ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PREZIDENTSKÉ NÁVŠTĚVY: STŘELNICE, KAMAX, GRANÁT A ROZHOVOR SE STAROSTOU

0

Zhruba pět stovek lidí přišlo ve čtvrtek 26. března na turnovskou Střelnici na besedu s prezidentem republiky Milošem Zemanem, který sem zavítal v rámci své třídenní cesty Libereckým krajem. Zatímco na jiných místech šlo o vcelku poklidná setkání, v Turnově byl očekáván díky tzv. Turnovské výzvě zastupitelů střet prezidentových odpůrců a příznivců. K tomu také skutečně došlo, ale pouze verbálně a především na začátku setkání. Podle červených a zelených karet, resp. podle potlesku danému řečníkovi, lze soudit, že prezidentovi odpůrci byli v mírné převaze.

Za zjitřený úvod reagoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který přítomné v sále požádal, aby jedni nechali prostor druhým k vyjádření vlastního názoru a vzájemně se respektovali a naslouchali si.

„Demokracie je diskuze, rozčilení není program,“ citoval vzápětí prezident Zeman TGM. „Předpokládal jsem, že při setkání se zastupiteli města budeme hovořit hlavně o problémech vašeho města a o tom, kde by hejtman a prezident mohli pomoci, ale díky našim milovaným médiím jsem považoval za svoji povinnost reagovat na to, co se nazývá Turnovská výzva. A je-li to výzva, máme jí čelit,“ pokračoval prezident Zeman. „Turnovská výzva se týká mého údajně proruského postoje, výhradám proti sankcím uvaleným na Rusko a faktu, že se chystám v Moskvě zúčastnit oslav konce války,“ doplnil Zeman. Podle něho protiruské sankce odsoudili také mj. rakouský kancléř, slovenský a maďarský premiér a další osobnosti, proto by měli turnovští zastupitelé oslovit také je!
„Moje cesta do Moskvy je motivována jednou jedinou větou, kterou pronesl Reinhard Heydrich na adresu našeho národa: V tomto prostoru konec konců Češi nemají co pohledávat! Kdyby Německo tehdy vyhrálo válku, tak tady nejsme, nebo mluvíme německy. Na našem území v závěrečné fázi druhé světové války padlo asi 150 tisíc sovětských vojáků. Sovětský svaz ve válce ztratil 20 milionů lidí. Den vítězství nad nacizmem je památkou všech obětí, je to oslava konce války a já jsem hrdý na to, že tam jedu.“

201503281209_rep_38_015_zeman

V diskuzi jako první vystoupil jeden z iniciátorů Turnovské výzvy, turnovský zastupitel Josef Uchytil. Připomněl teze výzvy (ZDE), konstatoval, že on i další zastupitelé města respektují výsledek svobodných prezidentských voleb, svojí výzvou určitě nechtějí dál rozdělovat občany, nicméně slušným a kultivovaným způsobem vyjádřit svůj názor. On sám především uvítal, kdyby prezident používáním hrubých a vulgárních výrazů přestal připomínat slavného hostinského Palivce z Dobrého vojáka Švejka. Také se prezidenta zeptal, zda svá vyjádření konzultuje s českou diplomacií.
„V závěru prvního dílu Švejka se píše, že jen pokrytci občas nepoužívají sprostých slov. Neříkám tím, že jste pokrytec, jen cituji Haška,“ kontroval prezident.
V odpovědi na otázku uvedl, že svoji cesta do Ruska na oslavy Dne vítězství konzultoval s premiérem, ministrem zahraničí, předsedou sněmovny a senátu a dalšími a většina s jeho záměrem vyslovila souhlas. K protiruským sankcím poznamenal, že ministr zahraničí může také mít svůj názor.
„A jaká je vaše vize naší politiky do budoucna?“ zeptal se Josef Uchytil. „Česká republika by se dle mého měla co nejvíce přiblížit modelu skandinávského sociálního státu, to je i optimální model pro ostatní státy evropské unie,“ uvedl Miloš Zeman. Ten dále prohlásil, že pro něho není problém průjezd kolony vozidel americké armády napříč republikou a že se snaží vždy hájit naše národní zájmy.
„Zastupitelé Turnova by měli věnovat menší pozornost věcem, které nemohou ovlivnit, jako je třeba situace na Ukrajině a větší pozornost věnovat problémům v místě, jako je například skutečnost, že místní senioři, chtějí-li k životnímu výročí dostat od radnice dárek, musí o to na zvláštním formuláři požádat,“ otevřel další diskuzi prezident. Starosta Turnova Tomáš Hocke k tomu důrazně uvedl, že je pravda, že něco podobného po radnici vyžaduje úřad na ochranu osobních údajů, ale radnice toto po nikom nepožaduje!

