TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH REKAPITULUJÍ LETOŠNÍ NÁVŠTĚVNICKOU SEZONU

0

Přestože ještě není konec roku, můžeme za naši organizaci začít pomalu hodnotit. Na počet návštěvníků si v letošní hlavní turistické sezoně ani jeden z úseků organizace Turnovské památky a cestovní ruch nemůže stěžovat, i když sezonu, kterou zahrnují měsíce květen až září, poznamenalo v květnu a částečně v červnu omezení z důvodu koronaviru a vládních nařízení. Bohužel na hradě Valdštejně musela být sezona předčasně ukončena. Jestli hrad bude pro návštěvníky v adventním čase otevřen a proběhnou zde tradiční akce či vánoční prohlídky, se vzhledem k současné situaci neví.

Služby Regionálního turistického informačního centra vyhledalo v tomto období 23 690 turistů. V porovnání s předchozími dvěma lety je to o 10 % méně, i když samotné prázdninové měsíce jsou co do návštěvnosti srovnatelné. Změnila se i skladba mezi českými a zahraničními návštěvníky. Letošní sezonu navštívilo informační centrum o 4 % více Čechů, než tomu bylo v předchozích dvou letech, ale pokles u zahraničních návštěvníků byl oproti předcházejícímu období o 53 %. Nejvíce zahraničních návštěvníků bylo jako již tradičně z Německa (31 %), Polska (20 %) a Nizozemska (20 %). Nechyběli však i turisté z Izraele, Bolívie, Ruska, Argentiny, Číny, Izraele, Namíbie, Mexika, JAR nebo třeba z Kazachstánu, USA, Pákistánu, Indie a Austrálie. K nejčastějším dotazům patřily dotazy na autobusové a vlakové spojení, na otevírací dobu památek a obchodů, místní zajímavosti či tradiční dotaz od zahraničních návštěvníků, jak se dostat do Českého ráje. V porovnání s minulými roky byl registrován větší zájem o turistické suvenýry a regionální produkty. Vyšší počet účastníků byl zaznamenán i u jednotlivých programů v rámci připraveného Turnovského léta. Informační centrum se zapojilo i do republikové hry České televize „Zachraň trosečníky“. Vysoká kvalita poskytovaných služeb byla návštěvníky oceněna v anketě „O nejoblíbenější infocentrum roku 2020“. Turnov se stal vítězem v Libereckém kraji – již po čtvrté.
V rámci letních měsíců probíhalo mezi návštěvníky i dotazníkové šetření, ve kterém se sledovalo, ze kterého kraje (u zahraničních návštěvníků z jaké země) návštěvník přijíždí, co ho inspirovalo k návštěvě Turnova a Českého ráje, za jakým účelem zavítali do informačního centra či jestli se zúčastnili některé akce v rámci Turnovského léta. V závěru dotazníku měli návštěvníci prostor k vyjádření svých připomínek, které byly milé a pozitivní.

Synagogu v uvedených měsících navštívilo 1 829 návštěvníků a proběhly zde dva koncerty. Na ženské galerii se vystřídaly dvě zajímavé výstavy „Hvězda pod tíhou hvězdy“ a „Všední život Izraelců očima izraelského fotografa“. Zvýšený zájem byl i o rozšířené úterní prohlídky, které kromě synagogy zahrnovaly i procházku bývalou židovskou čtvrtí a prohlídku hřbitova. Celkem proběhlo 13 těchto prohlídek. Pozoruhodné jsou zápisy v pamětní knize umístěné v synagoze, které svědčí o tom, jak dobře se město Turnov o tento objekt, prostřednictvím své příspěvkové organizace, stará. Synagoga se zapojila i do dvou pořádaných večerních prohlídek Magický Turnov a do oblíbeného programu pro základní školy „Putování po památkách“.

I začátek návštěvnické sezony na hradě Valdštejně byl poznamenán vládními nařízeními v souvislosti s koronavirem a nemohla se zde uskutečnit řada plánovaných akcí. Přestože během prázdninových měsíců hrad navštívilo 33 650 návštěvníků, což je o 12 % více než v předcházejících letech za stejné období, propad návštěvnosti z posunutí sezony a jejího dřívějšího ukončení se dohnat nepodařilo. Za období duben až říjen se návštěvnost snížila oproti předchozím letům o skoro 20 %, což je asi o 10 tisíc návštěvníků (průměr za minulé roky 54 000, letos 43 557 návštěvníků). Během prázdninových měsíců zde proběhlo 12 kulturních akcí, 17 nočních prohlídek, 91 dětských prohlídek a uskutečnila se zde i výstava včetně doprovodných aktivit k tématu letošního roku „Valdštejnové, lvi ve službách císařů“. V podhradí proběhla zajímavá výstava „Erbovní bestie“ a nesmíme zapomenout ani na zapojení tohoto kouzelného místa do projektu České televize „Zachraň trosečníky“. Pro návštěvníky hradu byla rozšířena expozice o novou místnost s názvem „Čajový salónek Lexů z Aehrenthalu“, včetně litografií pařížské módy druhé poloviny 19. století z pozůstalosti rodiny šlechtice Maximiliána Prinze von Croy. Zajímavými kusy mobiliáře byly doplněny expozice v rytířském sále romantického paláce či v biliárním sále. Zde kromě nových kusů nábytku přibyly i kopie velkoformátových obrazů Valdštejnových koní. V letošním roce byl v porovnání s minulými roky větší zájem o samostatnou prohlídku areálu bez průvodce. Ze stavebních prací bychom připomněli spárování části zídek a mostu na prvním nádvoří. V rámci republikového projektu „Má vlast cestami proměn“ se hrad Valdštejn umístil na třetím místě.
Synagoga Turnov i hrad Valdštejn jsou zapojeny do republikového projektu „Objevuj památky“ (více na www.objevujpamatky.cz).

Pro uživatele sociálních sítí byly a jsou připravovány zajímavé rubriky na Facebooku i Instagramu (www.facebook.com/infoturnov, www.facebook.com/valdstejnhrad, www.instagram.com/infocentrumturnov, www.instagram.com/hradvaldstejn_official).
Na Facebooku informačního centra probíhá oblíbená a hojně sledovaná rubrika „Detaily z Turnova“. Hrad Valdštejn pokračuje po jarní „sochařské“ rubrice „Svatí patroni na hradě“ v nové s názvem „Šlechtické rody na Valdštejně“. V ní budou představeny všechny rody, které v minulosti hrad vlastnily a jejichž erby jsou vyobrazeny v rytířském sále romantického paláce.
Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.