NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TADY. CO JE NOVÉHO Z POHLEDU TURNOVSKA I ČESKÉ REPUBLIKY?

0

V pondělí 3. září se opět po dvou měsících zaplnily školní budovy dětskými hlasy, rodičům i žákům se opět vrátily všednodenní starosti. Ve školách a předškolních zařízeních na Turnovsku nedošlo k zásadním změnám, nicméně jsou zde skutečnosti hodné zaznamenání. Podle vedoucího odboru školství turnovské radnice Reného Brože proběhly v osmi turnovských mateřských školách a mateřské škole speciální na jaře konkurzy na místa ředitelů, resp. ředitelek. Všechny dosavadní ředitelky byly i nadále potvrzeny ve svých funkcích. Co bude občany-rodiče možná zajímat víc, je dohoda všech mateřských škol ve městě na sjednocení výše úplaty za vzdělávání ve všech školkách na 420 Kč měsíčně. „Pokud by totiž školné bylo u jednotlivých mateřských škol různé, což zákon umožňuje, docházelo by ke zbytečnému napětí a zájem rodičů by mohl být ovlivněn i výší této platby,“ vysvětlil Brož. Kapacita turnovských mateřských škol (celkem 538 míst) je zcela využita, podle aktuálního demografického vývoje bude tlak na umístění dětí v předškolních zařízeních vrcholit v příštím roce.

Co se týká škol základních, i zde proběhly v Turnově v souvislosti s novelou školského zákona dva konkurzy na ředitele základních škol. Ve funkci ředitele ZŠ v ulici 28. října byl potvrzen současný ředitel Jaromír Frič, do funkce ředitelky ZŠ Turnov-Mašov byla nově jmenována Renata Šulcová, která nahradí dlouholetou ředitelku Stanislavu Šmucrovou, která odchází do důchodu. V konkurzu na ředitele Základní umělecké školy byl potvrzen stávající ředitel Bohuslav Lédl, v konkurzu na ředitele Střediska pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka byl do funkce vybrán Tomáš Zakouřil (bývalý ředitel Karel Štrincl odchází do důchodu).
Ve správním obvodu Turnova proběhly konkursy ještě v ZŠ Jenišovice – do funkce ředitele byla jmenována Milena Kučerová, v ZŠ v Rovensku pod Troskami byla do funkce ředitele byla jmenována Zuzana Bílková, v MŠ Paceřice byl do funkce ředitele jmenován Petra Bartko. Novelou zákona je nově stanoveno funkční období ředitelů škol a školských zařízení na období šesti let.

n201209041308_oso_35_012_skola

n201209041308_oso_36_012_skola

n201209041308_oso_37_012_skola

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ČÍSLECH
Přehled počtu žáků v jednotlivých školách v našem regionu potvrzuje dlouhodobější trend. Největší základní školou zůstává ZŠ v ulici 28. října v Turnově, stále větší zájem je u rodičů prvňáčků o ZŠ v Žižkově ulici, také mašovská školička díky svému domácímu prostředí v poslední době poněkud „praská ve švech“. Zájem je i o malé školy v obcích. Ta ve Všeni je, zdá se, definitivně zachráněna, nejmenší školou je již delší dobu ta ve Svijanském Újezdu. „Jak vyplývá z demografického vývoje, bude v naší zemi největší počet žáků v základních školách v roce 2018. Naopak nejmenší počet studentů pocítí střední školy v roce 2015,“ přiblížil prognózu René Brož.

* ZŠ Turnov, Skálova ul. – celkem 481 žáků, z toho 39 prvňáčků
* ZŠ Turnov, ul. 28. října – celkem 591, 58 prvňáčků
* ZŠ Žižkova ul. – celkem 450, 66 prvňáčků
* ZŠ Turnov-Mašov – celkem 85, 20 prvňáčků
* ZŠ a MŠ Hrubá Skála-Doubravice – celkem 34, 10 prvňáčků
* ZŠ Jenišovice – celkem 141, 21 prvňáčků
* ZŠ Kobyly – celkem 83, 9 prvňáčků
* ZŠ a MŠ Malá Skála – celkem 112, 12 prvňáčků
* ZŠ Mírová p. Kozákovem – celkem 70, 14 prvňáčků
* ZŠ Ohrazenice – celkem 49, 12 prvňáčků
* ZŠ a MŠ Pěnčín – celkem 34, 6 prvňáčků
* ZŠ Přepeře – celkem 52, 12 prvňáčků
* ZŠ Příšovice – cekem 67, 15 prvňáčků
* ZŠ Radostín – celkem 35, 8 prvňáčků
* ZŠ Rovensko pod Troskami – celkem 151, 16 prvňáčků
* ZŠ a MŠ Svijanský Újezd – celkem 8, 3 prvňáčci
* ZŠ a MŠ Tatobity – celkem 29, 7 prvňáčků
* ZŠ a MŠ Všeň – celkem 24, 8 prvňáčků
* ZŠ speciální Turnov – celkem 17, z toho 1 prvňáček
.
TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
* SZŠ Turnov – celkem 211 studentů, z toho 62 v prvních ročnících
* Gymnázium Turnov – celkem 356, 62 v prvních ročnících
* SUPŠ Turnov – celkem SŠ 186, VOŠ 32, 50 žáků v v prvních ročnících
* Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov – celkem 650 studentů, 157 v prvních ročnících

