500 LET V ČESKÉM RÁJI

0

O prvním červencovém víkendu si obec Karlovice, resp. její obyvatelé, rodáci a přátelé připomněli kulaté půltisící výročí. Karlovice, Roudný, Svatoňovice, Přáslavice, Sedmihorky a Radvánovice tvoří dnes jeden celek, obec, která může být pro ostatní vzorem. Fungující obchody s potravinami, restaurace, ubytovací zařízení, autokemp, lázně (byť nyní zavřené), kvalitní sportoviště se zázemím, penzion pro seniory i startovací byty pro mladé. Obec leží v ideální poloze v Českém ráji, je již dlouhá desetiletí vyhledávanou destinací, měla i velké štěstí, když na ni nezapomněl zdejší rodák, největší český polistopadový mecenáš Bohuslav Jan Horáček, který se zde narodil, a který na ni pamatoval v emigraci a poté hlavně po listopadu 1989. I on výrazně pomohl současnému rozkvětu stejně jako místní podnikatelé či samotní obyvatelé. Nemá smysl psát o superlativech či stinných stránkách (hlavně mezinárodní silnice I/35, někdy až moc turistů ad.), nejlépe, když se sem podíváme sami.

n201407090955_oso_59_014_karloviceOslavy výročí začaly hasičskou fontánou na rybníku Roudný (viz video TvA – ZDE), pokračovaly sobotním slavnostním setkáním, spojeným se křtem knihy o obci – mimochodem, kniha je to opravdu povedená a za obcí dotovanou cenu ji může ve své knihovně mít opravdu každý. Přijde na pouhých 150 Kč, získáte ji na obecním úřadu, v prodejnách v obci a v turnovském infocentru.
Oslavy v sobotu a v neděli pokračovaly na mnoha místech – v Karlovicích se uskutečnily hasičské závody, v sále obecního úřadu byla výstava kronik i rukodělných výrobků, v Motorestu v Radvánovicích byla zábava, v kostele slavnostní mše a koncert a mnoho dalšího.
„Myslím, že se nám oslavy vydařily. Atmosféra byla vynikající, počasí vyšlo na jedničku. Setkávání lidí, kteří se třeba neviděli čtyřicet i více let, bylo velice dojemné. Občané v průběhu soboty navštěvovali jednotlivé akce a končilo se až dlouho po půlnoci. V neděli se neobvyklé množství lidí přišlo podívat na vystavené kroniky. Filmová kronika předkládala pouze staré filmové záběry z období od roku 1950 do roku 1980 – o ty byl největší zájem,“ rekapituluje starostka Vlasta Špačková, která současně poděkovala všem organizátorům, kteří na mnoha místech v obci pestrý program připravili.

201407090955_oso_58_014_karlovice

Z PROJEVU STAROSTKY VLASTY ŠPAČKOVÉ PŘI SLAVNOSTNÍM SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 500. VÝROČÍ
Naše Karlovice se v písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1514, kdy 28. července tohoto roku učinil Jan Svojanovský z Boskovic zápis o vkladu na panství Hrubá Skála. A to je ta první písemná zmínka, tak důležitá pro naše oslavy pětistého výročí.
Poznatelné dějiny místa, kde žijeme, jsou však mnohem starší než první písemná zmínka. Na katastru obce stávala v minulosti ves Přáslavice. Ta je v písemných historických pramenech poprvé uvedena v roce 1352. Do dnešních časů zachovaným svědkem této vsi je kostel sv. Jiří. Původně gotický farní kostel je poprvé zmiňován v roce 1358, tudíž je mu letos 656 roků. Domnívám se, že i duby u hřbitova v Přáslavicích jsou stejného stáří a tudíž svědky všech důležitých momentů a dění v obci.

n201407090955_oso_60_014_karloviceKarlovice spolu se svými osadami Sedmihorky, Svatoňovice, Roudný a Radvánovice tvoří jeden celek o velikosti území 1 021 hektarů. V obci nás je celkem 736 trvale žijících. Jsou zde však chataři a chalupáři, ale také turisté a rekreanti, o které se v letních měsících obec mohutně rozrůstá.
Důležitým dokumentem a momentem pro obec je udělení znaku a vlajky. Tyto symboly obce byly převzaty v Parlamentu České republiky 9. června 2004 z rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Je tomu tedy 10 roků.
Kulturní a společenský život v obci, to jsou aktivity obecního úřadu spolu se zájmovými organizacemi, ale i jednotlivými občany. Snažíme se všichni udržovat tradice. Ať to jsou Velikonoce, posvícení, pouť, čarodějnice, vánoční koncerty.Ani spolky nezůstávají pozadu, i když s návštěvností jednotlivých akcí je to někdy více než špatné.
Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1922, je v současné době velmi dobrá parta zapálených lidí, kteří na sebe nabalují další, a tak se daří nejen hasičskému sportu. V průběhu let bylo velmi  kvalitně zlepšeno vybavení jednotky jak technikou, tak i dalším materiálem pro ochranu zdraví zasahujících hasičů. Hasičská zbrojnice je jedním z hezkých obecních objektů.
Myslivecké sdružení Karlovice má v současné době velmi malou členskou základnu. Ale i v omezeném množství lidí je základní činnost a to je chov a starost o zvěř a hlavně bažanty v honitbě plněna. K tomu je každoročně přidávána Hubertská zábava a Myslivecký ples.

