PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ PAMÁTEK, MUZEÍ A GALERIÍ A DALŠÍCH TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT ČESKÉHO RÁJE

0

Ve čtvrtek 16. února se v barokním salonku sychrovského zámku uskutečnilo v pořadí druhé pracovní setkání zástupců památek, muzeí a galerií a dalších turistických atraktivit Českého ráje. Setkání proběhlo pod patronací Sdružení Český ráj a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Liberec. „Vloni jsme se v rámci miniveletrhu cestovního ruchu sešli v Lomnici nad Popelkou s památkáři a muzejníky poprvé. Pravidelně se scházíme s pracovníky informačních center v našem regionu, s podnikateli v cestovním ruchu a ochranáři, u této důležité profesní skupiny jsme cítili dlouhodobější dluh ve vzájemné komunikaci. Také muzejníci a kasteláni památkových objektů významně ovlivňují turistické aktivity v Českém ráji,“ uvedl ředitel Sdružení Český ráj Jiří Lukeš.

Už na loňském setkání byla prodiskutována celá řada otázek, hovořilo se zejména o větší vzájemné spolupráci, výměně a tvorbě propagačních materiálů a turistické nabídce. Setkání na zámku Sychrov se zúčastnily zhruba tři desítky zástupců památkových objektů a muzeí z širokého regionu, významně byla zastoupena Mladá Boleslav, Jičín, byli zde i pracovníci turnovského muzea, Muzea přírody v Prachově, zámků Mnichovo Hradiště, Staré Hrady a zámku Sychrov, Valdštejnské lodžie, ale i Správy CHKO Český ráj, hradů Kost a Valdštejn, Muzea Škoda auto, areálu Šťastná země atd.

n201202231019_tz_01_012_sychrovPřítomní vyslechli shrnutí probíhajících turistických nabídek, jako je dlouhodobá hra „Za pověstmi Českého ráje“, nabídka putování „Po stopách Albrechta z Valdštejna“ a také stále se rozvíjející nabídka certifikovaných regionálních výrobců – značka „Regionální produkt Český ráj“.
Motivační hra „Za pověstmi Českého ráje“ je součástí ucelené nabídky pro rodiny s dětmi. Nabídka je prezentována na vlastních internetových stránkách www.ceskyrajdetem.cz. Podobné stránky má i turistická nabídka „Po stopách Albrechta z Valdštejna“ (www.albrechtzvaldstejna.cz), i v tomto případě účastníci motivační hry sbírají razítka na jednotlivých památkových objektech. Do budoucna má být podpořen rozvoj širší nabídky a akcí, které mají vztah k této významné historické postavě. Třetí stávající nabídkou je „Regionální produkt Český ráj“. V současnosti je do této aktivity zapojeno 37 výrobců tradičního zboží a potravin, kteří jsou nositeli této značky. I tato aktivita má své vlastní internetové stránky, kde se návštěvníci mohou blíže seznámit s jednotlivými řemeslníky a výrobci (www.regionalniprodukt.cz).

Manažerka Sdružení Český ráj Pavla Bičíková přítomné seznámila s nově vznikajícími turistickými produkty, resp. studiemi, které budou v letošním roce k dispozici. Jsou to: Český ráj bez bariér, Technické zajímavosti a místa dalekých rozhledů v Českém ráji, Za pohádkou do Českého ráje a Zlatá stezka Českého ráje.

V případě studie produktu „Český ráj bez bariér“ budou navrženy vhodné trasy pro pohybově hendikepované, včetně bezbariérového přístupu k některým objektům a službám na různých místech regionu. Zpracovatel studie o technických zajímavostech a místech dalekých rozhledů má v současné době zmapováno 165 různých památek v podobě průmyslových a dopravních staveb, pozůstatků důlní činnosti, mlýnů apod. a 111 míst s krásnými rozhledy v různých koutech Českého ráje. Výsledkem studie na téma Zlaté stezky Českého ráje by měly být kromě samotného zpracování trasy také návrhy na nové nabídky v nejznámějších lokalitách, kterými stezka prochází. Studie „Za pohádkou do Českého ráje“ rekapituluje místa, kde v posledních desetiletích působili filmaři. V databázi je v současné době zahrnuto zhruba osm desítek pohádek a filmů včetně konkrétní lokalizace natáčecích míst. Na základě této studie by v budoucnu mohly vzniknout nové tzv. produktové balíčky a tipy na výlety pro návštěvníky, například v podobě putování za konkrétními pohádkami a filmy.

Na sychrovském setkání se hovořilo i o některých materiálech, které jsou vydávány v rámci propagace regionu – Sezonní turistické noviny Český ráj, Katalog Dovolená v Českém ráji, nově reedice „skládaček“ Hrady a zámky v Českém ráji a Skalní města Českého ráje. Podle Pavly Bičíkové bude nutné, aby se na vzniku nových propagačních materiálů v době, kdy není k dispozici podpora z různých dotačních titulů, více podíleli i poskytovatelé služeb formou inzerce apod. Diskutována byla také podoba sezonních turistických novin, které by měly letos doznat určitých změn, především to bude změna formátu periodika.

Diskutována byla také aktualizace tzv. Akčního a střednědobého plánu programu rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji. Zpracovatelka tohoto materiálu Blažena Hušková přítomné informovala o aktuálním stavu zpracování. Strategický plán je tvořen na dobu následujících pěti let, akční plán zahrnuje konkrétní aktivity v průběhu nejbližších dvou let. Hovořilo se o žádoucím prodloužení turistické sezony, rozšíření turistické nabídky mimo hlavní centra, o možné zimní nabídce Českého ráje i o využitelnosti některých objektů v celoročním provozu.

Ze statistiky návštěvnosti poslední doby vyplývá, že nejvíce skloňovaná návštěvnická skupina rodin s menšími dětmi je pomyslně předstižena návštěvníky, kteří do Českého ráje přijíždějí s partnery a přáteli. Nicméně rodiny s dětmi stále tvoří zhruba třetinu návštěvníků regionu. Proto je žádoucí rozšíření nabídky právě pro tuto cílovou skupinu. Z památkových objektů vloni nejvíce turistů přivítali v Dětenicích – 186 tisíc (!), Sychrov přivítal 122 tisíc lidí, Trosky 103 tisíc, zámek Staré Hrady 98 tisíc, Prachovské skály navštívilo 95 tisíc turistů. Největší návštěvnost z informačních center má Jičín (60 tisíc návštěvníků), turnovské infocentrum přivítá zhruba 20 tisíc lidí. Až 70 % příchozích do Českého ráje přijíždí za pěší turistikou, asi 20 % vyznává cykloturistiku… Největším informačním zdrojem jsou pro návštěvníky internet a doporučení známých a přátel.

(Zdroj: TZ Sdružení Český ráj)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.