ÚSPĚŠNÉ PARTNERSTVÍ POKRAČUJE

0

Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS) jako vlastník vodohospodářského majetku ve 22 městech a obcích Libereckého kraje dokončilo koncesní řízení na výběr provozovatele svého majetku pro období 2021–2030.

Uzavření spolupráce na příštích deset let předcházela čtyřletá náročná příprava. V roce 2017 starostové měst a obcí začali projednávat podstatu a úskalí jednotlivých provozních činností. Ve druhém roce příprav zpracovalo sdružení renomovaných poradenských firem koncesní projekt. Ten prokázal, že nejlepší cestou bude i nadále koncesní partnerství se samostatnou odbornou vodohospodářskou společností, jejímž prostřednictvím budou zajištěny služby dodávky pitné vody a odkanalizování území. Třetí rok byl věnován přípravě vlastního zadávacího koncesního řízení, které bylo mimo jiné schvalováno státními odbornými institucemi. V letošním posledním roce byl proveden vlastní výběr budoucího partnera. Stala se jím společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem v Teplicích.

„Města a obce potřebují mít spolehlivého dodavatele vodohospodářských služeb pro své občany. To je základní podmínka každodenního harmonického života a rozvoje území. Je symbolické a velmi přínosné, že vlastníkem vybrané provozní firmy jsou města a obce na sousedním území. Věřím, že i proto bude

Snímek z podpisu smlouvy

provozovatel naslouchat našim podnětům jako doposud,“ uvedl předseda Rady sdružení VHS Turnov Zdeněk Rajm.
Ředitel svazku Milan Hejduk k budoucímu partnerství doplnil: „Uzavřeli jsme partnerství, které je zavazující pro obě strany. Věřím, že i do budoucna vynaložíme společně maximální úsilí a zachováme kvalitu a spolehlivost každodenního provozování vodohospodářské soustavy.“

 

Generální ředitel provozní společnosti SčVK David Votava k budoucí spolupráci uvedl: „Nabídli jsme naše zkušenosti. Jsme společností, pro kterou je zákazník na prvním místě, a proto jsou kvalitní služby naší prioritou. Jsme rádi, že budeme moci i v dalších deseti letech prezentovat kvalitu naší činnosti“. Ředitel Oblastního závodu Turnov Jiří Kovalčík dodal: „Máme na co navázat. Letos končí náš první desetiletý koncesní vztah, při němž jsme společně s vlastníkem přeměnili významnou část vodohospodářské infrastruktury ve všech městech a obcích na území VHS Turnov. S týmem pracovníků našeho oblastního závodu jsme ukázali, že naše činnost odpovídá nejvyšším měřítkům kvality, bezpečnosti a spolehlivosti.“

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., která v současné době provozuje majetek VHS Turnov a bude i dalších deset let provozovatelem této vodohospodářské infrastruktury, je moderní, dynamicky se rozvíjející společností, která se svými výsledky řadí ke špičce vodárenství v ČR. Společnost zásobuje pitnou vodou 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Provozuje 83 úpraven pitné vody a 216 čistíren odpadních vod. Délkou provozovaných sítí je největší společností v zemi. SčVK jsou držitelem diamantového certifikátu ISO za plnění norem v oblasti kvality, BOZP, životního prostředí a managementu energií.
(TZ VHS Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.