Fotbalový klub Sedmihorky je důstojným nástupcem TJ Sokol Karlovice, který byl založen v roce 1919. I když plány stavby zázemí fotbalového sportu v Sedmihorkách mají razítko z února 1976, tak se FK Sedmihorky dočkali nového objektu až v roce 2004. Od tohoto roku se začala psát nová historie, jejíž součástí jsou nejen úspěšní fotbaloví dospělí, kteří hrají krajský přebor, ale hlavně několik žákovských a dorosteneckých mužstev dětí a mládeže, kterých je v současné době více jak 100!

A máme tu ženy, které se daly dohromady pod vedením Jindřišky Hlubučkové. Vytváří nejen pro sebe, ale i pro nás krásné ruční práce, které nám vždy dvakrát do roka předvádějí na svých již tradičních prodejních výstavách.

Několik let budovaný areál Šťastná země v Radvánovicích je se svými dřevěnými prvky rájem pro děti, ale i pro dospělé, kteří mají ještě duši dítěte. Krásný minigeopark schovaný v údolí Šťastné země, ve Studeném, pro nás uchovali předešlé generace tím, že sem prakticky nevkročila lidská noha. Areál je jedinečnou záležitostí v rámci celého regionu. Dokladem je až 50 tisíc návštěvníků za sezonu. I Sedmihorské hudební a divadelní léto i přes všechny potíže a obtíže pokračuje i letos.

V minulosti se zde v těchto prostorách hrávalo ochotnické divadlo jak dospělých, tak i dětí. Kulisy jsou schované, třeba se tato činnost v obci někdy obnoví. Minulostí je i Český svaz zahrádkářů, Český svaz chovatelů, Červený kříž – tyto spolky ukončily svoji činnost v průběhu poslední doby.

Obecní úřad rád podporuje každou aktivitu, která směřuje k obohacení společenského života v obci. Velká péče je věnována obecní kronice, která je nepřetržitě vedena od roku 1832, to je úctyhodných 182 roků. Mimo klasickou kroniku je vytvářena obrazová kronika obce – fotografie a dále videokronika. Necelé dva díly kroniky jsou přepsány a zavěšeny na internetových stránkách obce. V obecní knihovně se nachází 3 600 titulů, jsou každoročně dokupovány nové knihy, ale návštěvnost je mizivá.

201407090955_oso_61_014_karlovice

Naše obec je výjimečná i tím, kolik je na území obce podnikajících fyzických i právnických osob, ubytovacích zařízení a v neposlední řadě i zaměstnaných osob, kterých bylo v roce 2013 celkem 202!
Jedná se hlavně o podnikání v zemědělství: ZEA Sedmihorky s.r.o. – výrobna krmných směsí na Roudném, zpracování obilí. Firma ZEA LAND s.r.o. a nově také ZEA Probio. Péče o vzhled firemních objektů a okolí je nepřehlédnutelná. Dále je tu firma UN-COM, s.r.o., která  prodává a opravuje zemědělskou techniku.
„Nezemědělské“ podnikání – zde se jedná v řadě případů o podnikání v pohostinství a ubytovacích službách. Dále zde jsou firmy, které se zabývají kovovýrobou, autodopravou, zpracováním dřeva, taxi. Máme mezi sebou zlatníky, zedníky, zámečníka, cínařství, výrobu kamejí, ale také kadeřnici, krejčovou, pokrývače, klempíře a zcela určitě další řemesla, která zde nejmenuji.
Jednou z největších firem, která také v obci podniká, je firma Tomovy parky s.r.o., jejíž výrobky lze nalézt v celé ČR i v zahraničí.
Autocamp Sedmihorky návštěvníci zařazují na první místo v republice. Je to kemp pro rodiny s dětmi, kde je program poskytován od časných ranních hodin do setmění.

K obci patří i gotický farní kostel sv. Jiří z roku 1352, který je kulturní památkou a který je vybaven historickými ale i novými zvony. Nové zvony byly pořízeny díky panu faráři Františku Kocmanovi a díky všem, kteří přispěli ve veřejné sbírce. Pan biskup litoměřický Jan Baxant nám je dne 20. května 2011 posvětil.
Všechna boží muka, sochy, nika sv. Jana vytesaná ve skále byly v průběhu let rekonstruovány. Ze sbírky občanů a firem byl pořízen nový zvonek do zvoničky ve Svatoňovicích. V roce 2008 byla občanům slavnostně předána nová pískovcová plastika v osadě Svatoňovice, lokalita zvaná Posvátnice, dar akademického sochaře Jiřího Nováka. Rekonstrukcí proběhla i zvonička v Radvánovicích v roce 2010. Vloni byla opravena poslední devastovaná památka v obci, socha sv. Františka u rybníka Cihlák.

