DALŠÍ PERSPEKTIVA MATEŘSKÝCH CENTER V DNEŠNÍ PODOBĚ JE OHROŽENA, ŘÍKÁ PŘEDSEDKYNĚ TURNOVSKÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NÁRUČ

0

Týdnem otevřených dveří od 5. září vstoupí turnovské občanské sdružení Náruč do dalšího roku činnosti. Od roku 2000, kdy sdružení jako nestátní nezisková organizace vzniklo, prošlo pěkný kus cesty. Stovky spokojených dětí, maminek a tatínků, každoročně desítky akcí, nabídka vzájemného setkávání rodičů, volnočasové aktivity, besedy, semináře, poradenství, ale také jen prosté „hlídání“ dětí. Náruči se podařilo ve zdejší komunitě vytvořit dobrou atmosféru, rodiče za ta léta činnosti již bezpečně vědí, na koho se obrátit, mají-li nějaký problém, o pomocné ruce v podobě tohoto občanského sdružení se obecně ví. Důvěra je to samozřejmě zavazující.

* Připravujete pro nadcházející období nějaké programové novinky? zeptali jsme se Petry Houškové, předsedkyně sdružení.
Nadcházející podzim bude probíhat v obvyklém režimu. Zásadní změny a novinky nechystáme. Spíše naopak. Z finančních důvodů jsme nuceni některé aktivity dočasně utlumit, snížit jejich počet. V současné době probíhá rekonstrukce přízemních prostor, takže jsme momentálně omezeni i kapacitně a prostorově. Hlavní změnou pro naše návštěvníky pak bude zcela nové prostorové zázemí. Kromě stávající herny v patře a venkovního dětského koutku bude k dispozici nový prostor pro komunitní práci s novou hernou a kuchyňským zázemím.

 

* Kolik lidí dnes tvoří profesionální zázemí občanského sdružení?

Byli jsme nuceni náš tým zeštíhlit – dnes jej tvoří čtyři stálí zaměstnanci na různé úvazky. Doufáme, že do konce roku již vydržíme a další personální změna nebude nutná, neboť lidské síly ubylo, ale práce přibylo. Naštěstí se nám daří rozšiřovat okruh dobrovolníků a máme i široký záběr odborníků pro příležitostné aktivity.

201108251622_sso_20_011_naruc

* Odhadnete návštěvnost, kolik zhruba maminek k vám nyní dochází? Jaká programová náplň je pro ně nejzajímavější?

Měsíční návštěvnost se pohybuje kolem 1300 – 1500 rodičů a dětí, podzim patří mezi návštěvnicky silné období. Hlavní zájem je především o společné aktivity rodičů a dětí – tady záměrně uvádím rodičů, protože i tatínkové chodí na naše programy. Oblibu mají zpívánky s Alenou Tomášovou nebo minicvičení, které máme už třikrát týdně.  Z mimořádných aktivit je zájem o pobytové akce, besedy se zdravotnickou tematikou. Rovněž nás těší zájem o miniškolku nebo akce waldorfského klubu.

* Počátek tohoto roku byl v Turnově ve znamení zjitřené diskuze na téma konce turnovské porodnice. K vám dochází i spousta budoucích maminek, jak tuto skutečnost zpětně hodnotíte? 

Jako velké mínus pro Turnov.  Samozřejmě jsem celý proces zániku sledovala a děsí mne, jak rychle se mohou dnes věci měnit. To, co tu bylo desítky let, stálo mnoho úsilí, náhle zmizí a veřejnost si rychle zvyká. Porodnice se nezachránila, ale výměna primariátu se podařila a tento fakt vnímám zatím jako velmi pozitivní. Dříve se v centru o turnovské porodnici hovořilo sporadicky, o gynekologické ambulanci a těhotenské poradně v nemocnici mnoho  superlativů nezaznělo. Nyní naopak u nás sledujeme zvýšený zájem matek o turnovské oddělení gynekologie. V centru jsme také rády, že se nám po několika letech podařilo navázat spolupráci s vedením gynekologie a hned na podzim připravujeme dvě společné akce.

 

* Je Turnov příjemným místem pro život rodin s dětmi? Kdybyste měla stručně vyjmenovat klady a zápory, co by to bylo?

Turnov bych hodnotila jako docela dobré místo, které by si ale zasloužilo ještě několik změn. Jeho velkou devízou je krásná okolní příroda, když ji ale budete chtít s dětmi poznávat na kole, musíte se nejprve vypořádat s hustým provozem. Je zde široká a pestrá nabídka pro volnočasové vyžití – sportovní oddíly, vzdělávací organizace, skauti, akce knihovny nebo muzea, mateřská centra, kojenecké plavání, kulturní akce pro děti přímo ve městě nebo v nejbližším okolí, což je nabídka především pro rodiny žijící v Turnově. Váhám ale, kam bych poslala přímo v Turnově rodinu s malými dětmi, která sem zavítá jen na krátkou návštěvu. Upravují se dětská hřiště na sídlištích, ale výrazně postrádám klidovou a oddechovou zónu v centru města (městský park s dětmi vždy jen proletím). Jako matka, které dítě nyní hned ve třech letech nastoupí do školky, oceňuji, že zde není zásadní problém s umístěním turnovských dětí do předškolního zařízení, tak jako v jiných obcích.  U syna nás bude v příštím roce čekat zápis do první třídy a v této souvislosti vnímám negativně kumulaci škol na jednom místě. Vůbec netoužím přidat se k velké skupině rodičů, kteří své děti přesouvají přes město do školy, ze školy a odpoledne znovu na kroužky. Postrádám plnohodnotnou školu v lokalitě Turnova u nádraží s kvalitním zázemím a návaznými volnočasovými aktivitami.

