MŠ SLUNÍČKO OTEVŘELA SPECIALIZOVANÝ KURZ PRO DĚTI CIZINCŮ

0

Každý rok do naší mateřské školy přijmeme zhruba 30 dětí ze spádové oblasti Turnova. Díky tomu, že průmysl v Turnově jen kvete a neustále se rozšiřuje, nepřijímáme jenom děti s naší národností, ale i hodně dětí z členských zemí Evropské unie a dokonce přijímáme děti rodičů z tzv. třetích zemí. Naše paní učitelky se velmi intenzivně snaží děti v českém jazyce zdokonalovat a připravit je i na vstup do základní školy, ale tím, že nároky jsou rok od roku vyšší a dětí opravdu přibývá, rozhodli jsme se oslovit Centrum pro podporu integrace cizinců (CPIC) v Libereckém kraji.

Tato centra fungují v každém kraji České republiky. Jejich cílem je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců. CPIC je iniciátorem, organizátorem i realizátorem aktivit podporujících sociální, právní i jazykovou emancipaci cizinců v uvedených regionech. Úkolem každého CPIC je rovněž zajistit vytvoření a činnost regionálních poradních platforem, které řeší aktuální problémy cizinců. V každém kraji CPIC spolupracuje zejména s krajskými a obecními úřady, cizineckou policií, státní a městskou policií, úřady práce, finančními úřady, živnostenskými úřady a dalšími subjekty. Cílem je vytvořit prostor pro lepší výměnu informací a podávání podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti integrace cizinců.

Naším cílem je ve spolupráci s tímto centrem poskytnout dětem cizinců bezplatně výuku jazyka českého, na což mají ze zákona nárok, ale veškeré takovéto služby nejsou poskytovány dětem mladšího školního věku, ale právě dětem školního věku nebo dokonce jen dospělým. Spousta těchto kurzů probíhá navíc jen v Liberci nebo městech vzdálenějších jako je třeba Česká Lípa. My ve Sluníčku jsme si vědomy toho, že většina rodičů k nám přišla za prací a tudíž nemají čas dojíždět na tyto kurzy. Mnohdy ani netuší, že tyto kurzy jsou pro ně připraveny a bezplatně je mohou navštěvovat. Proto jsme usilovali o to, aby kurz probíhal u nás ve Sluníčku.

Ve spolupráci s CPIC jsme se domluvili, že my poskytneme prostor pro otevření kurzu bezplatně a oni zafinancují lektora, kterým bude paní učitelka z našich řad. Protože se jedná o jedinečný a ojedinělý kurz – druhý takový nejen v Libereckém kraji, ale i v celé ČR nenajdete – bude to současně pilotní kurz.

Naším cílem je, aby kurzem prošlo více dětí než jen z naší mateřské školy, postupně chceme oslovit všechny ostatní školy v oblasti Turnova a také usilujeme, aby kurz měl několik běhů během celého školního roku. První běh se nám podařilo otevřít již v lednu a druhý snad bude v dubnu. Kurz mohou navštěvovat děti od tří do sedmi let. Právě tímto věkem dětí je kurz velmi specifický. Naše paní učitelka, která kurz lektoruje, je výborná speciální pedagožka a logopedka a v neposlední řadě má s dětmi několikaletou praxi.

Petra Svobodová, zástupkyně ředitelky, MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov, slunickoturnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.