Nová zástavba vzniká a bude pokračovat v jednotlivých osadách díky rozvojovým plochám zakotveným v územním plánu. Největší rozvoj a změnu za poslední roky doznala osada Radvánovice, a to také díky Domu s pečovatelskou službou a bytovým domem obce.
Jak je všeobecně známé, celý areál v hodnotě zhruba 65 mil. Kč byl vybudován z daru Nadace Bohuslava Jana Horáčka, který byl rodákem z osady Radvánovice.

Jak jsem již řekla, obec má rozlohu přes 1000 ha, ale současnou občanskou vybavenost ve svých osadách z pohledu jiných obcí máme dostatečnou. Obec vlastní dva objekty, prodejny smíšeného zboží, které jsou udržovány, částečně rekonstruovány v průběhu doby. Prodejna v Radvánovicích prošla celkovou rekonstrukcí v zimních měsících roku 2010. Dále vlastníme motorest v osadě Radvánovice, bowling a restauraci v Sedmihorkách. V obecním domě v Radvánovicích je provozovna České pošty, telefonní ústředna pro širší okolí. Dále obec vlastní dostačující sál, bývalou tělocvičnu a prostory tohoto domu pro pořádání kulturního a společenského života v obci.
V celé obci postupně probíhaly rekonstrukce rozvodů nízkého napětí, veřejného osvětlení. I když žijeme v období mobilů je stejně dobře, že celá obec má telefonní rozvody uložené v zemi, každý dům má telefonní přípojku a tím i dostupnost internetu tam, kde není signál ze vzduchu. Vodovodní řády, až na nepatrnou část v Radvánovicích jsou nové. Byla provedena rekonstrukce vodojemu zásobující osady Karlovice a Sedmihorky. V osadách Radvánovice, Sedmihorky a Karlovice a nyní i na Roudném byla vybudována plynofikace.
Z tohoto místa musím zmínit i to, jak jsme v naší obci dobří, co se týče třídění odpadů. Umístění s soutěži „Zlatá popelnice“ za rok 2009 až rok 2013 je tohoto dokladem. Umisťujeme se v rámci Libereckého kraje ve své kategorii vždy do desátého místa.
Vzhledem k přílivu turistů, se obec stará i o území CHKO, tj. přírodní rezervace Bažantník a částečně Hruboskalsko. Spolupracujeme s horolezeckým oddílem TJ Hrubá Skála.

Na území obce prakticky od roku 1992 probíhá výsadba zeleně. Byly vysázeny aleje podél místních komunikací, ale i silnic III. tříd. Nemusíme být ekology, ale v průběhu doby občané pochopili, že k místu, kde žijí, které je jejich domovem, mají odpovědnost za to, co v daném prostoru činí. Myšlení lidí, celých rodin se proti minulosti změnilo k lepšímu, což je na celkovém vzhledu obce vidět.

Velkým problémem obce je silnice I/35 v osadách Sedmihorky a Radvánovice. Doprava je rok od roku silnější, stále se někam přemisťujeme, cestujeme jako lidé. Cestuje ale i zboží, výrobky a na silnici je to znát. V současné době je to 11 tisíc automobilů denně v obou směrech, a to je již neúnosné. Blýská se na lepší časy díky Ministerstvu dopravy a Libereckému kraji. Tak možná dnešní malé děti se dočkají. Tím, že stále není jasno, nelze provádět pozemkové úpravy a tak zvýšit prostupnost krajiny. Jak pro zvěř, tak pro lidi.

Máme a měli jsme v obci výjimečné lidi. Pana Bohuslava Jana Horáčka, pana prof. Drahoňovského, význačného glyptika, sochaře. Máme mezi sebou jednotlivce, kteří do sbírek ať na zvony či na povodně věnovali své nemalé finanční prostředky. Máme mezi sebou vlastníky firem, kteří sponzorsky přispívají malým fotbalistům, dětem ve školách, školkách, hasičům. Přispívají nemocnici v Turnově. Najdou peníze na opravy památek, ale třeba i na lavičku u rybníka. Je i takový člověk mezi námi, který pravidelně měsíc co měsíc posílá obci jeden tisíc korun. Peníze dává na zeleň, a to více jak deset roků. Děkuji z tohoto místa všem, kteří jsou štědří ke své obci, velice si toho osobně vážím. Všem těm, kterým nejsou lhostejná veřejná prostranství a pořádek na nich. Je to všechno proto, že chceme, aby naše obec byla hezká, funkční pro každého z nás, kteří v ní žijeme, ale i pro ty druhé, kteří jsou u nás na návštěvě.
Přeji si, aby se obci Karlovice v budoucnu dařilo. Aby se jí vyhýbaly pohromy všeho druhu, aby zde žili spokojení lidé, pro které je obec domovem v tom pravém slova smyslu.

(Výběr z obsáhlého proslovu je dílem redakce.)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.