VŠENÍ PROŠEL TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD

0

My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám… Letos po patnácté prošel 6. ledna průvod dětí v čele s Kašparem, Melicharem a Baltazarem Všení. „Pro děti z místní základní školy je to již tradice, málokdy je ale tak krásné zimní počasí se sluníčkem a množstvím sněhu jako letos,“ přiblížila učitelka Ludmila Koucká, která tuto starobylou tradici před lety ve Všeni obnovila. Průvod každoročně projde obcí a končí v hostinci U Loudů v Ploukonicích, kde se v tuto dobu pravidelně koná setkání vedení obce s místními podnikateli a pozvanými hosty.

„Děti se zastavují u jednotlivých domů, zahrají a zazpívají koledu, vybrané peníze jdou do fondu dětí ve škole a ve školce. V průběhu roku z peněz platíme autobusy na výlety, dárky, ale třeba i nábytek do školy a další věci,“ říká Miloslava Kratochvílová, ředitelka všeňské základní školy. Každoročně děti z koledy do fondu přinesou několik tisíc korun.

n200901062139_rep_08_09_vsen

n200901062139_rep_09_09_vsen

n200901062139_rep_10_09_vsen

Prastará tradice Tří králů je po roce 1989 v některých obcích obnovována právě díky učitelům základních škol. „Ze svého dětství si pamatuji, že v 60. letech minulého století byla Tříkrálová koleda běžnou součástí života na vesnici. Zanikla až postupnou likvidací venkovských škol. Ve městě děti nechodily na koledu, ale do různých kroužků a tradice pomalu vymizela. Jsem ráda, že ji alespoň v některých obcích obnovují,“ uvedla etnografka a současně ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová.

Tři králové je lidové označení pro mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří přinesli Ježíškovi dary v podobě zlata, kadidla a myrhy. Zlato je symbolem bohatství, kadidlo díky své vůni navozuje slavnostní atmosféru, myrhu ze stejnojmenného keře si mohli dovolit jen bohatí a vážení lidé. Svátkem Tří králů vrcholí Vánoce. Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, ale jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků.

n200901062140_rep_11_09_vsen

n200901062140_rep_12_09_vsen

n200901062140_rep_13_09_vsen

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K+M+B+ nebo latinský ekvivalent C+M+B+ jako formule požehnání. Zkratka se vykládá jako iniciály Tří králů. Původní text ale zní Christus mansionem benedicat – ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého…

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.