NOVÝ KATALOG GREENWAY JIZERA A POKRAČUJÍCÍ PROJEKČNÍ PRÁCE NA CYKLOSTEZCE

0

Sdružení Český ráj vydalo nového průvodce aktivní dovolenou v koridoru řeky Jizery.
V těchto dnech vychází nový katalog turistické nabídky Greenway Jizera, který představuje koridor řeky Jizery od jejího pramene v Jizerských horách až po soutok s Labem, jako místo pro aktivní trávení dovolené a volného času vhodné nejen pro cyklistiku.

Katalog má 64 stran a byl vydán v nákladu 50.000 výtisků. Koridor řeky je v materiálu rozdělen do osmi úseků, z nichž každý je podrobně představen po stránce krajinného rázu i turistické nabídky. Každý úsek je doplněn přehlednou mapkou s vyznačením páteřní trasy i tras navazujících.
„Informace o turistické nabídce jednotlivých etap jsou doplněny podrobnějšími prezentacemi inzerujících subjektů, bez jejichž finanční spoluúčasti by katalog nemohl být v takovém rozsahu vydán. Takže jim patří velké poděkování,“ uvádí Jitka Kořínková ze Sdružení Český ráj. Pokud se tato forma propagace osvědčí, mohl by být materiál aktualizován s dvouletou pravidelností.
Katalog byl jako novinka představen na veletrhu FOR BIKES, který se uskutečnil ve dnech 6. – 8. dubna 2018 na pražském výstavišti v Letňanech. K dostání bude také na informačních centrech v regionu Český ráj a v koridoru řeky, u inzerujících partnerů, na veletrzích a propagačních akcích.

Katalog je také ke stažení ve elektronické verzi pod tímto odkazem: http://www.greenway-jizera.cz/cs/jizera-cyklisticka/soucasny-stav-cyklostezky-greenway-jizera.html.

„Marketingové podpoře projektu Greenway Jizera by se Sdružení Český ráj chtělo v letošním roce více věnovat, proto jsme také podali žádost o dotaci na Liberecký kraj na podporu nadregionálních produktů. Pokud bude schválena, měli bychom ještě v letošním roce připravit tištěného vodáckého průvodce po řece a provést redesign webu. V září se potom uskuteční již tradiční akce – cyklojízda, v jejímž rámci budou moci zájemci absolvovat vybraný úsek stezky s průvodcem,“ doplňuje J. Kořínková.
Více o celém projektu Greenway Jizera na www.greenway-jizera.cz.
(Zdroj: TZ Sdružení Český ráj)

PROJEKTOVÉ PRÁCE NA CYKLOSTEZCE GREENWAY JIZERA POKRAČUJÍ
V roce 2013 byla dokončena stavba cyklostezky Greenway Jizera v úseku Turnov – Rakousy – Malá Skála – Líšný díky evropským financím a především zásluhou Sdružení Český ráj, které projekt administrovalo.
Na jaře 2016 se ujalo město Turnov řízení projektových prací Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany. Oslovilo obce, přes které vede pokračování, a to i ve variantách. Východiskem další trasy byla již existující studie. Po jednáních s obcemi Modřišice, Přepeře, Příšovice a Svijany byla uzavřena na jaře 2016 „Partnerská smlouva“, následně rozšířená v únoru 2017 ještě o obec Všeň. Kromě jiného vymezuje také finanční podíl obcí na realizaci jednotlivých fází úseku. V roce 2016 se podařilo městu Turnov na tento úsek získat dotaci z Libereckého kraje na projektovou dokumentaci pro územní řízení. Výše finančního příspěvku může tvořit maximálně 29,47 % celkových nákladů.
Celý rok 2016 probíhala jednání za účasti zainteresovaných obcí s cílem zjistit reálnou trasu. Na jaře 2017 ve výběrovém řízení zvítěz firma NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o. za cenu 538.450 Kč vč. DPH. Projektová dokumentace pro územní řízení byla v listopadu 2017 dokončena a nyní probíhají inženýrské práce pro zajištění vydání územního rozhodnutí. V souvislosti s rekonstrukcí silnice II/610 byla také vyprojektována cyklostezka mezi obcemi Přepeře a Příšovice, která představuje jednu z větví Greenway Jizera a kterou si zajišťovala obec Příšovice ve spolupráci s Přepeřemi.
Liberecký kraj má zájem, aby se budovaly strategické směry cyklodopravy Libereckého kraje jako je Greenway Jizera, Cyklotrasa Odra Nisa nebo Zelená cyklomagistrála Ploučnice, a proto vyhlašuje poslední roky dotační programy. Jakmile bude získáno územní rozhodnutí, bude snaha pokračovat v projektování dalšího stupně a získat opět finanční příspěvek.
(Zdroj: Eva Krsková, odbor rozvoje města, MěÚ Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.