Po pětileté činnosti, tedy v roce 1927, stoupl počet členů na 50. V té době obec čítala pouhých 35 čísel popisných. Hrálo se v Hostinci u Lebedů, ale i v přírodě. V roce 1932 byla v rámci Jizeranu zřízena funkce knihovníka, protože spolek se staral i o nevelkou obecní knihovnu, což svědčí o zájmu oživit v místě kulturní dění. Rozkvět činnosti zabrzdila válka a po ní se působení spolku podařilo obnovit jen částečně. Po roce 1950 aktivita spolku utichá. Zásadní zlom nastal až na přelomu let 1997 a 1998, kdy se další generace nadšenců rozhodla pro obnovení kulturního života, uspořádala sousedský bál, a protože byl velmi úspěšný, bylo rozhodnuto o obnovení divadelního spolku.

První hrou, kterou obnovený spolek nastudoval, bylo známé představení Dalskabáty, hříšná ves. Jeviště v budově obecního úřadu však v té době bylo velmi skromné, ochotníci si jej sami přizpůsobili pro divadelní hraní, a aby se za kulisami nemačkali, museli vylézat po žebříku z oken, což už je dnes v Rakousích téměř legendární historka. Na tuto skutečnost zareagovalo místní obecní zastupitelstvo a v roce 2000 schválilo přestavbu divadelního zákulisí. Za posledních 25 let obnovené činnosti připravil spolek kromě divadelních představení (Divotvorný klobouk, Světáci, Charleyova teta…) úctyhodné množství kulturních a sportovních akcí – plesy, zábavy, diskotéky, maškarní bály pro děti i dospělé, setkání rodáků, vánoční zpívání spojené se stavbou betléma, oslavy silvestra i čarodějnic a další.

Zastavení u nově vysazené lípy…

…lípa byla zasazena za zpěvu národní hymny v podání členek spolku

…přiložit ruku k dílu mohl kdokoli z přítomných

Jak na setkání zaznělo, možná za dalších 100 let někdo vzpomene…

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.