201503281213_rep_39_015_zeman

„Zákon na ochranu osobních údajů i samotný úřad vznikl za vlády premiéra Miloše Zemana,“ zmínil ve svém vystoupení další z diskutujících, místně příslušný poslanec Parlamentu ČR Jan Farský. Ten také prezidentovi adresoval další výtky: „Souhlasím, že je důležité uctít 20 milionů sovětských obětí, já ale považuji za nešťastné uctívat to účastí na vojenské přehlídce armády, která vloni anektovala Krym, která rozvrací východní Ukrajinu a pravděpodobně podporou separatistů bylo vloni sestřeleno i malajsijské civilní letadlo. Nevím, jestli je dobrou reprezentací České republiky, a jestli je v zájmu občanů naší země, abyste se zúčastnil vojenské přehlídky armády, která rozpoutává třetí světovou válku,“ dodal poslanec.
Prezident Zeman odpověděl, že nezávislí vyšetřovatelé dosud nezveřejnili, kdo za sestřelením dopravního letadla stojí a verzí je víc, včetně té, že ho sestřelila ukrajinská stíhačka. „A jestli někdo rozpoutává třetí světovou válku? Situace na východní Ukrajině je daleko klidnější, než byla před měsícem. Kdyby došlo k ruské invazi na východní Ukrajinu – a já vím, jak invaze vypadá, zažil jsem tu v roce 1968 u nás – do Moskvy bych nejel. Na druhé straně se podívejte, co se dnes na Ukrajině děje. Na zasedání vlády se zatýkají různí představitelé, gubernátoři mají soukromé armády… Co rozkládá Ukrajinu, jsou vnitřní spory,“ řekl prezident.

Na Střelnici poté došlo k předání daru města – plastiku s názvem Dialog vytvořili studenti SUPŠ, došlo i na zápis do pamětní knihy města a na dekorování městského praporu stuhou prezidenta republiky. „Je to asi symbolické k tomu, co jsme tady dnes zažili. Mít právo na svůj vlastní názor, mít povinnost tento názor argumentovat a radovat se z toho, že někdo má názor odlišný, protože nejvíc nás učí moudrosti náš oponent. Přeji vám všem moudrost,“ rozloučil se s Turnovem pohledem na plastiku Dialog prezident Miloš Zeman.

201503281217_rep_40_015_zeman

„Jsem nadšený, že vše proběhlo v klidu, bez emocí, bez vajíček a bez rajčat. Nedali jsme si vysoké cíle, takže je můžeme považovat za naplněné. Co mě hodně překvapilo, bylo množství lidí, kteří na Střelnici přišli. Konečně jsme ji měli plně využitou. Prezident odpovídal většinou věcně, byť na to, co chtěl, ale bál jsem se, že půjde více do bonmotů, neboli invektiv a urážek, což se nestalo, takže z mého pohledu vládne velká spokojenost,“ hodnotil průběh setkání zastupitel Josef Uchytil.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ NÁVŠTĚVY PREZIDENTA STAROSTOU MĚSTA TOMÁŠEM HOCKEM

* Pane starosto, musí turnovští senioři podepisovat potupné formuláře, když chtějí od města dostat dar ke svému životnímu jubileu?
Myslím, že pan prezident neměl komplexní informace. Opravdu existuje zákonný předpis, který vydal úřad pro ochranu osobních údajů. My patříme k městům, která proti němu bojují. Obeslali jsme všechny poslance a senátory zvolené za Liberecký kraj, aby věděli, že tady ten problém je. Prezident nám tím chtěl asi naznačit, že se máme starat o své problémy ve městě. Nikoli zasahovat do celostátní či mezinárodní politiky.
* Takže senioři v Turnově nic podepisovat nemusí?
Rozhodně ne. Samozřejmě, víme, že to není v souladu se zákonem, ale řekli jsme si, že to vezmeme na sebe. Jediné, co senioři musí podepisovat, je, jestli chtějí být zveřejněni ve společenských kronikách médií. A ještě k tomu zákonu, myslím, že to na Střelnici vhodně doplnil poslanec Farský, když připomněl, že zmíněný zákon podepsal Miloš Zeman jako předseda vlády.
* Vaše zhodnocení prezidentské návštěvy?
Z pohledu starosty jsme Turnovskou výzvou trochu rezignovali na skloňování problémů bytostně turnovských a vyměnili je za problémy, které se týkají celé země. Vyměnili jsme to za diskuzi nad nedořešeným uspořádáním státní správy, za problematiku mýtného, kdy jsou devastovány vedlejší silnice, za projednání skutečnosti, že nám na účtu města chybí 4,5 milionu z rozpočtového určení daní, vyměnili jsme to za odpověď na otázku, proč nám nikdo dosud neřekl, z čeho bude placena nová školská reforma. Asi deset věcí jsem měl připravených k projednání na setkání prezidenta se zastupiteli města. Pan prezident nám ale řekl, že o tom se bavit nechce, že se chce bavit o Turnovské výzvě.