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
* Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října.
* Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013 (vyjma turnovských základních škol, tam bude vyhlášeno ředitelské volno v termínu čtvrtek 3. a v pátek 4. ledna 2013!!!). Stejný postup je pak doporučen i ředitelům středních škol v Turnově a ostatním základním a mateřským školám na Turnovsku.
*Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
* Zápis do 1. ročníků proběhne v ZŠ v Turnově ve dnech 15. ledna až 15. února 2013. Slavnostní zápis proběhne v úterý 15. ledna 2013 od 10.00 do 17.00 hodin na všech ZŠ v Turnově.
* Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od 4. do 10. března 2013.
* Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. a pátek 29. března 2013.
* Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.

OPRAVY A ÚDRŽBA OBJEKTŮ ZŠ A MŠ V TURNOVĚ
n201209041309_oso_38_012_skolaV MŠ v ulici 28. října byly nákladem 81 tisíc Kč pořízeny nové vstupní dveře. V MŠ v Alešově ulici probíhala v období letních prázdnin rekonstrukce sociálních zařízení. Důvodem rekonstrukce byl neodpovídající stav vůči hygienickým předpisům (počty umývadel a záchodků na počet dětí). Celá stavební úprava zatíží městský rozpočet částkou 515 tisíc Kč. Souběžně jsme vylepšili i technický stav budovy tím, že byl nákladem 71 tisíc Kč zateplen strop tepelnou izolací nad celým půdorysem školky, provádí se obnovovací nátěr dřevěného obložení fasády (náklady 33 tisíc), 65 tisíc Kč potom budou stát i související opravy na zlepšení stavu dětské šatny a vstupní chodby, kde bude upravena elektroinstalace a svítidla, opraveny omítky poškozené zemní vlhkostí a šatna dětí bude mít novou podlahovou krytinu.
V Základní umělecké škole byla vyměněna tzv. „ateliérová“ okna v nejvyšším podlaží, která již byla ve značně neutěšeném stavu, a to v celkové hodnotě práce 273 tisíc Kč. Na podzim letošního roku proběhne ještě úprava venkovních ploch před vjezdem do hospodářské části objektu v MŠ Zelená cesta (odhadované náklady 300 tisíc Kč) a rekonstrukce dělících příček sociálních zařízení v ZŠ Žižkova (odhadované náklady 400 tisíc Kč). Celkové náklady na stavební zhodnocení objektů tak dosahují částky 1.738 tis. Kč.

KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO ODBORU ŠKOLSTVÍ TURNOVSKÉ RADNICE K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM ŠKOLSTVÍ
Z celorepublikového pohledu byl právě skončený školní rok opět plný dílčích změn a překvapení (změna odměňování pracovníků, státní maturity, příprava změny financování regionálního školství atd.), které rozhodně nepřispěly ke stabilitě a přehlednosti celého systému. Vaši pozornost doporučuji upnout na „Zprávu OECD o hodnocení vzdělávání v České republice“ z ledna letošního roku, která poskytuje tyto závěry a doporučení:
* Vzdělávací výsledky žáků se pohybují kolem průměru OECD.
* Panuje znepokojení v souvislosti s velkou mírou sociální selektivity a nerovnostmi ve vzdělávacím systému.
* Větší autonomie škol zdůrazňuje úlohu hodnocení.

Za velmi zásadní problém považuji absenci dokončení materiálu, který měl vést ke změně financování regionálního školství. V roce 2013 budou podle všech předpokladů v rámci Libereckého kraje uspokojeny pouze základní platové povinnosti státu vůči školám, neboť krajský úřad neobdrží od ministerstva školství na rozpis více finančních prostředků. Nastane tak situace, že pokud bude chtít mít obec současný standard ve školách, bude muset zvýšit finanční prostředky na fungování svých škol. Další variantou je převedení těchto nároků na rodiče, nebo některé aktivity nerealizovat. Z výše uvedeného vyplývá, že vzdělávání rozhodně není prioritou státu.
V květnu byl ukončen tříletý projekt Vzdělávacího centra Turnov na vzdělávání pedagogických pracovnic mateřských škol. Měl velký ohlas, semináře byly zcela naplněné. Přes zájem o další vzdělávání nebyl další projekt schválen…

Z pohledu Turnova je v nadcházejícím období nejdiskutovanější bodem stavba optimálního objektu pro Waldorfskou mateřskou školu v Hruborohozecké ulici a její realizace. Dle předběžných a zatím neoficiálních informací byla městu přiznána dotace na úspory energií v ZŠ Skálova v Alešově ulici (zateplení, nová okna, oprava střechy). Tato akce bude spojena i s nutnými vnitřními opravami, tak jako tomu bylo i u ostatních objektů. Projektem nejasné budoucnosti z pohledu času je rekonstrukce ZŠ Mašov, přesto jsou její úpravy velmi potřebné.

René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, MěÚ Turnov, r.broz@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.