KÁCENÍ ZELENĚ V ZÁMECKÉM PARKU NA HRUBÉM ROHOZCI

0

Veřejnosti neušlo poměrně velké kácení vzrostlých stromů v zámeckém parku na Hrubém Rohozci, které probíhalo na přelomu zimy a jara a dosud jsou tyto práce v parku velmi patrné. Dokonce došlo i k poškození jedné ze soch v parku. Lidé jsou zaskočeni především rozsahem, ve kterém byly vzrostlé stromy pokáceny. Zeptali jsme se proto zodpovědných pracovníků Národního památkového ústavu, a požádali o jejich stanovisko. To přinášíme v plném znění:

n201504292237_zap_130_2015_rohozecNa základě výsledků dendrologického průzkumu byl v roce 2011 zpracován projekt na „Obnovu zeleně zámeckého parku v Hrubém Rohozci“. Součástí projektu byla rozsáhlá asanace stromů, kácení v nejnutnějších případech, odstranění náletů a následně výsadba nových a založení travních ploch. Na celý projekt se podařilo získat dotaci z OPŽP (Operační program Životní prostředí), po splnění všech formálních požadavků ze strany SFŽP (Státního fondu životního prostředí) byly práce započaty v únoru letošního roku. V prvé řadě probíhalo kácení stromů ve špatném zdravotním stavu a odstranění náletů. Další fází je odstranění dřevní hmoty z prostranství parku, toto mělo proběhnout do začátku sezony – tedy do 1. dubna, bohužel, následkem mírné zimy byl terén parku natolik mokrý, že technika, používaná k vývozu dřeva, by znatelně poškodila povrch trávníků, ke svozu mohlo tedy dojít až tento týden.

n201504292237_zap_131_2015_rohozecStrom, který spadl při vichřici a poškodil sochu v horní části parku, byl původně určen pouze k asanaci, ale jeho stav, který se odkryl pádem, byl velmi špatný. To mimo jiné dokazuje, že je nutné v takových případech stromy skutečně kácet, i když je to vždy poslední možnost, ke které jsme nuceni přistoupit.
Zároveň je třeba si uvědomit, že péče o národní kulturní památky zahrnuje nejenom správu, opravu a provoz budov, jako jsou hrady a zámky, ale také přilehlých parků, ale vždy výhradně a pouze na základě předchozích řádných průzkumů, konzultací a odborných vyjádření, kdy k revitalizaci dochází pouze na základě získání všech povolení a souhlasů. Revitalizace a obnovy parků, a to včetně nutného kácení, probíhaly i v době šlechticů, kteří na daných objektech žili, neboť jak v době současné, tak minulé, šlo nejenom o údržbu parku jako takového, ale i o bezpečnost osob, kteří parkem procházejí či jej využívají k relaxaci, odpočinku atp.
Věříme, že v konečné fázi návštěvníci ocení, že k revitalizaci parku došlo a budou jej nadále využívat k procházkám a odpočinku.
Lucie Bidlasová, pracovník vztahů k veřejnosti NPÚ, územní správa Sychrov, bidlasova.lucie@npu.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.