Po Turnově se hodně pohybuji pěšky nebo veřejnými dopravními prostředky a jsem spokojena s dobrou dopravní obslužností a s tím, jak se postupně upravují chodníky, dělají nájezdy, přibývá bezbariérových vstupů a pohyb s kočárkem po městě je pohodlnější než před pěti lety – pokud zrovna momentálně nebydlíte v lokalitě, kde probíhá akce Čistá Jizera. Asi nemusím rozebírat opakující se téma absence koupaliště, uzavření dětského oddělení nemocnice a porodnice.

 

n201108251622_sso_21_011_naruc* Vloni v listopadu jste spustili informační portál pro obyvatele Turnova a jeho okolí – www.turnovprorodinu.cz . Po necelém roce činnosti se jeví jako velmi úspěšný, informace jsou pravidelně obměňovány, čtenář stránek dostane přesné a aktuální informace pro všechny věkové kategorie a k tomu spoustu zajímavostí. Není v Turnově mnoho webů, které by měly takovou četnost aktualizací obsahu. Jak se vám daří držet provoz těchto stránek?

Tvorba stránek byla velkou výzvou a já mám velké výzvy ráda. Vytvořili jsme tým, který pracoval na jejich tvorbě, získali prostředky z města na vytvoření a spuštění. Příprava byla samozřejmě náročná, protože jsme museli shromáždit velké množství vstupních dat. Finální verze byla spuštěna v listopadu 2010 a musím říct, že návštěvnost i ohlasy nás mile překvapily. Návštěvníci využívají stránky nejen jako zdroj informační, ale obracejí se na nás i s dotazy, žádají rady. Na možnost prezentace akcí si zvykly i další organizace ve městě. I když jsme popravdě očekávali, že zájem organizací informovat o svých aktivitách bude větší. Rádi zařazujeme i další příspěvky – ze škol, spolků, oddílů apod.

Pokud se ptáte na provoz stránek, pak musím přiznat, že jejich pravidelná aktualizace by si zasloužila větší péči. Jde o časově velmi náročnou práci, kterou je třeba stihnout vedle všech důležitých organizačních a koordinačních činností v Náruči. V loňském roce byl provoz webu finančně dotován, v letošním roce je však založen jen na dobrovolné práci. Webový portál pro turnovské rodiny je nyní zatím jen doplněk naší činnosti, ale víme, že v sobě má velký potenciál pro další rozvoj. Jde o dostupný, nízkoprahový informační zdroj pro širokou veřejnost a nám nabízí příležitost, jak oslovit další cílové skupiny v oblasti služeb pro rodiny a děti.

 

* A co samotná Náruč? Máte zajištěno financování pro příští roky, nebo je to „boj“ z roku na rok?

Boj je to každý rok, ale ten příští bude asi patřit mezi velmi nejisté. Mění se celá koncepce podpory prorodinných aktivit ze strany ministerstva práce a sociálních věcí, připravují se legislativní změny a reformní opatření, které mohou být v náš prospěch, pokud se na ně dobře připravíme, nebo naopak v náš neprospěch a mohou pro nás znamenat nemalé změny. Příští rok bude pro nás zlomový. Buď danou situaci ustojíme a podaří se nám rozběhnout nový rozvojový plán, nebo může v úvahu připadnout i druhá, nepříznivá varianta: Jako skončila v Turnově poměrně rychle porodnice, může skončit i Náruč. Mateřská centra existují v České republice již dvacet let, ale jejich další perspektiva je v současné podobě vážně ohrožena. Je více jak jasné, že pro další udržitelnost se budou muset vyrovnat s reformními změnami, jak je postupně nastaví ministerstvo, a budou více závislá na finanční podpoře ze strany obce. Samozřejmě, že my nečekáme s rukama v klíně, co se stane, ale velmi aktivně se snažíme připravit na danou situaci a věříme, že připravované změny a určitá „krize“ nás naopak posunou dál.

 

* Nicméně z pohledu zvenčí se hlavní část náplně Náruče jeví jako stabilizovaná a funkční. Jak to vnímáte vy?

Takový pohled mne samozřejmě těší. Na tomto faktu se ale podílí několik důležitých okolností – Náruč neprošla větší generační výměnou a má stabilní vedení. Podařilo se získat optimální prostorové zázemí, které stále upravujeme, máme trvalou podporu ze strany města, což ne ve všech městech funguje. Nejdůležitější pak je ale lidský potenciál. Náruč měla doposud to štěstí, že tu fungují mezilidské vztahy, pracovní tým táhne za jeden provaz, práce nás baví, protože je kreativní, můžeme realizovat své nápady, učit se nové věci, dává nám mnoho příležitosti pro seberealizaci a dokážeme naším nadšením ještě nakazit druhé. Aby centrum fungovalo a dále se rozvíjelo, pak je třeba, tak jako v kterékoliv jiné firmě, věnovat práci mnoho času, úsilí, osobního nasazení, vytrvalosti, orientovat se v oblasti prorodinné politiky, mít jasně stanovené priority a strategii.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.