100 LET HASIČSKÉHO SBORU V KADEŘAVCI

0

Nejen naše město, ale i malý, ale aktivní Sbor dobrovolných hasičů v Kadeřavci slaví v těchto dnech významné výročí – 100 let od svého založení!

Z iniciativy osadního starosty Josefa Masopusta po dohodě pěti sousedů-rolníků došlo v dubnu 1922 k založení dobrovolného hasičského sboru v počtu 23 činných členů. Jeho začátky byly velmi těžké, ale i když sbor měl zprvu k dispozici jen jednu ruční dvoukolovou stříkačku, dva žebříky, dva háky, několik dílů hadic, sekery a ruční berlovku, jeho členové se pravidelně scházeli ke cvičením a aktivně se účastnili okrskových a okresních cvičení, župních sjezdů a samozřejmě také zásahů u požárů v místě i okolí. Sami si na Kadeřavci postavili malou zbrojnici. Nově založený sbor přispěl k navázání pevného přátelství a dobré spolupráce mezi obyvateli této předměstské osady, které vydržely i v době pro náš národ nejtěžší – za okupace a za II. světové války.
Po roce 1945 se kadeřavští hasiči s chutí pustili do nové budovatelské práce. V letech 1949-50 postavili v Hamáčkově koutě požární nádrž a v letech 1952-53 sami svépomocí vybudovali novou hasičskou zbrojnici v Kalužníku, která jim slouží dodnes. Byli i častými pořadateli tradičních plesů, tanečních zábav a letních karnevalů.

Největší akcí v 80. letech byla přístavba hasičské klubovny u zbrojnice, která se stala střediskem kulturní i schůzovní činnosti celé spádové oblasti. V posledních letech k ní bylo přistavěno nové sociální zařízení, byl postaven krb a zmodernizována kuchyně. Členové sboru na těchto stavebních akcích odpracovali celkem 7 800 brigádnických hodin.

Poděkování za významnou pomoc při stavebních akcích i při celé činnosti sboru patří Městskému úřadu v Turnově, jehož zásluhou nedávno sbor získal dodávkové auto. V současné době má hasičský sbor vedený starostou Petrem Zavadilem a velitelem Romanem Jelínkem 78 členů a členek. Družstva mužů, žen i dětí se pravidelně účastní okrskových soutěží v požárním sportu, senioři i seniorky každoročně zajíždějí na tradiční senior-cup v Pelešanech. Sbor každoročně pořádá několik brigád, sběrů železa i řadu kulturních a společenských akcí, zájezdů i akcí pro děti ve spolupráci s mateřskou školou v Mašově.

Své významné jubileum oslaví kadeřavští hasiči slavnostní schůzí v sobotu 9. dubna a organizací okrskové soutěže v požárním sportu, která se bude konat 4. června u zbrojnice v Kalužníku.
Do další stovky přejme kadeřavským hasičům hodně elánu i dalších úspěchů, a ještě více aktivních členů a členek!
Jiří Vencl, bývalý jednatel SDH

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.