201503281223_rep_41_015_zeman

* A zhodnocení návštěvy z vašeho pohledu?
Z pohledu mé osoby jsem rád, že se tak stalo, protože většina zastupitelů se pod výzvu podepsala, projevila názor, že prezident by měl respektovat většinový názor buď vlády či zahraniční politiky. Je to samozřejmě všechno o diskuzi. Z mého pohledu je spíš zásadnější ta podlomená důvěra v úřad prezidenta republiky a vážnost tohoto úřadu, která by měla jít napříč celé společnosti.
I na setkání na Střelnici bylo vidět, že společnost je striktně rozdělena, a není to pro Českou republiku dobře. Přál bych si, aby prezident národ spojoval. To i slíbil, když do úřadu vstupoval. Nezpochybňuji ale, že je prezidentem zvoleným v přímé volbě, což je nejdemokratičtější volba, kterou v naší zemi máme.
* Turnovskou výzvu jste nepodepsal…
Nepodepsal jsem ji já, ani obě místostarostky. V tu chvíli jsme vystupovali jako nejvyšší představitelé města a ve chvíli, když bychom výzvu podepsali, tak bychom nadřadili svůj osobní názor nad to, že jsme především hostitelé.
* Jako řadový zastupitel a občan byste Turnovskou výzvu podepsal?
Kdybych byl řadový zastupitel, tak bych ji podepsal.
* A význam podobné návštěvy obecně?
Turnov bylo a je město, kde jsme vždy řešili i jiné, než jen komunální otázky. Vždy jsme se snažili být o stupeň výš, skloňovat otázky celostátní a mezinárodní, jako jsou třeba vlajka pro Tibet, vlajka pro Ukrajinu a další jasně čitelné aktivity. Proto je mně líto, že vzhledem k těmto ambicím, které máme, jsme se až na jednu dvě výjimky nedostali k vlastnímu poslanci ve sněmovně či senátorovi, abychom měli někoho, kdo bude součástí zákonodárného sboru. Potenciál osobností tady je, ale my v určitém okamžiku pomyslnou branku nedáme. Tak to je také jedna z věcí, kterou jsem si při prezidentské návštěvě uvědomil.

KAMAX A GRANÁT

První dáma Ivana Zemanová měla v rámci třídenní prezidentské návštěvy většinou vlastní program. Byla v Doksech v Muzeu Čtyřlístku, v Jedličkově ústavu v Liberci, ve firmě Rautis v Poniklé, prohlédla si Bozkovské dolomitové jeskyně. Ve středu 25. března přijela do společnosti Granát, družstva umělecké výroby v Turnově. Předseda představenstva Miloslav Šorejs ji provedl výrobou a ukázal nejrůznější výrobky z úspěšné kolekce Granátu, včetně hlavních cen ankety Zlatý slavík.

201503281202_rep_36_015_zeman

Ve čtvrtek 26. března dopoledne navštívil prezident republiky firmu Kamax na Vesecku. Zde se setkal s vedením firmy i se zaměstnanci. Pozastavil se nad průměrným platem ve firmě, který činí  29 500 korun a je jeden z nejvyšších v regionu. Zmínil také, že se jeho návštěva údajně nelíbila městu Turnov, protože jsou zde problémy s Rohozeckým okrašlovacím spolkem, který vystupuje proti některým záměrům firmy, zejména proti výstavbě nových kalicích linek a nárůstu dopravy. Námitky projednalo ministerstvo životního prostředí, které vydalo s rozšířením výroby souhlasné stanovisko. V dubnu by se mělo uskutečnit veřejné projednávání záměru. „Jsem rád, že kauza povolovacího řízení se blíží ke konci, vzniknou tu nová pracovní místa, samozřejmě ale za dodržení všech ekologických předpisů, které v naší zemi platí,“ citoval hejtmana Martina Půtu při setkání Liberecký deník.

201503281202_rep_37_015_zeman

Další snímky z návštěvy prezidenta v Turnově najdete v albu na Facebooku TvA ZDE

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.